Ordina CEO Stépan Breedveld keert terug naar Boston Consulting Group

20 december 2017 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Meer nieuws over

Na zeven jaar leiding te hebben gegeven aan ICT-dienstverlener Ordina, is Stépan Breedveld teruggekeerd naar het oude nest. Bij The Boston Consulting Group is hij benoemd tot Senior Partner en zal hij zijn bij Ordina opgedane turnaround-expertise gaan inzetten om de TURN en TMT praktijk van het strategiekantoor te versterken.

Stépan Breedveld heeft tussen 1993 en 2010 zeventien jaar bij The Boston Consulting Group (BCG) doorgebracht. In zijn laatste functie, alvorens hij zich bij Ordina aansloot, was Breedveld Vice President en leider van de telecom-, media- en technologiepraktijk (TMT) in Amsterdam. Daar richtte hij zich vooral op klanten in de telecom- en IT-sector. Bovendien gaf hij leiding aan de wereldwijde telecompraktijk van BCG. 

Na ongeveer een jaar als bestuurder bij Ordina te hebben gewerkt, volgde hij in september 2011 Ronald Kasteel op als CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur. Breedveld kreeg de opdracht om de strategische koers van Ordina, een vooraanstaande IT-speler in de Benelux, aan te scherpen en de financiële resultaten te verbeteren.

Stépan Breedveld, Senior Partner. Allard Creyghton, Managing Partner at BCG

Temidden van de economische crisis wist Breedveld Ordina door een moeilijke periode heen te loodsen. Onder zijn leiding werd het businessmodel aangescherpt, de bedrijfsstructuur aangepakt (onder meer een vereenvoudigde organisatiestructuur en minder managementlagen) en werd een herstructurering doorgevoerd om in de kosten van de bedrijfsvoering te snijden. Na in september 2014 te zijn herbenoemd voor nogmaals een periode van vier jaar, lukte het Breedveld om Ordina terug te laten keren naar winst. De ingezette koers wierp haar vruchten af: vandaag de dag keert Ordina weer dividend uit, is het schuldenvrij en volgens eigen zeggen klaar voor de volgende fase. 

Voor Breedveld vormde dat het moment om het stokje over te dragen. “Mijn opdracht is volbracht en dit is een natuurlijk moment waarop ik besloten heb om afscheid te nemen. Onze mensen verdienen een groot compliment en ik wil hen danken voor hun bijdrage aan ons succes”, zei hij in oktober vorig jaar toen hij zijn besluit kenbaar maakte. Formeel legde hij in April van dit jaar zijn taken neer. 

Terug naar het oude nest

Inmiddels is zijn volgende stap bekend – voor de tweede keer in zijn loopbaan verhuist hij naar bekend terrein. Toen hij zich in 2010 bij Ordina aansloot, was hij reeds een vertrouwd gezicht in de directiekamer. Vanuit BCG was hij namelijk betrokken bij een strategische opdracht die het advieskantoor uitvoerde voor Ronald Kasteel en Bart de Jong, de toenmalige CFO van Ordina. Per 1 januari 2018 keert Breedveld nu terug naar The Boston Consulting Group, met vestigingen in meer dan 90 steden in 50 landen een van de drie belangrijkste strategische advieskantoren ter wereld. BCG is sinds 1993 actief in Nederland – vandaag de dag opererend vanuit de Amsterdamse Zuidas.

Breedveld, die bedrijfsecomie studeerde in Leuven en natuurkunde in Delft, is bij BCG benoemd tot Senior Partner en Managing Director. Met zijn uitgebreide turnaround-ervaring zal hij een belangrijke rol spelen in de verdere ontwikkeling van BCG’s TURN praktijk. De praktijk, afgeleid van het Amerikaanse 'turnaround', richt zich op het ondersteunen van organisaties die zich in crisissituaties bevinden en op het doorvoeren van grote herstructureringsprogramma’s*. Daarnaast zal Breedveld klanten bedienen op het gebied van strategische, operationele en organisatorische vraagstukken in de telecom-, media- en technologiesector (TMT).

Quote Stépan Breedveld

Over zijn terugkeer naar en benoeming bij BCG, zegt Breedveld: "Ik ben verheugd om terug te keren naar BCG. In mijn rol als CEO ben ik de nodige obstakels tegengekomen en heb ik tegelijkertijd een enorme groei doorgemaakt. Ik hoop dat mijn recente bestuurlijke ervaring, in combinatie met mijn consulting achtergrond, toegevoegde waarde zal bieden aan onze klanten bij de complexe vraagstukken die zij tegemoet treden." De Managing Partner van BCG in Amsterdam, Allard Creyghton, laat in een reactie weten dat hij uitkijkt naar de toetreding van Breedveld. "Onze TURN praktijk is erop gericht om samen met klanten en in een korte tijd resultaten te behalen. Dit vereist een andere manier van werken en vraagt om mensen met praktische vaardigheden. Stépan brengt zowel de kennis als de ervaring mee om juist dat verschil bij onze klanten te kunnen maken.

Creyghton is zelf al meer dan 24 jaar in dienst bij The Boston Consulting Group. In 2014 volgde hij Huib Kurstjens (nog steeds werkzaam bij BCG) op als topman van de Nederlandse organisatie, daarvoor zwaaide hij de scepter bij BCG’s kantoor in San Francisco. Onder leiding van Creyghton heeft BCG een sterke periode doorgemaakt en is het aantal medewerkers gestegen tot boven de grens van 200. Wereldwijd genereert BCG een omzet van $5,6 miljard.

Naast zijn advieswerkzaamheden bij BCG bekleedt Breedveld diverse nevenfuncties. Zo is commissaris bij Deen Supermarkten en toezichthouder bij het Nederlands Dans Theater.

* Aan het hoofd van de TURN praktijk van BCG staat de Deen Lars Fæste, die al zo'n twintig jaar werkzaam is voor BCG.