Vintura adviseur Bart-Jan van Hasselt zet zich in voor farmabedrijven

19 februari 2018 Consultancy.nl 6 min. leestijd

Bart-Jan van Hasselt, Principal Consultant bij strategie-consultancybureau Vintura, ondersteunde het afgelopen jaar een groot internationaal farmaceutisch bedrijf met een portfolioanalyse en hield bij een andere farmaceut het meerjaren-introductieprogramma tegen het licht. Terwijl de nadruk bij dergelijke projecten lijkt te liggen op de harde cijfers, benadrukt Van Hasselt het belang van ‘zachte’ factoren en het realiseren van patiëntwaarde.

Voor grote, wereldwijd opererende bedrijven is het vaak een uitdaging om het overzicht te houden op de prestaties van het gehele diensten- of productenaanbod. Vandaar dat een internationaal farmaceutisch concern zorgspecialist Vintura benaderde om het bedrijf te adviseren bij het analyseren van zijn volledige Europese portfolio. Op deze manier wilde de medicijnenproducent meer inzicht verkrijgen in de onderdelen van hun productaanbod die de potentie hebben om meer waarde te produceren dan momenteel het geval is. 

Bart-Jan van Hasselt (39) – die zich, na eerder onder meer voor Monitor en A.T. Kearney te hebben gewerkt, in 2012 aansloot bij Vintura – was een van de Vintura-consultants die bij het project was betrokken. De Principal Consultant legt uit wat de opdracht precies behelsde: “We onderzochten samen met de klant welke medicijnen zij op de markt hebben, wat het concern nog in ontwikkeling heeft en wat de introductie van een groot aantal nieuwe medicijnen betekent voor het bedrijf. Wat zijn interessante product-marktcombinaties, waarin zou je moeten investeren en waar kun je beter geld weghalen om het elders te investeren?” Hij voegt daaraan nog enthousiast toe dat het om een “heel gaaf consultingtraject” ging met zowel analytische, conceptuele en strategische vraagstukken, als ook change management-vraagstukken.

Vintura adviseur Bart-Jan van Hasselt zet zich in voor farmabedrijven

Zachte kant

De opdracht bleek voor Van Hasselt bovendien een passende uitdaging op het gebied van de zogenaamde ‘soft skills’ die zo belangrijk zijn voor een effectieve consultant. Terwijl de analyse op zich in hoge mate om harde cijfers gaat, hebben de hieruit getrokken conclusies wel degelijk hun weerslag op de medewerkers van Vintura’s farmaceutische opdrachtgever, zoals Van Hasselt uitlegt: “Zo’n analyse lijkt op het eerste gezicht misschien puur over cijfers te gaan, maar je hebt het natuurlijk ook over mensen. Het kan gebeuren dat je tegen een productmanager moet zeggen: ‘Voor jouw product zijn voldoende alternatieven, dat gaan we afstoten. De emoties die daar eventueel bij komen kijken, daar moet je als consultant wel rekening houden en mee om kunnen gaan.”  

Op dat vlak heeft Van Hasselt het nodige geleerd bij Vintura. Hij is blij dat hij heeft deelgenomen aan het Leadership Development Program. Dit programma is gericht op Vintura-consultants die over bovengemiddeld hoge consultant-skills beschikken, maar die nog wat te leren hebben aan de ‘zachte’ kant, oftewel op het gebied van communicatie en interactie, persoonlijke effectiviteit en leiderschap. Van Hasselt: “Vooral in dat laatste wilde ik mijzelf nog verder ontwikkelen, zodat ik door mijn leiderschap kan zorgen dat anderen beter worden. Wat mij betreft ben je dan pas een goede leider.” 

Productintroducties

Naast de portfolioanalyse, werd Vintura ook nog door een andere farmaceut gevraagd om samen met het Benelux-managementteam van het bedrijf het meerjaren-introductieprogramma tegen het licht te houden. Dit moest onder andere meer duidelijkheid opleveren over de waarschijnlijke impact van het programma op de Benelux-organisatie. “Hiervoor was het belangrijk input te krijgen vanuit zowel de lokale als de Europese en global organisaties: “We brachten mensen uit verschillende geledingen bij elkaar, wat veel inzicht gaf in de onderlinge afhankelijkheden”, aldus Van Hasselt.

Hij vervolgt: “Gaandeweg werd duidelijk wat de impact van de grote hoeveelheid introducties zou zijn op de organisatie en haar directe stakeholders.” Terwijl ervaringen en opvattingen werden uitgewisseld, ontstonden er volgens Van Hasselt een aantal zeer bruikbare suggesties: “Die samenwerking leidde tot groot enthousiasme om de gezamenlijk geformuleerde oplossingen in de praktijk te brengen.” Dit heeft op zijn beurt weer positieve gevolgen voor zorgbehoevenden: “De klant is nu prima voorbereid op de productintroducties en het goede nieuws voor patiënten is dat nieuw ontwikkelde medicijnen zonder onnodige vertraging beschikbaar kan komen”, aldus Van Hasselt.

Quote Bart-Jan van Hasselt

Meerwaarde creëren

Wat gold voor de analyse van het Europese portfolio voor het andere bedrijf, is volgens Van Hasselt in zekere zin ook van toepassing op het project omtrent de Benelux-productintroductie: “Bij projecten zoals deze in de farmaceutische industrie lijkt het in eerste instantie vooral over geld te gaan. Maar in wezen draait het ook hier – net als bij de projecten voor ziekenhuizen – om het creëren van meerwaarde voor patiënt en maatschappij. Als farmaceutische bedrijven inefficiënt bezig zijn, kunnen patiënten daar uiteindelijk flink last van hebben.”

Van Hasselt wijst er in dit verband ook op dat farmaceutische bedrijven en ziekenhuizen in toenemende mate met elkaar samenwerken, een ontwikkeling die hij van harte aanmoedigt: “Het is goed om te zien dat die twee sectoren in het kader van Value-Based Healthcare steeds vaker bij elkaar komen, bijvoorbeeld om samen te kijken hoe zij een zorgpad voor patiënten kunnen verbeteren.” Ook benadrukt hij hoe leuk hij het vindt hier onderdeel van te mogen zijn: “Geweldig dat wij daar als consultants een verbindende rol in kunnen spelen.” 

Over zijn werk bij Vintura is hij sowieso goed te spreken “Je werk hier gaat écht ergens over. Je draagt samen met geweldige collega’s en opdrachtgevers bij aan de gezondheid en kwaliteit van leven van patiënten. Als je daar warm van wordt, moet je hier komen.” De naar eigen zeggen “behoorlijk ambitieuze” Van Hasselt is nu erg tevreden in zijn rol bij Vintura. Van Hasselt: “Ik wil wel continu vooruitgaan. Iedere dag, in welke vorm dan ook. Als ik het gevoel zou hebben dat ik stilsta, zou ik heel onrustig worden. Gelukkig is daar nu geen sprake van.”