Maarten Kröse en Sophie van der Meer adviseurs bij Flux Partners

20 maart 2018 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Voortbouwend op hun groei van de afgelopen jaren heeft Flux Partners het team opnieuw uitgebreid met twee nieuwe (young) professionals. Maarten Kröse is gestart als Adviseur Project- en Tendermanagement, terwijl Sophie van der Meer het team versterkt als Junior Adviseur.

Maarten Kröse heeft uitgebreide kennis van de bouwsector, onder meer opgedaan tijdens zijn in 2017 behaalde masteropleiding in Construction Management & Engineering aan de TU Delft. Bij Heijmans rondde hij zijn afstudeerstage af, gecentreerd rondom ‘organizational interfaces’ en hoe deze het succes van grote weginfrastructuurprojecten beïnvloeden. Eerder liep hij stage bij bouwbedrijf Dura Vermeer, voor wie hij onderzoek verrichtte naar Bouwwerk Informatie Modellen (BIM)*.

Zijn ervaringen zet Kröse sinds januari in voor Flux Partners
, waar hij als Consultant aan de slag is gegaan. Opgericht in 2014 zet het adviesbureau uit Amsterdam naar eigen zeggen organisaties in beweging “door het activeren van anders denken en doen.” De dienstverlening van Flux Partners richt zich onder meer op gebieden als tendermanagement, change management en procesoptimalisatie, project management, valuebased management en contract- en aanbestedingsadvies.

Flux Partners is verheugd over de ervaring die Kröse meebrengt: “Naast het ontwikkelen van technische, communicatieve en probleemoplossende vaardigheden heeft Kröse geleerd hoe hij de gewenste veranderingen in de sector kan realiseren, met oog voor de consequenties voor alle stakeholders.” In zijn nieuwe rol als adviseur zal Kröse zich vooral richten op project- en tendermanagement. “Maarten benadert problemen zowel analytisch als empathisch. Dicht op de feiten maar wel met een groot inlevingsvermogen richting de belangen van elke partij”, aldus Flux Partners over de kwaliteiten van hun nieuwe collega.
Maarten Kröse en Sophie van der Meer - Flux PartnersSophie van der Meer is begin maart gestart bij Flux Partners, in de rol van Junior Adviseur. “Hoewel ik als MSc Earth Sciences een bèta- achtergrond heb, heb ik me zowel tijdens mijn studie als met mijn extra-curriculaire activiteiten ontwikkeld tot een young professional die op de raakvlakken van de wetenschap en de maatschappij functioneert”, vertelt Van der Meer, die zichzelf omschrijft als “een generalist, een doorzetter en een leergierige starter”.


In 2017 rondde Van der Meer een master in Earth Sciences af aan de Universiteit van Amsterdam. Een jaar eerder, in het kader van het project Waterbestendig Westpoort, onderzocht ze in opdracht van de VU de effectenketens die zich tijdens rampen, met name overstromingen, hebben voorgedaan. Doel van het onderzoek was om zo de risico's aan te kaarten voor de Westpoort in Amsterdam**.

25 adviseurs

Sinds de oprichting heeft Flux Partners een sterke groei doorgemaakt en breidde het in 2017 het team diverse malen uit. Zo startten afgelopen oktober Gert Oudhof, Tom Hoppenbrouwer, Thomas Grolleman en Wouter Jan de Vries. Met de komst van Maarten Kröse en Sophie Van der Meer is het team van Flux Partners inmiddels gegroeid naar 25 professionals.

* BIM staat voor een digitaal model van een bouwwerk, waarbij aan verschillende onderdelen van de constructie – bestaand of nog in ontwerpfase – informatie kan worden gekoppeld over bijvoorbeeld materiaalgebruik, budget, of andere, bouwkundige specificaties. Informatie uit een BIM wordt gedurende de levenscyclus van een gebouw gebruikt voor uiteenlopende doeleinden, van het produceren van tekenwerk in de ontwerpfase tot het maken van onderhoudsplannen in de exploitatiefase.

** Het project Waterbestendig Westpoort was een pilot studie in het kader van Nederland Vitaal en Kwetsbaar en het concept meerlaagsveiligheid. Dit project was een samenwerking tussen MUST, Waternet en de VU.