Vraag naar recruiters en werving & selectie adviseurs op recordniveau

24 oktober 2016 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Meer nieuws over

De vraag naar recruiters en werving & selectie adviseurs heeft sinds het uitbreken van de crisis het hoogste niveau bereikt. Er staan momenteel bijna 2.000 recruitmentvacatures open en met het vooruitzicht van een zich verder herstellende economie, is een groeiende krapte op de markt voor recruiters te verwachten. Een ‘war for recruiters’ ligt dan ook op de loer, blijkt uit onderzoek. 

De arbeidsmarkt voor recruiters volgt inmiddels een welbekende cyclus: In tijden van economische teruggang, schroeven organisaties hun wervingsactivitieten terug en daalt de vraag naar recruiters, terwijl in tijden van economische voorspoed de pijlen juist op uitbreiding worden gericht. En dat leidt weer tot een groeiende vraag naar werving- en selectieadviseurs.

De huidige status van de economie in ons land is helder. Na jaren van crisis gevolgd door herstel, bevindt ons land zich nu in een fase van groei, hoewel deze in veel sectoren nog altijd bescheiden te noemen is. De overheid durft weer meer uit te geven, het optimisme keert terug in bestuurskamers en organisaties verruilen over de hele linie hun focus van pure kostenbesparingen naar groei en uitbreiding van hun activiteiten en resources. 

Aantal vacatures voor recruiters

Het veranderende sentiment binnen het bedrijfsleven heeft een sterke weerslag op de markt voor recruiters, toont een recent onderzoek* aan. Stonden er in 2010 minder dan 300 vacatures open voor recruitmentfuncties, zo stond de afgelopen twee kwartalen de teller op meer dan 1.800 vacatures, een recordniveau. Deze trend voor recruiters volgt een bredere ontwikkeling waarin de wervingsmarkt op stoom aan het raken is. Onderzoek van afgelopen maart van dit jaar, liet zien dat organisaties hun recruitmentbudgetten omhoog schroeven, waardoor recruiters meer uit te geven hebben om nieuw talent te vinden. In het kielzog daarvan lag het ook in de lijn der verwachting dat meer werk voor recruiters ook de vraag naar recruiters zou doen toenemen – en de nieuwe cijfers bevestigen die verwachting. Voor recruiters wordt het dan ook steeds meer noodzaak om de pijlen op andere recruiters te richten. 

HBO-recruiters

Dieper gekeken naar de vraag naar recruiters, blijkt dat er tussen de verschillende segmenten verschillen zichtbaar zijn. Zo neemt bijvoorbeeld de vraag naar HBO-recruiters – de grootste groep professionals binnen het recruitmentlandschap – fors toe (+23% ten opzichte van een jaar geleden), terwijl de behoefte aan MBO-recruiters aan het afnemen is (-37% vis à vis vorig jaar). Dit heeft volgens Frank Roders, directeur van HR-specialist Compagnon, te maken met de verschuiving die zichtbaar is in de arbeidsmarkt. Door technologische trends als automatisering en artifical intelligence worden routinebanen – waarvan het merendeel MBO-banen betreft – opgeslokt door IT-systemen. Ter illustratie: volgens een recente analyse van Deloitte wordt het baanperspectief van bijna 300.000 studenten bedreigd door de opkomst van automatisering – 61% van deze banen bevindt zich in het MBO-segment. 

Tegelijkertijd wordt het recruitmentvak ook uitdagender, zegt Roders. De toenemende krapte op de markt maakt recruiten moeilijker, kandidaten zijn – onder meer door online kanalen – steeds beter geïnformeerd en worden hierdoor mondiger, en tot slot voeren opdrachtgevers de druk op om resultaten te zien. “Er komt steeds meer technologie en verwachtingsmanagement kijken in het werk van recruiters. Dit vraagt om een hoger opleidingsniveau en een betere vakbeheersing”, aldus Roders. 

Vraag naar HR-professionals

Een ander zichtbaar verschil ligt in de sterke toename in de vraag naar gespecialiseerde recruiters, met name in de economische groeisegmenten zoals bouw, logistiek, flexpool, hospitality, onderwijs, zorg en ziekenhuizen. “De toenemende krapte op de arbeidsmarkt vraagt om meer gespecialiseerde recruiters die de markt en de doelgroep kennen”, legt Roders uit.

HR-professionals

In verhouding tot de algehele arbeidsmarkt voor HR-professionals zijn recruiters echter uitschieters. De +225% groei in het aantal vacatures ten opzichte van een jaar geleden staat in schril contrast met de <25% groei in de vraag naar HR-Managers of zelfs de vraag naar Consulenten werk en inkomen. HR-beroepen die ook een sterke groei laten zien zijn loopbaanadviseurs (+55%), en consultants re-integratie (+88%) – dit heeft volgens de onderzoeker te maken met de golf aan reorganisaties waarmee het Nederlandse bedrijfsleven te maken heeft, zoals (recent) aangekondigde reorganisaties van bijvoorbeeld ING (-2.300 banen in Nederland; wereldwijd zo’n 7.000), Fugro (kondigde een verlies van 1.000 arbeidsplaatsen in 2016 aan) en Rabobank (de bank schrapt richting 2019 zo’n 8.000 banen).

Een soortgelijk onderzoek binnen de ICT markt, dat in mei van dit jaar werd uitgebracht, vond dat de ICT-markt een motor vormt van de groei in het aantal arbeidsplaatsen in ons land. De afgelopen drie jaar vertoonde de sector een dubbelcijferige groei in het aantal openstaande vacatures. 

* Het onderzoek werd uitgevoerd door Intelligence Group (bron: Jobfeed) in opdracht van Compagnon en de Hogeschool voor Recruitment.