Amerikaanse management consultancymarkt groeit naar $59 miljard

28 augustus 2017 Consultancy.nl 16 min. leestijd
Meer nieuws over

Amerikaanse bedrijven hebben het afgelopen kalenderjaar 7% meer uitgegeven aan managementadvies dan in het voorgaande jaar. Organisaties schakelden vooral vaker externe hulp in om uitdagingen op het gebied van digital en cybersecurity het hoofd te kunnen bieden.

De Amerikaanse adviesbranche is in zijn soort de grootste en meest volwassen markt ter wereld. Uit onderzoek van Source Global Research en een analyse van Consultancy.nl op basis van de onderzoeksresultaten blijkt dat de adviesmarkt in de VS goed is voor bijna de helft van de wereldwijde consulting-economie. Met name de laatste vijf jaar heeft de Amerikaanse adviesbranche voortdurende groei doorgemaakt, met als uitschieter het jaar 2015, waarin een groei van 7,7% werd behaald. Ook in 2016 presteerde de branche sterk – met een groei van 7,1% kwam de totale waarde van de adviesmarkt uit op $58,72 miljard*.

Deze sterke resultaten zijn voor een belangrijk deel het gevolg van een explosief groei in de markt voor advies op het gebied van digitale transformatie. Ook droeg de grote behoefte aan cybersecurity-advies bij aan de groei. Halverwege 2016 zorgden de Brexit en de tumultueus verlopende Amerikaanse presidentsrace weliswaar voor een kleine dip in de activiteiten, maar in het laatste kwartaal draaide men alweer op volle capaciteit en werd het jaar sterk afgesloten. Gekeken naar 2017, lijkt het wederom een goed jaar te worden voor de managementadviesmarkt in de Verenigde Staten. Tenzij de rest van het jaar tegenvalt, zal volgens Source de totale omzet van vorig jaar minimaal worden geëvenaard.

Omvang van de Amerikaanse management consultancymarkt

Best presterende sectoren

De branches die het meeste hebben geprofiteerd van de aanhoudende groei in de Amerikaanse adviesmarkt waren de retail, de financiële dienstverlening en de technologie, media en telecommunicatie (TMT). De retailsector, die in 2015 al uit de bus kwam als de snelst groeiende afzetmarkt voor consultants, nam ook in 2016 flink toe in omvang. Doordat deze sector nog relatief klein is, is er nog veel ruimte voor groei. Veel van het hier geleverde advieswerk was gericht op het ondersteunen van klanten bij het opzetten of verbeteren van hun ‘omni-channel’ aanbod, om zo digitale disrupties van spelers als Amazon het hoofd te kunnen bieden. 

Adviseurs die zich bezighouden met de publieke sector hebben wel een zwaar jaar achter de rug. Uitdagende inkoopomstandigheden zetten de marges onder druk en maakten het lastig opdrachten binnen te slepen. Inkoop vanuit de overheid vormt een vijandig business-segment dat door veel Amerikaanse consultants wordt gevreesd. Zo bleek uit een recent onderzoek van Source dat de voorkeur die de Obama-administratie had voor kantoren van ondervertegenwoordigde groeperingen het lastig maakte voor sommige grotere en gevestigde adviesbureaus.

Dit kan in 2017 echter weer heel anders uitpakken, nu er een veel conservatievere president aan de macht is gekomen. Aan de andere kant wijst het onderzoek van Source er ook op dat de uitdaging werd vergroot door intense prijsdruk en de zeer trage beschikbaarstelling van budgetten voor advies, wat erop wijst dat adviseurs binnen de publieke sector het ook de komende jaren nog zwaar zouden kunnen krijgen.

Terwijl de regeldruk binnen de Amerikaanse financiële dienstverleningsbranche afnam, namen de uitgaven van financiële instellingen aan consulting in 2016 desalniettemin toe met meer dan $1 miljard – een stijging van 8,3% – waarmee de totale uitgaven uitkwamen op $14,8 miljard. Veel van dit geld werd gebruikt voor ondersteuning bij de implementatie van nieuwe technologieën, zoals RegTech, artificial intelligence (AI), cognitive computing en robotics. Laatstgenoemde technologie, robotics, verschafte de grootste kansen aan adviesbureaus binnen de Amerikaanse financiële dienstverleningsbranche, waarbij de automatisering van simpele processen de hoofdmoot van het werk vormt. Ondertussen groeide cybersecurity uit tot een hot topic – de vraag naar cybersecurityexperts steeg met 30%, waarmee de omzet in deze niche boven de $7 miljard uitkwam.

