Zakelijke leiders steeds optimistischer over economische vooruitzichten

17 juli 2017 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Zakelijke leiders in Noord Amerika, Europa en China, waaronder ook bestuurders in ons land, zijn volgens nieuw onderzoek steeds positiever over de economische vooruitzichten. De Britten worden daarentegen somberder, voor een groot deel - en niet verrassend - te wijten aan de effecten van Brexit.

Het onderzoek, uitgevoerd door Grant Thornton, is gebaseerd op de inzichten van meer dan 2.500 CEO’s, DGA’s, voorzitters en andere senior executives uit verschillende sectoren. Zij zijn werkzaam bij zowel beursgenoteerde als particuliere bedrijven, in meer dan 35 landen wereldwijd.

De resultaten laten zien dat het optimisme in de Eurozone is gestegen naar het hoogste punt in jaren, met een score van 58%. Als handelsblok is het optimisme van de Europese Unie (EU) gestegen van 39% in Q1 van dit jaar tot 50% nu. Ter vergelijking, een jaar geleden was dit nog 35%. In Duitsland steeg het optimisme, gestuwd door een snelgroeiende omzetverwachting (van 57% naar 74%), van 72% in het vorige kwartaal naar 76% in Q2. Frankrijk is van de grote Europese economieën de grootse uitschieter – het land zag het bedrijfsoptimisme stijgen van 19% naar 43% in het laatste kwartaal, dankzij de populariteit van nieuw verkozen president Emmanuel Macron. Ook Zuid-Europa zag een forse verbetering. 

Optimisme in Eurozone

Wereldwijd kwam het optimisme uit op 51%, een recordniveau sinds de start van het kwartaalonderzoek. De Verenigde Staten lopen voorop en zag zijn vertrouwen onder de nieuwe president Donald Trump toenemen van net over 50% in Q4 2016 tot maar liefst 81% in Q2, ook een ‘all-time high’. Het niveau van de belangrijkste grootmacht in Azië, China, steeg naar 48%. 

Brexit leidt tot sombere gezichten

Zakelijke leiders in het Verenigd Koninkrijk zagen hun vertrouwen dalen tot een nieuw dieptepunt. Brexit heeft voor een flinke knauw gezorgd bij de Britten – de daling is echter al zo’n twee jaar geleden ingezet, nog vóór het referendum van het lidmaatschap van de Europese Unie ingezet begon. Twee jaar geleden stond het optimisme onder Britse bedrijven op + 79%, vandaag is het + 22%.

Marcel Welsink, CFO van Grant Thornton in Nederland, over de ontwikkeling in het Verenigd Koninkrijk: “De verslechterende vooruitzichten voor Britse bedrijven vormen een sterk contrast met de verbeterde vooruitzichten in Europa. Als het Verenigd Koninkrijk niet het zwarte schaap van Europa wil worden, moeten we hopen dat zakelijke leiders optimistischer zijn over de richting van de Brexit-onderhandelingen en dat een gunstige lage valutawaarde zorgt voor exportgroei.”

Export verwachting

Nederland

Nederland scoort goed in de Europese benchmark van het accountants- en advieskantoor. In ons land nam het optimisme onder zakelijke leiders toe van 84% in Q1 dit jaar naar 88% in Q2. De exportverwachtingen zijn verder toegenomen met 10% naar 40%, waarbij de Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk de belangrijkste exportbestemming zijn. Ter vergelijking, de exportverwachting in de Eurozone ligt op 26%, terwijl Duitsland een score van 31% heeft.

Aan de investeringskant is vooral het herstel van de bouw zichtbaar – de verwachte investeringen in gebouwen voor de komende 12 maanden neemt exponentieel toe van 4% in Q1 2017 naar 26% in Q2, hoger dan het Europees gemiddelde van 22%. Ook de toename van verwachte investeringen in machines en fabrieken (44%) en R&D (34%) toont het herstel van de Nederlandse economie, aldus de onderzoekers.

Risico’s zijn er uiteraard ook. Een tekort aan talent wordt als het meest nijpend probleem gezien: 40% van de zakelijke leiders in Nederland maakt zich zorgen over een tekort aan geschoolde werknemers. De onderzoeksresultaten sluiten aan bij verschillende andere studies die recent zijn uitgebracht met als boodschap dat de ‘war for talent’ weer aanzwengelt. De markt voor IT-professionals is al een tijdje overhit, maar inmiddels staat het aantal openstaande vacatures in Nederland op het hoogste punt sinds voor het uitbreken van de financieel crisis. Als gevolg hiervan krijgen recruiters – die zelf ook enorm in trek zijn – het steeds zwaarder met het vinden en werven van nieuw talent, en het behouden van talent voor hun organisatie. 

Verwachte loonsverhoging boven inflatie

De rol van verbeterde arbeidsvoorwaarden voor talentbehoud is hierin een essentiële factor, zegt Welsink. Hoewel primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden meestal niet bovenaan de agenda prijken van werknemers, blijft het over de hele linie een belangrijke randvoorwaarde voor tevreden medewerkers. En juist op dit vlak loopt Nederland volgens de data achter op de rest. Slechts één op de vijf bedrijven (20%) in Nederland is van plan om werknemers een loonverhoging te bieden die hoger ligt dan het inflatiecijfer. In de Eurozone ligt dit cijfer op 22%, in Duitsland zelfs op 43%.

“In Duitsland dringt het besef door dat loonstijgingen belangrijk zijn om goed geschoolde medewerkers te behouden en te werven. De groeiende economie daar leidt tot meer banen en een dalende werkeloosheid hier. Maar door ongelijkheid in beloningen kan onze belangrijkste handelspartner ook een grote concurrent worden in de strijd om geschoolde werknemers”, sluit de CFO van Grant Thornton af.