Twynstra-adviseur wil lokaal bestuur aantrekkelijker maken met escape rooms

06 november 2017 Consultancy.nl 7 min. leestijd
Profiel

Twynstra-adviseur Pim Meijer heeft een zogenaamde ‘Battle of Concepts’ gewonnen met zijn idee om de gemeenteraadzaal in een escape room te veranderen. De wedstrijd werd door het ministerie van BZK uitgeschreven om gemeentepolitiek onder de aandacht van de burger te brengen. Men hoopt met de wedstrijd vooral bij te dragen aan meer politieke betrokkenheid onder jongeren.

Terwijl Nederlanders het er bijna allemaal over eens zullen zijn dat democratie een van de belangrijkste pijlers vormt voor ons land, denken de meesten bij dit onderwerp toch met name aan de landelijke politiek. Dit terwijl ook op gemeentelijk niveau van alles wordt besloten. Naast deze beperkte belangstelling, heeft de Nederlandse gemeentepolitiek ook te maken met snelle vergrijzing – raadsleden in Nederland zijn gemiddeld 56 jaar oud, terwijl de gemiddelde leeftijd in Nederland op 40 jaar ligt.

Bovendien blijven veel jongeren thuis bij gemeenteraadsverkiezingen. De laatste keer dat er gestemd kon worden, in 2014, bracht slechts 43% van de jongeren tot 25 zijn of haar stem uit, fors minder dan het landelijk gemiddelde van 62%. Om meer mensen – en dan vooral jongeren – te betrekken bij de gemeentepolitiek, besloot het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) crowdsourcingbureau Battle of Concepts in de arm te nemen.

Battle of Concepts

Organisaties die op zoek zijn naar innovatieve ideeën kunnen Battle of Concepts inschakelen, die vervolgens een innovation of startup challenge opstelt. Met behulp van een community van meer dan 20.000 innovators en de inzet van social media moet dit uiteindelijk tientallen vernieuwende oplossingen opleveren. In het geval van bovengenoemde gemeente-challenge werden er 96 ideeën aangedragen. Hieruit werden vijf finalisten geselecteerd, waarvan het idee van Twynstra Gudde-adviseur Pim Meijer uiteindelijk door de jury* als beste werd bevonden.

Twynstra Gudde adviseur wil lokaal bestuur aantrekkelijker maken met escape rooms

Meijers idee behelst het veranderen van de gemeenteraadzaal in een escape room, een ruimte waarin mensen bij wijze van spel groepsgewijs worden opgesloten en door middel van het oplossen van puzzels en raadsels samen een uitweg moeten zien te vinden, waarvoor ze doorgaans een uur de tijd krijgen. Deze escape rooms hebben de laatste jaren enorm aan populariteit gewonnen: in 2013 opende de eerste zijn deuren en inmiddels telt ons land er al meer dan vierhonderd. Wat Meijers idee bijzonder maakt is het type raadsel dat moet worden opgelost om uit zijn escape room te ontsnappen.

Maatschappelijke vraagstukken

In Meijers escape room storten deelnemers zich namelijk op het beantwoorden van maatschappelijke vraagstukken waar gemeenten dagelijks mee worstelen, zoals bijvoorbeeld de opvang van asielzoekers, het inrichten van de ruimtelijke omgeving of het inpassen van de energietransitie. De consultant is ervan overtuigd dat het bedenken van “aanspreekbare werkvormen” essentieel is om jongeren te betrekken bij de gemeentepolitiek. Dit bracht Meijer op het idee voor ‘Baas voor een uur, escape room in de raadzaal’: “Ik heb zelf twee keer een escape room gedaan. Het is een heel leuke ervaring. Je hoort er ook steeds meer over.”

Meijer hoopt met zijn idee de kloof tussen burger en politiek te verkleinen, onder meer door mensen in te laten zien dat het besturen van een gemeente niet zo eenvoudig is als het misschien soms lijkt: “Als trainee en later als consultant merkte ik dat het vaak lastig aan bewoners en bedrijven is uit te leggen waarom processen zo ingewikkeld zijn en zo lang duren. Ik ben daarom gaan zoeken naar een aantrekkelijk instrument om meer inzicht en begrip te kweken. Toen deze ‘Battle of Concepts’ langskwam, ging mij een lichtje op. Dat kan voor de politiek ook werken!”