Amerikaanse management consultancymarkt - per sector

Digital consulting

Uit het rapport komt ook naar voren dat digitale innovatie tegenwoordig een belangrijke rol speelt binnen de traditionele dienstverlening, als gevolg van de blijvend toenemende vraag naar organisatiebrede digitaliseringsinitiatieven. IT-consultants beleefden hierdoor een buitengewoon goed jaar. Strategische consultants profiteerden van een flinke toename in de vraag naar ‘future-proofing’ diensten, daarbij geholpen door de groeiplannen die veel klanten willen doorzetten, ondanks wereldwijde politieke en economische onzekerheid. 

In lijn met de Amerikaanse markt, is digital consulting ook wereldwijd big business geworden. Naar schatting gaat van elke $6 die wordt uitgegeven aan consultants, $1 naar advies rondom digitalisering. De wereldwijde markt voor digitaal transformatieadvies is inmiddels meer waard dan veel lokale adviesmarkten. Volgens de gegevens van Source is deze markt tegenwoordig twee keer zo groot als de gehele Britse adviesmarkt en zelfs vijf keer meer waard dan de Chinese markt voor managementadvies.

Terwijl dit zorgt voor meer kansen voor nieuwe spelers in de markt, behouden de grote adviesbureaus wereldwijd hun leidende positie. De onderzoekers van Source schatten dat 59% van de totale markt wordt beheerst door de tien grootste kantoren binnen de branche. 21% van de markt is in handen van de Big Four, van wie Deloitte veruit de meest dominante digitale speler is van de vier met een marktaandeel van 12%. De overige Big Four-kantoren moeten ook Accenture en McKinsey & Company voor zich dulden op het gebied van digital consulting. 

De enorme vraag naar digitale transformatie in de VS zorgt ervoor dat digital inmiddels een belangrijk deel van de groei in de Amerikaanse adviesmarkt voor zijn rekening neemt. Aangezien Amerika wereldwijd vooroploopt op het gebied van economische veranderingen, worden consultants hier over het algemeen het meeste blootgesteld aan (plotselinge) veranderingen in de markt, waaronder ook die op digitaal vlak. Binnen de Amerikaanse zakelijke dienstverlening blijven dergelijke transformaties een belangrijke aanjager van de markt, aangezien klanten belangstelling blijven tonen in de toegevoegde waarde van verbeteringen aan de front- en backoffice door middel van de inzet van nieuwe technologie.

Technologie en digital consultancy in de VS

Data en analytics zijn tevens een centraal aandachtspunt gebleven, aangezien veel bedrijven meer inzicht willen in de manier waarop middelen het beste kunnen worden ingezet om hun doelstellingen te bereiken. Verder zorgen ontwikkelingen op het gebied van robotics voor steeds meer werk voor consultants, omdat bedrijven de technologie willen aangrijpen om hun operationele kosten omlaag te brengen en hun output te maximaliseren. Ondertussen verwachten de onderzoekers dat AI in toenemende mate interessant wordt voor bedrijven waarin de bedrijfsprocessen non-fysieke repetitieve taken omvatten. Hiermee onderschrijven ze de voorspelling van McKinsey & Company, dat ook administratieve functies de komende jaren geautomatiseerd zullen worden.

Kansen voor Amerikaanse strategische kantoren

De nieuwe automatiseringsgolf waar bedrijven zich wereldwijd op voorbereiden, zorgt voor enorme kansen voor zakelijke dienstverleners. Automatisering vormt echter ook een bedreiging. Terwijl de technologieën klanten meer inzicht bieden in nieuwe manieren om de prestaties te verbeteren, kan een verdere realisatie van het AI-potentieel er ook voor zorgen dat de consultants zelf te maken krijgen met de nadelige gevolgen. Het huidige succes van dit adviessegment kan dan worden gezien als onderdeel van de initiële periode waarin er veel geld wordt verdiend aan de implementatie van nieuwe technologieën, maar AI heeft uiteindelijk ook het potentieel om veel advieswerk overbodig te maken. Het vormt met name een bedreiging ten aanzien van werk op het gebied van transacties en overnamedeals, waarvan veel kantoren nog afhankelijk zijn voor een groot deel van hun inkomsten.

