First Consulting faciliteert sectorbreed verbetertraject data-uitwisseling slimme meter

07 juli 2017 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

In onze samenleving speelt informatie een steeds grotere rol. Binnen de energiesector is dit niet anders. De grootschalige uitrol van de slimme meter is een goed voorbeeld van de manier waarop de energiesector inspeelt op de groeiende vraag naar inzicht in energieverbruik én bezuinigingspotentieel voor particulieren. Om de kwaliteit van de slimme meter data te waarborgen heeft Bureau NEDU, een verbindend platform met betrekking tot data-uitwisseling tussen de marktpartijen in de energiesector, aan First Consulting gevraagd om met de sector de ambitie voor de komende jaren te bepalen.

Achtergrond

De energiesector heeft het doel gesteld om in 2020 de grootschalige uitrol van slimme meters in Nederland af te ronden. De sector krijgt de komende jaren nog te maken met een verdrievoudiging van het aantal slimme meters (van 6 miljoen naar 15 miljoen). Naast het uitlezen van de meter om de jaarrekening op te kunnen maken wordt de slimme meter steeds meer gebruikt om particulieren bewust te maken van hun dagelijkse verbruik. Dit gebeurt bijvoorbeeld door middel van de apps die energieleveranciers en andere dienstenaanbieders ontwikkelen voor hun klanten.

Binnen dit landschap wil de energiesector continu verbeteren om het toenemende aantal data-aanvragen te stroomlijnen en het aantal storingen te minimaliseren. Hierin is het belangrijk om met de verschillende partijen (energieleveranciers, netbeheerders en overige dienstenaanbieders (ODA’s)) een gezamenlijk beeld te vormen – ondanks de verschillende belangen. 

Data-uitwisseling slimme meter

Aanpak

First Consulting heeft de sector geholpen bij het opstellen van een roadmap. Samen met regionale netbeheerders (zoals Stedin, Enexis, Liander), energieleveranciers (zoals Eneco, Essent, ENGIE) en ODA’s (zoals Energyworx, Ealyze, INNAX), is in workshops gewerkt aan een binnen de sector gedragen toekomstvisie. First Consulting heeft de workshops gefaciliteerd en geholpen bij het creëren van een gezamenlijk beeld. 

Om een goed beeld te krijgen van het slimme meter landschap is in de eerste sessies een knelpuntenanalyse uitgevoerd met behulp van een visgraatdiagram. De resultaten hiervan brachten meteen meerdere aandachtsgebieden aan het licht die als startpunt hebben gefungeerd voor het opstellen van de Key Performance Indicators (KPI’s) en het genereren van oplossingen. Hierbij kwam de diepgaande kennis die First Consulting heeft van de energiesector goed van pas. Tijdens verschillende brownpapersessies zijn de belangrijkste prestatie-indicatoren in kaart gebracht en zijn sectorbrede ambities geformuleerd. Op basis hiervan is gekozen welke verdere verbeteringen de verschillende partijen kunnen doorvoeren om deze ambitie te realiseren. Hiermee worden slimme meters betrouwbaar en tijdig uitgelezen, zelfs bij een verdrievoudiging van het aantal slimme meters.

Resultaat

Samen met de stakeholders uit de sector zijn de eerste stappen gemaakt richting een vernieuwde maandelijkse voortgangsrapportage met nieuwe KPI’s. Hiermee kan er nog gerichter gestuurd worden op de belangrijkste pijlers voor de komende jaren. De KPI-set wordt ondersteund door de opgestelde verbeteringen. Waar sommige verbeteringen op korte termijn al geïmplementeerd kunnen worden, zullen andere op lange termijn voor structurele verbeteringen kunnen zorgen. Een bijkomend voordeel van dit project is de informatie-uitwisseling, die door de workshops op gang is gekomen tussen de verschillende marktpartijen. Hierdoor kunnen verbeteringen en inzichten in de toekomst sneller worden uitgewisseld.

Deze case is een goed voorbeeld van projecten die First Consulting uitvoert op het snijvlak van de thema’s Process, Technology en Implementation. Bekijk het bedrijfsprofiel van First Consulting voor vacatures, events en overige informatie.