Meijer hoopt dat op termijn alle gemeenten hun raadszalen straks gratis ter beschikking stellen aan jongeren, zodat die op speelse wijze kennis kunnen maken met de gemeentepolitiek. Nadat de jongeren de zaal binnen zijn, worden de deuren op slot gedaan. Vervolgens zal op een scherm een videoboodschap te zien zijn waarin de burgemeester uitlegt welke uitdaging dient te worden opgelost. Daarna krijgen de jongeren en een raadslid een uur om overeenstemming te bereiken over het vraagstuk. Ook kan er een hulplijn worden ingeschakeld in de vorm van de aanwezige griffier.

Quote Pim Meijer

Doorontwikkeling

Meijer laat weten vanuit gemeenten veel positieve reacties te hebben ontvangen: “Ik heb goede geluiden gehoord en veel contacten gelegd.” Mede daardoor toont Meijer zich positief over de kans dat het idee daadwerkelijk breed zal worden geïmplementeerd: “De sterkste punten van het concept zijn er wat mij betreft vier. Je brengt twintigers en dertigers letterlijk en vaak voor het eerst de raadzaal binnen, die raadzalen staan meestal toch maar leeg. Je brengt ze in contact met een raadslid en een griffier. De vorm sluit aan bij de escape room, heel populair in deze leeftijdscategorie. En ten slotte kun je een uur lang ‘de baas zijn’ en meebeslissen over echte maatschappelijke vraagstukken, wie wil dat nu niet?”

Als winnaar van de Battle of the Concepts ontvangt Meijer een prijs van €2.000. Het ministerie van BZK heeft daarnaast toegezegd alle vijf de finalisten van de wedstrijd te zullen ondersteunen bij de verdere uitwerking van hun voorstellen. Voor Meijer houdt dat in dat hij samen met escaperoom-bouwers gaat onderzoeken hoe maatschappelijke vraagstukken zo in een spelvorm te gieten zijn dat het oplossen ervan zowel realistisch als aantrekkelijk is. Ook wil hij daar raadsleden uit zijn eigen netwerk en daarbuiten bij betrekken, ook om de spelbegeleiding vorm te geven. Tot slot moeten er gemeenten en griffiers gevonden worden om ‘Baas voor een uur’ uit te proberen.

Overige finalisten

Ook de overige finalisten van de Battle of the Concepts kregen te horen op welke plek zij zijn geëindigd. De tweede prijs van €1.500 ging naar het concept ‘Onder Invloed’ van Bram Pullen, waarin jongeren op festivals worden uitgenodigd een gesprek te voeren met volksvertegenwoordigers. De derde prijs van €800 ging naar Jelmer Uitentuis, die de ‘crash course podcast: gemeenteraadslid’ bedacht, oftewel een stoomcursus om succesvol gemeenteraadslid te worden.

De vierde én vijfde plaats gingen beiden naar Dian van Erp en Ruben Spelier, die daardoor €400 plus €300 mogen verdelen. Op de vierde positie eindigde hun ‘PPP-Traineeship’, de persoonlijke favoriet van Meijer: “Een publiek-privaat partnerschap waarin de eerste stappen in een werkend bestaan gecombineerd worden met het raadslidmaatschap. Ik was ook trainee, maar geen raadslid. De drive om maatschappelijk van betekenis te zijn, herken ik wel. Een traineeship waarin je die drive goed leert combineren met een (eerste) baan, lijkt mij heel nuttig.” Op de vijfde plek eindigde Van Erp en Speliers concept ‘Toekomstbestendig?’, dat ouders via de geboorte van hun kind wil laten meedenken over de toekomst van hun gemeente.

* De jury bestond uit vertegenwoordigers van Raadslid.nu, de Vereniging van Griffiers, ProDemos, politieke partijen, wetenschappers en het opdrachtgevend ministerie van BZK.