EVConsult, EY en KplusV verbinden zich aan Clean Mobility Center

15 februari 2018 Consultancy.nl

Drie adviesbureaus hebben zich verbonden aan Clean Mobility Center. Met de komst van EY, KplusV en EVConsult telt het duurzaamheidsplatform inmiddels elf partners, die zich bezighouden met het verduurzamen van de mobiliteitssector.

Het was in mei 2016 toen zes bedrijven besloten het Clean Mobility Center op te richten. Door de krachten van het bedrijfsleven te bundelen met die van wetenschap, onderzoek, onderwijs en overheid wil het Clean Mobility Center (CMC) innovatie stimuleren en adoptie van duurzame oplossingen versnellen. Onder de initiatiefnemers zijn naast Allego, DEKRA, EL-KW en Industriepark Kleefse Waard (IPKW) ook twee adviesorganisaties te vinden: ICT-dienstverlener CGI en ingenieurs- en adviesbureau DNV GL. 

Nieuwe partners voor CMC

Sinds de oprichting hebben zich inmiddels alweer vijf nieuwe partners verbonden aan het CMC, waaronder opnieuw enkele spelers actief binnen de adviesbranche. Om te beginnen Big Four kantoor EY (samen met HVG Law, onderdeel van het wereldwijde EY Law). Hun credo “Building a better working world” sluit volgens Niels van den Broek, Senior Manager Tax bij EY, goed aan bij het integreren van duurzaamheid binnen de eigen bedrijfsvoering. Van den Broek: “Wij willen zelfstandig én samen met gelijkgezinde organisaties en personen een beter werkende wereld creëren. Dat is ons doel en onze bestaansreden als organisatie. Als het bedrijfsleven beter werkt, werkt de wereld beter. Een samenwerking met het CMC sluit daarom mooi aan bij de concrete invulling als het gaat om onze missie en onze Corporate Responsibility.”

Marion Braams, directeur van het CMC in Arnhem, zegt over EY/HVG Law als partner: “Binnen EY en HVG Law zit veel expertise, ervaring en netwerk die CMC verder kan inzetten voor lopende en toekomstige projecten en business cases. Een ander bijkomend voordeel voor CMC is de mogelijkheid voor startups en scale-ups om deel te nemen aan het door EY ontwikkelde EYnovation programma. Met EY als nieuwe samenwerkingspartner staat er inmiddels een mooi gebalanceerd team van partners binnen het CMC!”

EY, KplusV en EV Consult verbinden zich als Partner aan Clean Mobility Center

Een tweede recent aangesloten partner van het CMC is KplusV, een adviesbureau dat zich beweegt op het snijvlak van innovatie, ondernemerschap en organisatieadvies. Het bureau, dat ook een vestiging heeft in Amsterdam, verhuisde in 2015 met zijn Arnhemse kantoor naar Industriepark Kleefse Waard (IPKW), volgens KplusV een “broedplaats voor cleantech, onderzoek, ontwikkeling en advies”. IPKW, zoals reeds vermeld een van de medeoprichters van het CMC, geldt als een prijswinnend bedrijventerrein dat duurzame energie-gerelateerde ondernemers huisvest, faciliteert en met elkaar verbindt.

Mobility Innovation Center

In september van 2017 stond KplusV samen met het IPKW aan de basis van de oprichting van het Mobility Innovation Center (MIC). Daar werken zo’n 120 studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) in opdracht van verschillende bedrijven aan projecten op het gebied van duurzame mobiliteit. Het Mobility Innovation Center is gevestigd in het pand van het CMC. Braams: “Het MIC verbindt het onderwijs en praktijkgerichte onderzoek van de HAN met de behoefte aan innovatie- en business-development van het bedrijfsleven. Dat is uniek en belangrijk: het brengt het bedrijfsleven dichter bij de werknemers van de toekomst. Ook zorgt het voor uitwisseling van kennis waardoor het onderwijs beter kan beter inspelen op de behoefte van het bedrijfsleven.”

Tot slot heeft ook EV Consult, een Amsterdams boutique adviesbureau dat is gericht op de transitie naar duurzame mobiliteit en energie, zich aan het CMC verbonden. Sinds de oprichting in 2008 helpt EVConsult publieke en private partijen bij de transitie naar 100% elektrisch vervoer, van strategie tot implementatie.

"Vanuit EVConsult ondersteunen we de missie van het CMC om de adoptie van duurzame mobiliteitsoplossingen te versnellen. De partners in het CMC hebben allen hun eigen expertise en wij vullen die aan met onze uitgebreide kennis van elektrisch vervoer. Dit leidt tot nieuwe samenwerkingsverbanden en innovatieve oplossingen voor bedrijven en overheden," aldus Ruud van Sloten, adviseur bij EVConsult. 

Nieuws

Meer nieuws over