PwC gaat voor volledig CO2-neutraal wagenpark tegen 2025

26 maart 2018 Consultancy.nl 6 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

PwC Nederland streeft ernaar tegen 2025 te beschikken over een volledig CO2-neutraal wagenpark. Dit betekent dat het Big Four-kantoor zich de komende jaren flink zal moeten inspannen: momenteel rijdt 13% van de circa 3.000 auto’s van PwC (gedeeltelijk) op elektriciteit.

De mobiliteitsbranche is de laatste jaren volop in ontwikkeling. Een van de meest belangrijke ontwikkelingen op dit gebied is ongetwijfeld de transitie richting duurzame auto’s, die weinig tot geen CO2-uitstoot veroorzaken. Terwijl sommigen stellen dat autofabrikanten – in verband met de in Parijs gemaakte klimaatafspraken – op dit gebied nog altijd te weinig doen, wordt er anderzijds opgemerkt dat het leasebeleid van Nederlandse bedrijven almaar duurzamer aan het worden is.

Ook is het voor veel mensen nog altijd niet duidelijk of een elektrische auto nou echt zoveel beter is voor het milieu. Verder speelt de kostenverhouding tussen elektrisch rijden en op benzine rijden natuurlijk ook een belangrijke rol in de snelheid waarin de transitie richting elektrisch verloopt.

PwC streeft tegen 2025 naar een volledig CO2-neutraal wagenpark

Elektrisch rijden

Een organisatie die nadrukkelijk inzet op elektrisch rijden is PwC. Het Big Four-kantoor heeft bekendgemaakt ernaar te streven in 2025 een volledig CO2-neutraal wagenpark te hebben. Jolanda Lamse, lid van de Raad van Bestuur van PwC, zei naar aanleiding van het besluit: “Wij vinden het belangrijk om bij te dragen aan belangrijke problemen in de maatschappij, CO2 is een heel belangrijk probleem en ons wagenpark verzorgt het grootste deel van onze uitstoot. Dus we vinden dat we daar nou net de maatregelen moeten treffen.”

Momenteel telt PwC's wagenpark zo’n 3.000 auto’s waarvan inmiddels 23% (deels) op elektriciteit rijdt. Hiermee is al een flinke verbetering gerealiseerd ten opzichte van drie jaar geleden, toe dit percentage nog op 3% lag.

“We zijn begonnen met wat kleine pilots en steeds stap voor stap zetten we die stappen verder. We zijn nu drie jaar bezig, we zien bijvoorbeeld dat de bestellingen voor ons wagenpark nu voor 44% elektrisch zijn. Dat groeit dus enorm”, aldus Lamse. Het is op basis van deze tot nu toe behaalde resultaten dat PwC zijn ambitieuze doelstelling voor de komende jaren formuleerde. Lamse: “Na drie jaar kunnen we de uitspraak doen dat we streven om in 2025 CO2-neutraal te zijn.”

Milieuvriendelijk?

Terwijl klimaatverandering en duurzaamheid de laatste jaren wereldwijd zeer belangrijke thema’s vormen, blijken er bij veel mensen toch nog twijfels te bestaan of elektrisch rijden wel het juiste antwoord vormt op deze uitdagingen. Zo veronderstellen sommigen dat de productie van de vele accu’s die nodig zijn voor elektrische auto’s zo milieuonvriendelijk is, dat het uiteindelijk toch beter zou zijn om ‘gewoon’ in een auto met verbrandingsmotor rond te rijden.

Ruud van Sloten is senior consultant bij EVConcult, een bureau dat publieke en private partijen bijstaat in de overgang transitie naar elektrisch rijden. Hij bestrijdt de gedachte dat elektrisch rijden niet helpt: “Je hebt onderscheid tussen ‘tank to wheel’ en ‘well to wheel’ (oftewel exclusief dan wel inclusief de milieubelasting veroorzaakt tijdens de productie van de auto).

Over de gehele linie, dus die ‘well to wheel’, die life cycle-analysis, zie je gewoon dat elektrisch vervoer nu al gunstiger is ten opzichte van brandstofvoertuigen.” Bovendien geeft hij aan dat de technologie nog altijd vooruitgaat, zodat het rendement alleen maar verder zal toenemen.

Lamse wijst er in dit verband op dat ze vindt dat de tijd van afwachten inmiddels is verstreken en dat het moment voor actie is aangebroken: “Ik vind dat je het altijd bij jezelf moet houden, als je gaat wachten op anderen, dan verandert er straks te weinig of niets en als grote onderneming vind ik ook dat wij zelf in the lead moeten zijn. Je moet niet gaan kijken ‘gaan anderen snel genoeg?’ Wij hebben onze eigen verantwoordelijkheid daarin te dragen.”

Quote Jolanda Lamse, lid van de Raad van Bestuur van PwC

Duur?

Dat elektrisch rijden eigenlijk dus helemaal niet milieuvriendelijk zou zijn, wordt dus naar het rijk der fabelen verwezen. Maar hoe zit het met de kosten? Terwijl de kostenverhouding in relatie tot auto’s met een verbrandingsmotor natuurlijk mede afhankelijk is van de schommelende brandstofprijzen, stelt de ANWB dat elektrisch rijden vandaag de dag zo’n 10% duurder is. Terwijl de prijs per kilometer van een nieuwe benzineauto volgens de ANWB op 50,6 cent uitkomt, is dat bij een nieuwe elektrische auto 55,9 cent. Hierbij zijn de tarieven zijn berekend op basis van vier jaar gebruik en 15.000 gereden kilometers per jaar. 

Ook hierbij kan echter worden opgemerkt dat de transitie richting elektrisch vervoer nog altijd in volle gang is, zodat de prijzen van elektrisch rijden de komende tijd nog zullen dalen. Een van de bekendste namen binnen het duurzame transportsegment, het Amerikaanse Tesla van Elon Musk, is bijvoorbeeld al enig tijd druk bezig zijn productiecapaciteit van accu’s flink op te schroeven, wat aanzienlijke prijsdalingen tot gevolg zou moeten hebben. 

Interesse vanuit consument

Uit het onderzoek van de ANWB komt ook naar voren dat momenteel zo’n 38% van de Nederlandse consumenten interesse heeft in elektrisch rijden. 85% van de respondenten gaven in het onderzoek aan dat de mindere belasting voor het milieu de voornaamste reden is om over te stappen op elektrisch. Wat betreft de kosten zijn de meningen van het volk verdeeld: waar 46% zegt in een elektrische auto te willen rijden vanwege de lage verbruikskosten, geeft 65% aan dat de aanschafprijs van elektrische voertuigen te hoog ligt. Tot slot geeft 31% aan de actieradius van elektrische auto’s onvoldoende te vinden. 

Onlangs kondigde een andere grote adviesorganisatie, Accenture, ook al een duurzaamheidsinitiatief aan rondom hun wagenpark. Het kantoor werkt hiervoor samen met Shell, dat een speciaal duurzaamheidsprogramma lanceerde, waarmee bedrijven die gebruikmaken van Shells tankpas hun CO2-uitstoot kunnen compenseren. De aankondigingen van PwC en Accenture passen ook binnen een bredere trend binnen de consultancybranche, die blijkt voorop te lopen wanneer het aankomt op duurzaam rijden.