De grote strategische adviesbureaus uit de VS domineren de wereldwijde markt, met name ten aanzien van de hogere regionen van het management-adviesdomein. Terwijl velen voorspelden dat de opkomst van digital een bedreiging zou vormen voor strategische consultants, laten de cijfers zien dat het tegenovergestelde het geval is. De sterke groei van digital levert interessant genoeg grote kansen op voor strategische kantoren, waaronder de grote Amerikaanse spelers McKinsey, Boston Consulting Group, Bain & Company (gezamenlijk bekend als ‘MBB’) en Strategy&. Cruciaal voor deze voortdurende behoefte aan strategische adviseurs is het feit dat de implementatie van digital een enorme impact heeft op de bedrijfsstrategie en digitale businessmodellen.

70% van alle ondervraagde organisaties en 86% van de grootste bedrijven die aan het onderzoek van Source meewerkten, hebben laten weten dat hun focus de komende tijd ligt op het fundamenteel wijzigen van hun businessmodel door de inzet van digitale technologie. Een aanzienlijk kleiner deel van de respondenten gaf aan dat hun aandacht vooral uitgaat naar traditionele prioriteiten zoals een verbeterde klantenservice of een verhoging van de operationele efficiëntie. Op basis van dit inzicht voorspellen de onderzoekers dat de Amerikaanse markt en de wereldmarkt in zijn geheel aan de vooravond staan van een nieuw tijdperk waarin digitale transformatie de evolutie van bedrijven voortdrijft.

De meeste klanten zullen er met het oog op de progressieve marktontwikkelingen voor kiezen om consultants in te schakelen die op strategisch bestuursniveau kunnen ondersteunen. Technologische kennis zal steeds meer ingeburgerd raken in de bedrijven zelf, waardoor strategische begeleiding opnieuw belangrijker wordt dan IT-advies. Source verwacht daarom dat uiteindelijk strategy consultants als grote winnaar uit de bus zullen komen, als het aankomt op de digitale kansen in de adviesbranche. Voor adviseurs uit andere segmenten wordt het vooral een uitdaging op zo snel mogelijk competitief voordeel te realiseren ten opzichte van concurrenten. 

Om te kunnen profiteren van de opkomst van de digitale markt hebben strategische kantoren hun technologische voetafdruk vergroot. Om duidelijk onderscheid te maken tussen het traditionele strategieadvies en het aanbod van nieuwe technologische capaciteiten hebben de strategiekantoren er veelal voor gekozen om aparte labels op te richten. McKinsey heeft McKinsey Digital opgezet, voortbouwend op zijn voormalige Business Technology Office, en heeft daarnaast een Solutions-tak die tools en analytics aanbiedt. BCG poetste ondertussen zijn in 2014 opgerichte BCG Digital Ventures-divisie op en Bain lanceerde Bain Digital. Strategy& heeft in navolging van de grote drie strategiekantoren samen met PwC zijn digitale aanbod uitgebreid.

Aantal fusies & overnames in de consultancyindustrie

M&A in de Amerikaanse adviesmarkt

In 2016 werden er binnen de gehele Amerikaanse zakelijke dienstverleningssector 1.271 M&A-deals gesloten, die gemiddeld goed waren voor dealwaarde van $12,2 miljoen, zo blijkt uit het Global M&A Report van Equiteq. 85% van de deals in de VS werd gesloten binnen de grenzen van de VS en Canada, terwijl 12% van de deals bureaus buiten Noord-Amerika waren. Binnen het management-adviesdomein was het aantal overnames met 450 bijna gelijk aan dat van vorig jaar (448). De gemiddelde waarde van de deals bedroeg hier $15,1 miljoen. Alleen BDO was in de VS al verantwoordelijk voor zeven transacties op het gebied van accounting en consulting. In Europa bleef het aantal deals steken op 323, maar in het eerste halfjaar van 2017 komt het aantal Europese deals al uit op 255 blijkt uit recente cijfers.

