First Consulting helpt bij het voorkomen van graafschades

15 september 2017 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Meer nieuws over

Onlangs heeft First Consulting een netbeheerder (zoals TenneT, Stedin, ProRail, RET) geholpen bij het voorkomen van graafschades. First Consulting heeft samen met de klant een plan van aanpak opgesteld en uitgevoerd om de bestaande processen rondom de preventie van graafschades te verbeteren.

Graafwerkzaamheden leiden jaarlijks tot vele schades aan de ondergrondse infrastructuur. Onder de grond liggen kilometers lange kabels en leidingen die bijvoorbeeld zorgen voor de toevoer van water, dataverkeer of de juiste werking van bedrijfskritische assets. Schades aan deze kabels en leidingen zorgen vaak voor lastig herleidbare, en daarmee terugkerende, verstoringen op het net. Dit heeft naast hoge herstelkosten ook maatschappelijke hinder tot gevolg. De eindgebruiker kan tenslotte geen gebruik maken van de dienst die over het net wordt geleverd. De wens van de netbeheerder is om de klanthinder zoveel mogelijk te beperken.

Vanwege de ervaring van First Consulting op het gebied van graafschadepreventie en complexe verandertrajecten zijn ze gevraagd om een gestructureerd proces in te richten waarmee graafschades op korte termijn kunnen worden voorkomen. 

First Consulting helpt bij het  voorkomen van graafschades

Doelstelling en aanpak

Het project had de volgende twee doelstellingen:

  • Het inrichten van een gestructureerd proces om graafschades op korte termijn te kunnen voorkomen.
  • Een vollediger en betrouwbaarder beeld van het aantal graafschades creëren.

Om de bovenstaande doelstellingen te bereiken heeft First Consulting de volgende aanpak gehanteerd:

  1. Analyseren van de huidige situatie.
  2. Doorvoeren van korte termijn verbeteringen.
  3. Borging en overdracht.
  4. Aanbevelingen voor lange(re) termijn.

Stap 1: Analyseren van de huidige situatie

Ter voorbereiding hebben First Consulting en de netbeheerder gezamenlijk een actieplan opgesteld. Dit actieplan beschrijft welke activiteiten moeten worden ondernomen om het proces op korte termijn te verbeteren, hoeveel tijd en resources dit kost en wat het uiteindelijk oplevert. Om het verbeterpotentieel inzichtelijk te maken zijn data-analyses uitgevoerd, hebben ze “met de poten in de modder gestaan” en zijn meerdere interviews met betrokken afdelingen afgenomen.

Stap 2: Doorvoeren van korte termijn verbeteringen

In samenwerking met het projectteam zijn de benodigde verbeteracties uitgevoerd om een risico-gestuurd preventieproces in te richten. Dit met als doel om  de beperkte resources optimaal in te zetten om toezicht te houden. In dezelfde periode heeft First Consulting prestatie-indicatoren opgesteld, waarmee zowel de uitvoer van het proces als de actuele prestaties kunnen worden gemonitord. Dit biedt de netbeheerder feitelijke inzichten in de kwaliteit van de uitgevoerde grondwerkzaamheden en de conditie van de ondergrondse infra. 

Stap 3: Borging en overdracht

De verschillende taken en verantwoordelijkheden zijn in de lijn belegd. Doordat uitvoerende medewerkers vanaf het begin zijn betrokken, voelt men zich onderdeel van het proces en is de verbetering verankerd in de organisatie. Ook zijn op zowel operationeel als tactisch niveau overlegstructuren ingericht om bij te sturen en verder te kunnen verbeteren. De doorgevoerde verbeteringen hebben geresulteerd in:

  • Meer, gerichter en kwalitatief beter toezicht op de door grondroerders uitgevoerde werkzaamheden.
  • Vollediger en betrouwbaarder beeld van het aantal graafschades, de herstelkosten en de impact op de klant. 

Stap 4: Aanbevelingen voor de lange(re) termijn

Tot slot heeft First Consulting de netbeheerder van advies voorzien over hoe ze haar ambitie op de lange termijn kan realiseren. In de huidige situatie ligt de focus op handhaving van wet- en regelgeving. Volgens First Consulting is een verschuiving naar continue verbetering en innovatie op zowel technisch als procesvlak noodzakelijk om de ambitie op termijn te kunnen realiseren. Hiervoor vormt een langdurige intensieve samenwerking in de keten de beste basis. 

Diensten van First Consulting

Bovenstaande case is een goed voorbeeld van een project dat First Consulting uitvoert binnen de thema’s Process en Implementation. First Consulting levert advies en projectmanagement rondom drie thema’s: Process, Implementation en Technology.