Ebbinge en Kruger begeleiden deal tussen Significant en APE

20 oktober 2017 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Eind vorige maand is bekendgemaakt dat APE Public Economics onderdeel is geworden van Significant. Het traject voorafgaand aan de deal werd begeleid door Ebbinge en Kruger Corporate Finance.

De deal tussen APE Public Economics (APE), een onderzoeksbureau voor de publieke sector, en Significant, een middelgroot advies- en onderzoeksbureau dat is ontstaan vanuit PwC Consulting, werd in de tweede week van september aangekondigd. Aan de bekendmaking ging een traject van enkele maanden van onderzoek en onderhandelingen vooraf.

Aanleiding van de transactie was een typisch opvolgingsvraagstuk. De partners van APE hadden de wens de partnerverantwoordelijkheid (gefaseerd) binnen een aantal jaar over te dragen en zagen zich daarmee geconfronteerd met een uitdagend opvolgingsvraagstuk. APE wordt geleid door een directie van drie partner-directeuren: Leo Aarts, Philip de Jong en Peter Wilms. Zij geven leiding aan een team dat voor het belangrijkste deel uit hoogopgeleide young professionals bestaat, waardoor er binnen de organisatie geen kandidaat voor opvolging beschikbaar was.

Om de continuïteit van het bureau veilig te stellen, schakelden de partners de hulp in van Richelle Ros, partner bij Rotterdams advieskantoor Kruger Corporate Finance, en Britt Blomsma, Senior Adviseur Executive Search bij Ebbinge. In een verkennende fase werden de wensen en opties van APE geïnventariseerd. Hieruit kwam naar voren dat het vinden van een strategische partner de gewenste oplossing was. Met deze strategische partner zou de organisatie een nieuwe impuls in energie, doorontwikkeling en succes krijgen, evenals een bredere basis in bezetting en werkgebied.

Ebbinge en Kruger begeleiden deal tussen APE en Significant

Met behulp van Kruger Corporate Finance werden potentiële partners onder de loep genomen, waarbij uiteindelijk Significant als beste uit de bus kwam. APE en Significant kenden elkaar al, doordat de twee bureaus eerder hadden samengewerkt aan een opdracht. De ‘klik’ die zij merkten tijdens dat project, zorgde ervoor dat het financiële werk tijdens het due diligence traject soepeler verliep, doordat dit de drempel verlaagde om verdergaande gesprekken te gaan voeren en enthousiasmeerde om samen verder te gaan. Er werd besloten de samenwerking officieel te maken door middel van een overnamedeal, waarbij APE verdergaat als onderdeel van Significant.

De combinatie beschikt over een team van in totaal bijna honderd professionals. Met de nieuwe schaalgrootte en de complementaire expertise verwachten APE en Significant hun opdrachtgevers een breder dienstenpalet aan te kunnen bieden bij domeinspecifieke en domeinoverstijgende vraagstukken in het publieke domein. APE blijft als zelfstandige werkmaatschappij actief en blijft gevestigd in Den Haag. De huidige partners houden hun leidende rol en/of zullen op termijn als associate partner aan APE verbonden zijn.

In reactie op de uiteindelijke deal met Significant vertelt Ros: “De hechte samenwerking met Significant – operationeel en inhoudelijk – biedt APE een waarborg voor continuïteit, kansen voor de medewerkers en een stevige basis voor verdere groei.”