Wereldwijd vonden er vorig jaar 2.902 deals plaats binnen het zakelijke dienstverleningslandschap, waarbij de EBITDA-multiple met 9,7 op het hoogste punt stond sinds 2007. Het aantal overnames en fusies in de wereldwijde adviesbranche nam enorm af tijdens de financiële crisis die in 2008 begon en daalde in 2009 met maar liefst 25% tot een aantal van 2.015, waarbij er slechts 698 deals werden gesloten binnen het managementadvies domein. De meest recente cijfers over 2016 laten zien dat het niveau van voor de crisis inmiddels is overtroffen: bij 946 deals oftewel, 33% van het totale aantal, waren management adviesbureaus betrokken. De meeste van deze deals werden gesloten in Noord-Amerika.

Ten aanzien van de nabije toekomst blijven klanten positief over de investeringen die ze verwachten te doen om hun bedrijf verder te ontwikkelen. Het enthousiasme van Amerikaanse klanten van de adviesbranche blijkt boven het wereldwijde gemiddelde uit te stijgen: 82% van hen verwacht dat hun uitgaven aan consulting het komende jaar omhoog zullen gaan, tegenover een wereldwijd gemiddelde van 70% dat er zo over denkt. Vorig jaar dacht nog maar 67% van de Amerikaanse klanten dat de budgetten voor externe inhuur zouden toenemen. Dit jaar geeft 12% van de ondervraagden aan te verwachten dat de kosten van consulting zullen afnemen, waarmee ze op een lijn zitten met het sentiment dat sinds de Brexit overheerst bij bestuurders van bedrijven in de UK en daarbuiten. 

Vanwege soortgelijke redenen werd de onverwachte verkiezing van Donald Trump als president een belangrijk gespreksonderwerp onder consultants. Het Witte Huis van Trump wordt als steeds onvoorspelbaarder beschouwd, en terwijl zijn regering door sommigen als ‘business-friendly’ werd gezien, zorgen verschillende onderwerpen – zoals een vijandiger vreemdelingenbeleid dat de toegang van arbeiders bedreigt en een protectionistisch importbeleid dat met verhoogde heffingen winsten onder druk zet – voor extra onzekerheid, zowel binnen de Amerikaanse markt als wereldwijd.

M&A in de management consulting markt

Terwijl Amerika politiek gezien in toenemende mate gepolariseerd lijkt, zijn de meningen binnen de adviesbranche ook verdeeld ten aanzien van de vraag of deze onzekere periode de branche al dan niet ten goede zal komen. Hoewel de wijd uiteenlopende politieke uitingen van Trump de sterke investeringen in de Amerikaanse economie nog niet tot stilstand hebben gebracht, verwachten belangrijke spelers uit sectoren waar de Trump-campagne verregaande bezuinigingen heeft aangekondigd, zoals de gezondheidszorg en de financiële dienstverlening, een afname in interesse van buitenaf. Zowel binnenlandse als buitenlandse investeerders worden hierbij afgeschrikt door een als vijandige beschouwde onzekerheid. 

Consultants kunnen hier wederom op de korte termijn van profiteren, door bedrijven die nerveus zijn tijdens het begin van Trump’s presidentschap advies te bieden over hoe ze zich het beste kunnen voorbereiden op een onzekere toekomst. Op de lange termijn zullen ze mogelijk een terugval zien in hun omzetten, indien investeerders zich op andere regio’s gaan concentreren.

Gemiddeld gezien zijn consultants in de VS echter nog altijd positief gestemd over de komende maanden. Hoewel er sprake is van een mate van voorzichtigheid terwijl de wereld afwacht wat de precieze impact van Trump zal zijn, blijft de economie vooralsnog sterk, mede dankzij klanten die gretig zijn om nieuwe projecten op te starten. Wat dat betreft zorgt de blijvende en groeiende vraag naar digitale transformatie ervoor dat de Amerikaanse adviesmarkt in ieder geval voorlopig nog doorgroeit.

GerelateerdSterke groei voor top van de Nederlandse consultancymarkt.

* De omvang van de Amerikaanse adviesbranche van 2015 en eerder is gebaseerd op schattingen van Consultancy.nl, gemaakt op basis van groeicijfers eerder naar buiten gebracht door Source Global Research. Het is mogelijk dat Source inmiddels de baseline-cijfers heeft geherdefinieerd, wat tot afwijkingen in de totale marktwaarde kan leiden.