P2 trekt projectmanagers Mayte de Vries en Marije Paardekooper aan

14 februari 2018 Consultancy.nl 6 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Het team van het in Rossum gevestigde adviesbureau P2 – gericht op strategie, realisatie en ontwikkeling – heeft de afgelopen maanden twee nieuwe professionals verwelkom: Marije Paardekooper is begonnen als Project- en Procesmanager en Mayte de Vries is aan de slag gegaan als Project Manager. 

Marije Paardekooper

Sinds december van vorig jaar maakt Marije Paardekooper (1981) onderdeel uit van P2. Paardekooper is afkomstig van Hoogheemraadschap van Delfland, een van de 22 waterschappen binnen de Nederlandse overheid. Bij het waterschap – gevestigd in het Delftse Gemeentelandshuis – was ze meer dan veertien jaar actief, onder meer als Handhaver en Beleidsadviseur Afvalwaterketen. In haar laatste rol werkte ze er als Programmamanager voor OAS (Optimalisatie Afvalwater Systeem) De Groote Lucht, een van de rioolwaterzuiveringsinstallaties van het Hoogheemraadschap. 

In 2015 maakte Paardekooper al kennis met P2 toen ze de masterclass Verbindend Onderhandelen volgde bij kennis- en netwerkorganisatie Platform 31. Deze training werd namelijk verzorgd door P2 en vond daarnaast plaats in het Rossumse kantoor van het bureau: “Tijdens haar werkzaamheden als beleidsadviseur bij een waterschap is Marije in aanraking gekomen met verbindend onderhandelen (Mutual Gains Approach). Marije heeft dit actief toegepast en gelooft dat verbindend onderhandelen een goede manier is waarop overheden en het bedrijfsleven met elkaar kunnen samenwerken en meer uit die samenwerking kunnen halen”, aldus haar nieuwe werkgever.

Eerder voltooide Paardekooper al een hbo-opleiding Milieukunde aan Hogeschool Inholland (1999-2003), waar ze ook nog de hbo-studie Strategisch Denken (2010) en de opleiding Verandermanagement van Schouten & Nelissen (2012) aan toevoegde. Bij P2 is ze nu begonnen als Project- en Procesmanager: “Om de passie voor Verbindend Onderhandelen te delen met anderen heeft Marije de overstap naar P2 gemaakt. Je kan Marije inzetten als projectmanager, kwartiermaker, trainer en procesmanager in opgaven in het gebied van land en water”, laat P2 weten. 

Paardekooper is met veel plezier begonnen aan deze volgende stap in haar carrière en legt uit wat haar voortdrijft in haar nieuwe rol: “Samen bereik je vaak meer dan alleen. Maar kunnen we elkaar wel vinden en begrijpen? Hier help ik graag bij. Ik ben oprecht geïnteresseerd in het verhaal achter een ja, maar ik onderzoek ook of een nee onmogelijk is. Ik zie dan vaak toch kansen en mogelijkheden. Samen ontdekken wat we kunnen bereiken. Daar zit mijn passie!”

Mayte de Vries en Marije Paardekooper

Mayte de Vries

In januari heeft ook Mayte de Vries (1984) zich aangesloten bij het team van P2. Voordat ze in dienst trad bij het adviesbureau werkte ze ruim tweeënhalf jaar op freelance-basis als Project Manager Duurzaamheid. De Vries: “Als freelance consultant ben ik betrokken bij verschillende organisaties die ondersteuning zochten bij het realiseren van de duurzame energietransitie en de verdienmodellen die hiervoor geschikt zijn.” Zo is ze verantwoordelijk voor het organiseren van een handelsmissie voor startups naar de Waddeneilanden om duurzaamheid en circulariteitsvraagstukken van lokale ondernemers op te pakken. Hiervoor was ze onder andere betrokken bij een mkb-capaciteitsversterking van rurale gebieden voor het versterken van inkomensmogelijkheden voor het WNF in Cambodja en de training en coaching van duurzame en sociale ondernemers via Impact Hub Phnom Penh. 

Haar werk in Cambodja begon vanuit Stichting ETC, een Nederlandse non-profit organisatie gericht op het bevorderen van de weerbaarheid van mensen zowel rurale als stedelijke ontwikkelingsgebieden. Hier bemiddelde ze tussen het plaatselijke mkb en de leveranciers van duurzame energie, die elkaar om verschillende redenen lastig konden vinden: “Het was mijn taak, als Project Manager, om deze twee partijen bij elkaar te brengen. Dit door producerende bedrijven te ondersteunen met hun marketing en sales om het mkb beter te bereiken en aan de andere kant door het zo makkelijk mogelijk te maken voor het mkb om betrouwbare bedrijven te vinden en de voordelen van verduurzaming helder uiteen te zetten”, legt ze uit.

Voordat ze naar Cambodja ging, rondde ze haar master Business Administration (specialisatie: Change Management) af aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar ze studeerde van 2003 tot 2009. Bij P2 is De Vries als Project Manager aan de slag gegaan met complexe realisatieprocessen op de thema’s duurzame energie en stad: “Ideeën zijn er genoeg op duurzaamheidsgebied, maar hoe moet je de vertaalslag naar de praktijk maken? Dáár zit de uitdaging en ook gelijk mijn kracht. Door co-creatie duurzame veranderingen realiseren, daar krijg ik energie van.”  

Hierbij kan ze putten uit de brede kennis die ze de afgelopen jaren al opdeed: “Ik heb ruim zes jaar ervaring met het faciliteren van de duurzame energietransitie met bedrijven, consumenten en overheden. De complexiteit van duurzame veranderingen zit niet in de techniek, maar juist in de samenwerking tussen deze zeer uiteenlopende partijen. Mijn bedrijfskundige achtergrond en ervaring met publiek-private samenwerkingen, zorgen ervoor dat ik goed in staat ben deze partijen bij elkaar te brengen. Door gezamenlijk langetermijnstrategieën te vertalen in heldere operationele doelen en het uitwerken van realistische businesscases werk ik toe naar concrete resultaten.”

Het profiel en de ervaring van De Vries, die beide sterk zijn gericht op maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), sluiten goed aan op de missie van P2. Zo gaf het bureau onlangs aan graag de tanden te zetten in “schijnbaar onoplosbare vraagstukken”. Deze uitspraak deed het in toelichting op de deelname van het bureau aan het MVO-project ‘Verspild Talent’, waarin verschillende ondernemers, kennisinstellingen, werk- en ontwikkelbedrijven en de overheid samenwerken om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer aan het werk te krijgen. 

De aanstelling van Paardekooper en De Vries volgt op een eerdere uitbreiding van het team van P2 die in het afgelopen najaar plaatsvond toen Karlijn Oomen en Anne Garretsen in dienst traden bij het bureau.