Energievereniging verkoopt EFETnet platform via management buyout

05 december 2017 Consultancy.nl 5 min. leestijd

Energieassociatie EFET heeft zijn aandeel in het digitale platform EFETnet overgedragen aan Hugh Brunswick, de managing director van het platform. Door de partijen is afgesproken dat de continuïteit en stabiliteit van het platform onder de nieuwe eigendomsstructuur gewaarborgd blijven.

Sinds de jaren 90 stimuleert de Europese Unie de handel in energie binnen een open en competitieve omgeving. Om tot een beter gecoördineerde aanpak te komen van de activiteiten op het gebied van energiehandel, bundelde een aantal grote energiehandelaars – onder meer actief in elektriciteit, gas, uitstootquota en biomassa – zijn krachten in de European Federation of Energy Traders (EFET). De belangrijkste doelstellingen van de associatie zijn het verbeteren van de functionaliteit en het ontwerp van de Europese energiemarkten en het standaardiseren van de bedrijfsprocessen ten behoeve van de handel en de verplichte verslaglegging.

EFETnet

In 2003, lanceerde de EFET zijn eigen platform om de digitale gegevensuitwisseling binnen de energiebranche te ondersteunen. Het platform, dat de naam EFETnet kreeg, diende gedurende de eerste jaren van zijn bestaan voornamelijk als kostencentrum, om zo te komen tot een eerlijke verdeling voor de kosten van de implementatie van handelsprocessen, waaronder processen als Electronic Confirmation Matching (Binnen de EFETnet bekend als de ‘eCM’ module), Electronic Position Matching (‘ePM’) en Electronic Settlement (and Invoice) Matching (oftewel ‘eSM’).

Energievereniging verkoopt EFETnet platform via management buyout

Tegen de achtergrond van een snelgroeiende en -ontwikkelende Europese energiemarkt, waarbij digitalisering zorgt voor allerlei verschillende kansen en uitdagingen, zag EFETnet zijn impact in de tussentijd hard toenemen. In 2005 telde het platform nog dertien aangesloten bedrijven, in 2013 waren dat er al meer dan 80 en vandaag de dag bestaat EFETnet’s gebruikersgemeenschap uit meer dan 1.200 energiehandelaars en andere marktpartijen.

In lijn met de marktontwikkelingen, heeft het door EFETnet aangeboden dienstenportfolio zich verbreed naar nieuwe gebieden, waaronder de levering van (licentie-gebaseerde) oplossingen en datadiensten. Een belangrijk segment waarbinnen EFETnet actief is, is compliance. Het platform voorziet zijn gebruikers van oplossingen en tools die ze helpen te voldoen aan de verplichtingen die worden gesteld door (Europese) regelgeving als EMIR, REMIT, MAR and MiFID II.

Volgens Hugh Brunswick, die sinds de geboorte van EFETnet manager is van het platform, is EFETnet de afgelopen jaren het EFET-lidmaatschap “behoorlijk ontgroeid”. Met dit in gedachten benaderde Brunswick de EFET om te praten over de mogelijkheid het platform los te koppelen van de associatie. In navolging op constructieve besprekingen besloten de twee partijen dat een afscheiding, onder bepaalde voorwaarden, voordelig kon zijn voor zowel het platform als de EFET-leden, zo bevestigt Jan van Aken, de Secretaris-Generaal van EFET.

Management buy-out

Vorige week maandag maakten de EFET en Brunswick bekend dat ze overeenstemming hadden bereikt. Brunswick heeft EFETnet overgenomen via een management buy-out, waarbij hij verschillende garanties afgaf ten aanzien van de toekomst van EFETnet en zijn eigen betrokkenheid daarin. “Het bestuur van EFET heeft de belangen van zowel de EFET-leden als de bredere gebruikersgemeenschap van EFETnet afgewogen in zijn overweging en heeft besloten in te zetten op het afstoten van zijn eigendomsbelang in EFETnet”, aldus Van Aken.

Quote Jan van Aken - Secretaris-Generaal bij EFET

Hij vervolgt: “We zijn verheugd dat Hugh Brunswick ermee heeft ingestemd door te gaan in zijn rol van Managing Director van EFETnet en garanties heeft afgegeven voor de continuïteit en stabiliteit van de dienstverlening aan EFET-leden en de bredere EFETnet gebruikersgemeenschap.” Brunswick, die zich persoonlijke heeft verbonden aan de voorwaarden voor de management buy-out, voegt toe: “De voorbije dertien jaar heeft EFETnet het vertrouwen en respect van de gemeenschap verdiend, wat cruciaal is voor wat EFETnet doet en zal blijven doen.”

EFET werd bij de onderhandelingen geadviseerd door Baker Tilly Berk Corporate Finance, de fusie en overnametak van accountants- en advieskantoor Baker Tilly Berk. Juridisch gezien is EFETnet gevestigd in Nederland, wat het managementteam deed besluiten de in Nederland gevestigde overnameadviseur in te schakelen.  

Brunswick, die voor hij EFETnet ging leiden bij diverse adviesbureaus actief was op het gebied van business- en IT-advies, verwacht dat het nu onafhankelijk opererende EFETnet zijn dienstenaanbod de komende tijd verder zal uitbreiden, evenals het klantenbestand dat vanuit het platform wordt bediend. Hij spant zich er ook voor in om het platform en zijn gebruikers voor te bereiden op de volgende golf van verandering die de energiesector zal treffen, onder meer door ontwikkelingen als elektronisch toezicht op de energiehandel, blockchain en gedecentraliseerde energieopwekking. “We kijken ernaar uit samen met de gemeenschap te werken aan meer van hetzelfde maar ook aan vele nieuwe uitdagingen”, sluit Brunswick af.