CGI en DNV GL founding partners van Clean Mobility Center

31 mei 2016 Consultancy.nl
Profiel
Meer nieuws over

Eind april is het Clean Mobility Center van start gegaan, een platform dat zich gaat bezighouden met het verduurzamen van de mobiliteitssector. Door de krachten van het bedrijfsleven te bundelen met die van wetenschap, onderzoek, onderwijs en overheid wil het platform innovatie stimuleren en adoptie van duurzame oplossingen versnellen. Het Clean Mobility Center is opgericht door zes organisaties, waaronder advies- en ingenieursbureau DNV GL en ICT-dienstverlener CGI.

Internationaal is afgesproken dat de CO2 uitstoot wereldwijd zover moet worden teruggebracht dat het broeikaseffect de aarde niet verder opwarmt dan drie graden Celsius. De mobiliteitssector speelt hier een belangrijke rol in, aangezien transport, verkeer en personenvervoer een groot deel van de totale CO2-uitstoot voor hun rekening nemen. Om de klimaatdoelstellingen te realiseren is er onder meer nieuwe internationale wet- en regelgeving opgesteld voor het verminderen van de CO2 uitstoot van auto’s. Maar ook op regionale en nationale schaal worden initiatieven gelanceerd om de mobiliteitssector duurzamer te maken.

Clean Mobility Center

Onlangs is het Clean Mobility Center geopend, een goed voorbeeld van een regionaal initiatief voor schonere en groenere mobiliteit. Het Clean Mobility Center draagt de ondertitel ‘European center for business innovation’, en wil bijdragen aan innovatie op het gebied van duurzame mobiliteit. Het Clean Mobility Center is opgericht door zes organisaties waaronder CGI en DNV GL. CGI is een van de grootste ICT-dienstverleners ter wereld met 65.000 werknemers in 400 kantoren verspreid over 40 landen. In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen zet CGI zich onder meer in voor een gezond levensmilieu, duurzame oplossingen en een milieuvriendelijke bedrijfsvoering. DNV GL is een wereldwijd actief advies- en ingenieursbureau met ruim 15.000 werknemers verspreid over 400 kantoren in 100 landen, en stelt zich zelf ten doel om met zijn activiteiten wereldwijd bij te dragen aan een veilige en duurzame toekomst.

Naast DNV GL en CGI zijn de andere vier oprichters van dit topcentrum voor kennis en inhoud rondom duurzame mobiliteit: Allego, DEKRA, EL-KW en IPKW. Allego is een leverancier van openbare laadpalen voor elektrische auto’s. DEKRA is een onafhankelijke kennisorganisatie en toezichthouder voor de veiligheid en kwaliteit van technologie, mobiliteit en milieu. EL-KW is specialist op het gebied van duurzame mobiliteit, onder andere alternatieve brandstoffen en helpt bedrijven onder meer bij het verduurzamen van hun wagenpark. IPKW is het Industriepark Kleefse Waard in Arnhem, waar veel duurzame energie-intensieve bedrijven, evenals het Clean Mobility Center zelf, gevestigd zijn*.

Clean Mobility Center partners

Bovendien hebben ook de Gemeente Arnhem, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), Stichting kiEMT, Oost NV, ROC Rijn IJssel, SEECE en SUEZ zich aangesloten bij het initiatief. Door de krachten van het bedrijfsleven te bundelen met die van wetenschap, onderzoek, onderwijs en overheid, heeft Clean Mobility Center het doel de duurzame mobiliteitssector te verrijken met innovatieve oplossingen. “Nieuwe energieoplossingen zijn noodzakelijk om de CO2-uitstoot, waar mobiliteit een grote rol in speelt, te verminderen. Gezien de omvang en complexiteit van de bestaande uitdagingen zijn deeloplossingen echter niet toereikend”, aldus Allego-directeur Anja van Niersen. “De combinatie van deelnemende partijen, die samenwerken om te innoveren, maakt dit centrum uniek.” Daarbij vallen alle vormen van mobiliteit die te verduurzamen zijn binnen de scope, waaronder auto’s, bussen, vrachtwagens en zelfs fietsen. Zo wil het Center de voertuigen efficiënter maken via innovatie, de infrastructuur verbeteren, en duurzame energieopwekking en -opslag voor mobiliteitsdoeleinden ontwikkelen.

Partners van Clean Mobility Center

Het Center zelf bestaat uit een testlocatie, showroom en verschillende onderzoeksfaciliteiten. Partijen die zich herkennen in de missie van het Center kunnen zich aansluiten door zich aan te melden via de website. Door de hoge concentratie van mobiliteitsverduurzamers op het industriepark, vormt het Center volgens de oprichters ook een belangrijke trekpleister voor innovatieve startups. Het Clean Mobility Center staat bedrijven bij met het genereren van leads, het opzetten van verduurzamingsprojecten, netwerkmanagement, en training en educatie.

“We zien dat een complex probleem als het verduurzamen van mobiliteit alleen opgelost kan worden door samenwerking. Een deeloplossing van een individueel bedrijf is niet genoeg”, aldus Vincent Roes, voorzitter van de Clean Mobility Center stichting. “Het Clean Mobility Centrum wil een katalysator voor deze samenwerking zijn om zo innovatie te versnellen”, vult directeur Patrick Langevoort aan. “We zijn blij dat we nu echt van start zijn en roepen andere partijen op zich bij ons aan te sluiten.”

* Ook organisatieadviesbureau KplusV is sinds mei vorig jaar gevestigd in Industriepark Kleefse Waard.