UC Group betrokken bij ontwikkeling van logistiek data platform iSHARE

06 juli 2017 Consultancy.nl 6 min. leestijd

Verscheidene partijen uit de logistieke sector werken samen aan de ontwikkeling van iSHARE, een digitaal platform dat het delen van supply chain-data sneller, eenvoudiger en betrouwbaarder moet maken. Op deze manier moet iSHARE bijdragen aan de efficiëntie binnen de sector. Een van de betrokken partners die een ondersteunende rol vervult, is interim- en adviesbureau UC Group. 

De logistieke sector wordt gekenmerkt door een hoge mate van dynamiek tussen verschillende stakeholders. Om goederen en mensen van de ene plek naar de andere te krijgen is veel samenwerking tussen verschillende partijen nodig. De manier waarop de communicatie verloopt tussen deze partijen is echter nog niet optimaal, stellen deskundigen van het Neutraal Logistiek Informatie Platform (NLIP), een onderdeel van het in 2009 gelanceerde Topsector Logistiek programma. Vaak wordt er nog gebruik gemaakt van papier en e-mail, waarbij de informatie snel verouderd raakt door continu optredende ongeplande wijzigingen en belangrijke bedrijfsprocessen vertraagd worden. 

iSHARE

Als alle stakeholders over de meest actuele gegevens beschikken, kan volgens het NLIP heel wat nabellen, opnieuw printen, zoeken en opnieuw ophalen worden vermeden. Het NLIP streeft ernaar Nederland binnen Europa leidend te laten zijn op het gebied van logistiek, onder meer door op een slimme manier informatie te delen binnen de gehele logistieke keten. Daarom heeft het NLIP besloten om iSHARE te ontwikkelen. iSHARE is een digitaal platform dat stakeholders in de logistieke keten in staat stelt sneller en efficiënter onderling supply chaininformatie te delen.

UC Group betrokken bij ontwikkeling van logistiek data platform iSHARE

Het is de bedoeling dat het iSHARE-platform de basis vormt voor een nieuw afsprakenstelsel, waarbij de nadruk ligt op samenwerking en onderling vertrouwen. Op het platform kunnen afspraken tussen twee of meer partijen worden vastgelegd en kan onderling informatie worden gedeeld. Een van de belangrijkste aspecten van het nieuwe systeem is dat het de identificatie en autorisatie van gebruikers binnen de logistieke sector uniform regelt. Met één login en wachtwoord krijgen gebruikers toegang tot relevante informatie van verschillende bedrijven en instanties met betrekking tot de supply chain. De eigenaar van de data bepaalt zelf tot in detail welk deel van die data met welke partijen gedeeld wordt en wie toestemming heeft om de data aan te passen. Deze autorisaties kunnen op elk moment worden aangepast of ingetrokken.

Partners

Om het project te laten slagen heeft het NLIP verscheidene partners en co-creatiepartners aangetrokken om de ontwikkeling van iSHARE te ondersteunen. Onder de partners bevinden zich Air Cargo Nederland (brancheorganisatie luchtvrachtindustrie), Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart, EVO (belangenorganisatie logistiek), FENEX (Nederlandse organisatie voor expeditie en logistiek), het Ministerie van Economische Zaken, Portbase (logistiek informatiemanagement), Schiphol, TLN (Transport en Logistiek Nederland) en TU Delft. 

Onder meer APM Terminals (vrachtvervoerder), Dakosy (logistieke IT-dienstverlener), Douane, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Secure Logistics, en TransFollow (digitale vrachtbrieven) hebben zich verbonden aan het initiatief als co-creatie partner. Air France/KLM (co-creatiepartner samen met Martinair Cargo), Cargonaut (logistiek informatiemanagement), GroentenFruit Huis (belangenvereniging groente- en fruitsector) en Port of Amsterdam zijn alle vier zowel partner als co-creatiepartner. 

Vanuit de adviesbranche heeft ook UC Group zich als co-creatie partner aangesloten bij het iSHARE initiatief. “Het doel van iSHARE is innovatief en logisch: uniform, simpel en gecontroleerd logistieke data delen in de supply chain”, stelt Lex Kortenoeven, Digital Marketeer bij het interim- en adviesbureau uit Rotterdam. Hij voegt hieraan toe dat UC Group iSHARE beschouwt als “een belangrijke verbetering om de doorlooptijd te verkorten, efficiency te verhogen door standaardisatie, accuratesse en duurzaamheid te creëren en te zorgen voor vertrouwen bij samenwerken in de supply chain”. Als partner ondersteunt het adviesbureau bij de implementatie van iSHARE.

Het doel van iSHARE is innovatief en logisch- uniform, simpel en gecontroleerd logistieke data delen in de supplychain

“De implementatie van iSHARE in het bedrijfsleven is essentieel voor het succes van het project. UC Group is specialist in het implementeren van grote veranderingen in de logistiek. Door haar supply chain kennis, IT- en specifieke marktkennis in te brengen, werkt het bureau vanuit die ervaring ook aan de implementatie van iSHARE”, aldus Kortenoeven. Hij licht de rol die het bureau daarbij speelt verder toe: “UC Group participeert in de werkgroepen en vervult de rol van voorzitter binnen de kerngroep van het project iSHARE. Als interim- en adviesbureau is UC Group gevraagd aan iSHARE mee te werken voor de vertaling van het project naar het werkveld.” 

Testfase

Sinds april bevindt het iSHARE project zich in de zogenaamde POC-fase (Proof of Concept), waarin co-creatie partners de tot dan toe beschreven technische en functionele afspraken testen in de praktijk. Om de toegevoegde waarde van het platform in kaart te brengen, werden de eerste onderdelen getest. Partners Portbase en TransFollow toetsen de werking van de iSHARE-functie die het mogelijk moet maken rechten te delegeren bij het aanmaken van vrachtbrieven. Ook is Rijkswaterstaat betrokken bij een POC. Het overheidsorgaan beschikt over grote hoeveelheden data, die niet zonder expliciete toestemming van de eigenaren van de data gedeeld mogen worden met anderen. Indien het via iSHARE mogelijk wordt deze data op een verantwoorde manier te delen, kan dat communicatie tussen verschillende stakeholders verbeteren en een aanzienlijke procesoptimalisatie opleveren.

Op 28 juni is de bèta-versie van iSHARE in gebruik genomen. De bèta is ook beschikbaar voor bedrijven die niet bij de ontwikkeling betrokken zijn geweest, zodat het platform uitgebreid kan worden getest en bijgewerkt voor de lancering van de definitieve versie. Naar planning is het project begin volgend jaar afgerond en wordt iSHARE vervolgens breed uitgerold binnen de logistieke sector.