First Consulting helpt netbeheerders bij integratie netgebied

29 september 2017 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

25 april 2017 jongstleden is de definitieve koopovereenkomst tussen Enexis en Stedin ondertekend. Hierin is vastgelegd dat verzorgingsgebied Weert (voorheen onderdeel van Stedin) per 1 juli 2017 onderdeel wordt van Enexis. Deze integratie past binnen het beleid van het ministerie van Economische Zaken om het werkterrein van de netbeheerders langs provinciale grenzen te organiseren.

First Consulting is vanwege haar eerdere ervaring met de integratie van Endinet door Enexis gevraagd om in dit programma te ondersteunen. Dit hebben zij gedaan door het organiseren van een PID-rally (een tweedaagse sessie ten behoeve van het opstellen van een Project Initiation Document) en de transitie van het deeldomein ‘INFRA’ te begeleiden.

Aanpak

PID-rally
Vanwege een aantal grote projecten in de tweede helft van 2017, is door Enexis en Stedin besloten om de integratie in een zeer kort tijdsbestek van vijf maanden uit te voeren. Zo is de integratie nog in de eerste helft van 2017 voltooid. Om dit mogelijk te maken is het integratietraject allereerst van start gegaan met een tweedaagse sessie om het PID (Project Initiation Document) op te stellen. Deze ‘PID-rally’ is door Stedin en Enexis gebruikt om kennis te maken, de scope af te stemmen, risico’s en afhankelijkheden te beschrijven en het kritieke pad op te stellen. Deze samenkomst vormde direct een sterke basis voor de essentiële intensieve samenwerking tussen alle betrokkenen en heeft daarmee een belangrijk aandeel gehad in het slagen van dit traject.

Aanpak integratie netgebied Enexis Stedin

Projectorganisatie in domeinen
De totale integratie is uitgevoerd door tien domeinen: HR, Facility Management, INFRA, Asset Management, Klant & Markt, Finance, Inkoop, Juridische Zaken, Communicatie en ICT. Zowel aan de zijde van Enexis als aan de kant van Stedin is een deelprojectleider per domein aangesteld. Door de snelle afstemming en goede samenwerking in de PID-rally opereerden de deeldomeinleiders van beide kanten als een team.

De ervaring met eerdere integraties die binnen de deeldomeinen aanwezig was, zorgde daarnaast voor effectieve communicatie en een realistische planning zodat de strakke deadline van 1 juli 2017 gehaald kon worden.

Resultaat

Met de oplevering van bovenstaande deliverables is per 1 juli het verzorgingsgebied Weert van Stedin bij de vestiging Venlo van Enexis gevoegd. De Enexis processen en manier van werken zijn geïntroduceerd (techniek, materiaal, systeem, locatie) en de nieuwe medewerkers zijn in staat om de netten van Enexis veilig te bedienen volgens Enexis beleid. De gehele integratie is uitgevoerd met minimale hinder voor de klanten in verzorgingsgebied Weert.

Vooral de uitstekende onderlinge samenwerking en pragmatische inzet van alle betrokkenen heeft geleid tot het succesvol kunnen uitvoeren van de integratie van Weert in Enexis in een zeer korte periode.

Deze case is een goed voorbeeld van projecten die First Consulting uitvoert op het snijvlak van de thema’s Proces, Technologie en Implementatie.