Verleiden van talent en recruitment marketing top prio's van recruiters

29 mei 2017 Consultancy.nl 7 min. leestijd
Meer nieuws over

Nu de werkloosheid flink aan het dalen is, wordt het voor recruiters lastiger om goed personeel aan zich te binden. Uit onderzoek van Intelligence Group blijkt dat zij zich in deze situatie steeds minder concentreren op het vinden van talent en steeds meer op het verleiden ervan, om zo te zorgen dat passende kandidaten ook daadwerkelijk willen solliciteren. 

Het aantal werkende Nederlanders is de afgelopen tijd flink toegenomen. Uit de meest recente cijfers van het CBS blijkt dat de werkloosheid de afgelopen drie maanden met gemiddeld 8.000 per maand is gedaald. De werkloosheid in Nederland komt daarmee uit op 456.000 mensen, oftewel 5,1% van de beroepsbevolking.

Voor mensen die werkzaam zijn op het gebied van werving en selectie zijn deze ontwikkelingen goed merkbaar, in verschillende functiegebieden wordt zelfs al gesproken van een ‘war for talent’. Om de ontwikkelingen in kaart te brengen gaf de Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie voor de vierde keer Intelligence Group de opdracht om onderzoek te doen naar de recruitment-markt in Nederland. Aan de laatste editie van het onderzoek, getiteld ‘De Stand van Werven 2017’, namen 384 professionals op het gebied van werving en selectie deel.

Meest invloedrijke onderwerpen in het werkveld van wervingsprofessionals voor 2017

Uit de resultaten blijkt dat bijna de helft van de ondervraagden (49%) denkt dat zij het komende jaar meer nieuwe mensen zullen moeten aannemen, onder meer door een verwachte toename in het verloop van personeel. 40% van de respondenten verwacht dat het personeelsverloop in 2017 zal toenemen ten opzichte van 2016. De onderzoekers verwachten dat de steeds lagere werkloosheid zal bijdragen aan een dynamischere arbeidsmarkt.

Veranderende aanpak recruiters

De veranderingen op de arbeidsmarkt hebben ook duidelijk hun weerslag op de aandachtspunten van recruiters met het oog op de nabije toekomst. Waar in 2016 ‘social media’ nog bovenaan het lijstje stond, is dit in 2017 voor het eerst het thema ‘krappe arbeidsmarkt/schaarste’. 77% van de ondervraagden rekent erop dat dit onderwerp van grote invloed zal zijn op de toekomstige werkzaamheden – 13% meer dan in 2016. Social media zakt naar de tweede plek met 61% respondenten die dit als belangrijk thema aanwijzen, ten opzichte van 55% in 2016. Op de derde plaats staat dit jaar (met 56%) het onderwerp ‘vacatures i.v.m. uitbreidingsvraag’, wat de invloed van de krapte op de arbeidsmarkt op het werk van recruiters extra illustreert. 

Hoe gooien wervingsprofessionals bij corporates hoge ogen bij de directie

De gevolgen van de toenemende krapte zijn ook zichtbaar in de prioriteiten die corporates stellen wat betreft de doelstellingen van de werving & selectie afdelingen. Wat duidelijk als hoogste prioriteit wordt gezien door de afdelingen zelf en wat volgens de respondenten ook het belangrijkst wordt gevonden door de directie, is het vervullen van vacatures. Met andere woorden, er moet simpelweg productie worden gedraaid. Andere thema’s die dit jaar veel aandacht verdienen zijn het vinden en verbinden van talent en ‘employer branding’, waarbij een bedrijf een nadrukkelijke PR-strategie hanteert om zichzelf te presenteren als aantrekkelijke werkgever.

Verleiden van talent

Wervingsspecialisten zien in 2017 het verleiden van gevonden talent om bij hun bedrijf te komen solliciteren als grootste uitdaging. Dat is een duidelijke verandering ten opzichte van de onderzoeksresultaten van een jaar geleden, toen de twee grootste uitdagingen nog het vinden van talent (60%) en het bereiken van talent (59%) waren. De uitdaging van het verleiden tot solliciteren stond toen nog op de vierde plaats met 52%. Dit jaar komt die uitdaging echter uit op 59%, waarmee het een van de weinige uitdagingen is die aanzienlijk aan belang heeft gewonnen. Het vinden (52%) en bereiken (57%) van talent namen juist in belang af. Volgens de onderzoekers hebben digitale media zoals LinkedIn ervoor gezorgd dat het vinden en bereiken van nieuw talent relatief eenvoudig is geworden. In combinatie met de krapte op de arbeidsmarkt zorgt dit ervoor dat het vandaag de dag vooral een uitdaging is geworden om gevonden talenten zover te krijgen dat ze daadwerkelijk bereid te zijn te solliciteren op de vacature. 

Grootste uitdagingen voor wervingsspecialisten in 2017

In het onderzoek werden de recruiters tevens gevraagd naar de middelen die zij in 2017 verwachten in te zetten. In lijn met het toegenomen belang van het verleiden van talent geeft een groot deel van de respondenten aan het komende jaar meer aandacht te zullen geven aan ‘candidate experience’ (74%) en ‘employer branding’ (ook 74%). Door inzet van deze middelen proberen werkgevers potentieel talent tijdens elke stap van het wervingsproces op een originele en leuke manier tegemoet te treden en zo op een aangename manier te verrassen. Dit kan via digitale media zoals de recruitment site, LinkedIn en Facebook, maar zeker ook tijdens het meer persoonlijke contact in de latere stappen van de procedure, zoals tijdens sollicitatiegesprekken en onboarding. 

Slimmer werven met minder budget

Een andere ontwikkeling die belangrijk wordt geacht voor het komende jaar is het ‘slimme werven’, waarin met behulp van data en recruitment marketing en -tooling wordt geprobeerd de beste manier te vinden om kandidaten te bereiken. De onderzoekers merken hierbij wel op dat er weinig extra aandacht wordt gegeven aan ‘trainen en opleiden’, terwijl dit volgens hen essentiële aspecten zijn van het slimme werven. Het slimme werven wordt ook ingezet in het verleiden van kandidaten, wat ook wel wordt aangeduid met de term ‘recruitment marketing’. Hierbij worden data, slimme hulpmiddelen en technologie ingezet om van een gevonden talent een enthousiaste sollicitant te maken. 

Meest invloedrijke onderwerpen in het werkveld van wervingsprofessionals 2017

Ten slotte blijkt uit de resultaten van het onderzoek dat slechts 39% van de wervingsprofessionals in 2017 meer budget te besteden zal hebben dan in 2016. Tegelijkertijd laat het onderzoek zien dat ze hun werk moeten verrichten onder verzwaarde marktomstandigheden. Het zal volgens de onderzoekers dan ook belangrijk zijn innovaties in te zetten om in de toekomst meer te kunnen bereiken met beperkte middelen. Hierbij kan een centrale rol zijn weggelegd voor technologie & data om slim en efficiënt te werven.

Desondanks stellen de onderzoekers dat de veranderende arbeidsmarkt er in de nabije toekomst voor zal zorgen dat de budgetten voor werving en selectie weer zullen toenemen, de vraag is alleen nog met hoeveel. Ontoereikende budgetten dragen volgens hen alleen maar verder bij aan de nu al toenemende wervingsproblemen en met uitsluitend een beroep op slimme technologische innovaties zijn die volgens de onderzoekers niet volledig op te vangen.

Gerelateerd: 'De populairste vacaturesites van Nederland' en 'Vraag naar recruiters op recordniveau'.