First Consulting helpt Stedin bij het digitaal intekenen van aansluitleidingen

01 december 2017 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Meer nieuws over

Om schade door graafwerkzaamheden aan gasleidingen en elektrakabels te voorkomen neemt Stedin, in samenwerking met First Consulting, alle aansluitleidingen – het stuk tussen het hoofdnet en de klant – digitaal op in het Geografisch Informatie Systeem (GIS). Hierdoor wordt het voor grondroerders inzichtelijker waar deze gasleidingen liggen en kunnen graafschades en gevaarlijke situaties beter worden voorkomen. Door deze digitalisering volgt Stedin ook de aanbevelingen van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid en Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) op.

Het digitaal opnemen van aansluitleidingen houdt in dat de locatie en kenmerken van aansluitleidingen worden omgezet van een (papieren) aansluitschets naar een coördinaten polygoon in GIS die openbaar kan worden gemaakt voor grondroerders. Deze conversie noemt men ook wel “vectoriseren”.

De impact van deze conversie op Stedin is groot. Stedin bezit namelijk respectievelijk 1,2 miljoen gas- en 1,1 miljoen elektra aansluitleidingen die allemaal gevectoriseerd moeten worden. De belangrijkste uitdagingen hierin zijn de operationele impact op de organisatie en de kosten die een dergelijke operatie met zich meebrengt. 

Aanpak

Stedin heeft First Consulting gevraagd om voor bovengenoemde uitdagingen een aanpak op te stellen en deze te implementeren. Vanwege de hogere veiligheidsrisico’s van gas aansluitleidingen is besloten om te beginnen met het vectoriseren van gas aansluitleidingen. De volgende stappen zijn doorlopen:

  • Stap 1: analyse op de populatie aansluitleidingen om inzicht te krijgen in aantallen complexe en eenvoudige aansluitleidingen;
  • Stap 2: complexe aansluitleidingen vectoriseren door een intern verrijkingsteam met specialisten en gebiedsexperts;
  • Stap 3: aanbesteding in de markt zetten om eenvoudige aansluitleidingen betaalbaar te laten vectoriseren door twee offshore tekenpartners.

Vectorisatie van aansluitleidingen

Interne dataverrijking

Uit de risicoanalyse (stap 1) bleek dat voor de vectorisatie van complexe gas aansluitleidingen specialistische kennis en afstemming met gebiedsexperts noodzakelijk is. Stedin heeft samen met First Consulting een intern verrijkingsteam samengesteld met ervaren GIS-tekenaars. Het team is sinds medio 2016 operationeel en heeft sindsdien alle complexe gas aansluitleidingen gevectoriseerd (stap 2). 

Offshore vectorisatie

Om de overige 2 miljoen aansluitleidingen te vectoriseren heeft Stedin gekozen voor een aanpak waarbij twee offshore tekenpartners uit de markt geselecteerd worden (stap 3). Deze aanpak stelt Stedin in staat om circa 70.000 aansluitleidingen per maand gecontroleerd en betaalbaar te verwerken. First Consulting heeft geholpen bij (1) het aanbestedingstraject, (2) de voorbereidingsfase en (3) de productiefase. Vanuit een Europese aanbesteding zijn eind 2016 twee partijen geselecteerd die voldoen aan de eisen van Stedin. Parallel aan deze aanbesteding is een workflowapplicatie ontwikkeld ter ondersteuning van het vectorisatieproces.

Vanaf januari 2017 is de voorbereidingsfase gestart. Doel van deze fase was het afstemmen en testen van alle overdrachtsmomenten tussen Stedin en de offshore tekenpartners. Tussen april en juli is de productie geleidelijk opgeschroefd tot 100% van de capaciteit. In deze fase heeft First Consulting bijgedragen aan het continu verbeteren van deze samenwerking, het controleproces, uniforme bestandsuitwisseling en de registratierichtlijnen. In augustus is de productiefase bereikt waarbij Stedin 70.000 aansluitleidingen per maand gevectoriseerd krijgt aangeleverd en deze importeert in GIS.

Resultaat en vervolg

In juni 2017 zijn de complexe gas aansluitleidingen succesvol gevectoriseerd door het interne verrijkingsteam van Stedin. Daarnaast loopt er een stabiel offshore vectorisatieproces met de twee tekenpartners. Het intekenen van de gas aansluitleidingen loopt door tot december 2018. Vanaf 2018 zal First Consulting samen met Stedin de voorbereiding treffen voor de vectorisatie van alle elektra aansluitleidingen. 

Deze case is een goed voorbeeld van projecten die First Consulting uitvoert op het gebied van Proces, Technologie en Implementatie.