Digitale transformaties zijn veel meer dan IT-vraagstukken

27 juni 2017 Consultancy.nl 5 min. leestijd

Het jaarlijkse relatie-evenement van Anderson MacGyver viel dit jaar samen met de opening van het nieuwe pand van de IT-adviseur. Het centrale thema van de bijeenkomst was ‘organisatorische verandering in een digitale wereld’. 

In juni vond voor de tweede keer het jaarlijkse relatie-evenement van Anderson MacGyver plaats. De bijeenkomst werd gehouden in het nieuwe kantoorpand dat het bureau onlangs betrok en fungeerde daarom meteen ook als de openingsreceptie van het nieuwe onderkomen. Het evenement werd geopend door dagvoorzitter David Jongste, die ook adviseur is bij Anderson MacGyver. In zijn openingstoespraak introduceerde hij het dagthema. Voor deze tweede editie van de bijeenkomst was gekozen voor ‘Organisatorische verandering in een digitale wereld’. Jongste merkte in zijn introductie op dat dit thema een logisch vervolg is op dat van vorig jaar, toen het evenement in het teken stond van ‘Leadership in digital transformation’. 

Rik Bijmholt - Anderson MacGyver

Sprekers

Onder de sprekers dit jaar waren de twee oprichters van het adviesbureau – Rik Bijmholt en Gerard Wijers – en bestuurders van twee van de belangrijkste klanten van Anderson MacGyver, verbindingsspecialist Allinq en bloemenveilingconglomeraat Royal FloraHolland. In de door hen gedeelde verhalen kwam het thema ‘organisatorische verandering in een digitale wereld’ uitgebreid aan de orde.

Na de opening vertelde medeoprichter Bijmholt in zijn presentatie over de doelstelling van waaruit het adviesbureau werd opgericht: “Met Anderson MacGyver wilden we bedrijven helpen om Technologie en Data een wezenlijk onderdeel van de organisatie te laten zijn. Intussen helpen we ze bij de organisatorische veranderingen naar een digitale wereld.” Hierbij benadrukt Bijmholt dat technologie allang niet meer het de grootste uitdaging vormt binnen dergelijke transformaties: “De belangrijkste vraag is hoe je de mensen erin mee krijgt. Om dat te realiseren moet je zoeken naar een gemeenschappelijk doel en vervolgens nadenken over de te volgen stappen. Ik ben er enorm trots op dat vandaag twee klanten die we hierin begeleiden iets over deze transformatie gaan vertellen.”

Gerard Wijers - Anderson MacGyver

Vervolgens kwam Bijmholts compagnon Wijers aan het woord, die het in zijn presentatie onder meer had over de huidige bloei van de IT-sector: “Ik heb een lange geschiedenis in de IT en ik kan niet anders zeggen dan dat dit een supertijd is. IT is business geworden. Mensen kiezen hun bank tegenwoordig op basis van functionaliteit. Alle business, zowel B2B als B2C, wordt digitaal.” Wijers beaamt dat de strategische adviseurs van Anderson MacGyver niet meer in de eerste plaats met technologie bezig zijn, waarbij hij wel opmerkt dat IT van groot belang blijft voor de transformatie van organisaties. 

Klantervaringen

Allinq CEO Wim Beukers vroeg zich aan het begin van zijn presentatie, die ging over de transformatie van zijn bedrijf, hardop af of ICT al dan niet een belemmering vormt voor agile organisaties. Hij deelt de opvatting van de oprichters van Anderson MacGyver, dat de aanpassing aan het digitale tijdperk meer op de as van bedrijfskunde en de organisatiekant zit dan op de harde techniek. Of de rol van IT hierbij ondersteunend is of inderdaad toch vooral een belemmering, liet hij in het midden.

Beukers vertelde in zijn presentatie ook over de samenwerking tussen Allinq en Anderson MacGyver, waarbij het bureau de verbindingsspecialist hielp de bedrijfskosten omlaag te brengen door de processen te stroomlijnen en de informatievoorziening te verbeteren. De oplossing lag in een verregaande digitalisering van het bedrijf die nog altijd gaande is. Desondanks is er volgens Beukers al veel bereikt en plukt het bedrijf daar nu al de vruchten van. Ook onderstreept hij nog eens de boodschap van Bijmholt en Wijers, door op te merken dat het nieuwe IT-platform weliswaar de basis biedt voor de transformatie, maar dat deze transformatie toch vooral betrekking heeft op de cultuur en mensen van het bedrijf. 

De afsluitende presentatie werd verzorgd door Gerhard van der Bijl, CDO (Chief Digital Officer) en CIO (Chief Information Officer) van Royal FloraHolland. Een jaar geleden sprak Royal FloraHolland CEO Lucas Vos tijdens de eerste editie van het evenement nog over de veranderde sierteeltmarkt, waarin de concurrentie toeneemt en marges teruglopen. Mede vanwege deze veranderingen en op aandringen van Van der Bijl, heeft Vos inmiddels besloten de activiteiten grotendeels te digitaliseren en zo ook veel meer en beter gebruik te maken van data. Ook Royal FloraHolland wordt tijdens de transformatie bijgestaan door Anderson MacGyver.

Wim Beukers - CEO van Allinq

Een belangrijk onderdeel van het project is een nieuw digitaal platform voor alle stakeholders, of dit nou coöperatieleden zijn of niet – zelfs concurrenten zijn volgens Van der Bijl welkom. Onder meer vanwege de openheid en gebruikersvriendelijkheid van deze nieuwe data-gedreven digitale omgeving, meent Van der Bijl dat deze een belangrijk onderdeel uitmaakt van de ‘compelling story’ waaraan het bedrijf werkt.

Niet primair technologisch

Wat door de sprekers herhaaldelijk werd benadrukt en daarmee het overheersende inzicht van de dag leek te zijn, is dat de belangrijkste uitdagingen in IT-transformaties vandaag de dag zelf niet zozeer technologisch van aard zijn, als wel organisatorisch en cultureel. Voordat de dag werd besloten met een barbecue, verzorgde David Jongste het slotwoord en spoorde daarin de aanwezigen aan om de barbecue te gebruiken om ervaringen en verhalen met elkaar te delen en zo samen vooruit te komen.