Terugblik op 2016 relatie-event van Anderson MacGyver

25 augustus 2016 Consultancy.nl 6 min. leestijd
Meer nieuws over

In mei vond het eerste relatie-event van Anderson MacGyver plaats. Met als thema ‘Leadership in Digital Transformation’ kregen de genodigden een programma gepresenteerd over hoe digitalisering het marktlandschap aan het veranderen is en hoe toonaangevende organisaties inspelen op deze trend. Zo werden er onder meer lezingen gegeven door PostNL CIO Marcel Krom en Royal FloraHolland CEO Lucas Vos. Consultancy.nl blikt samen met Anderson MacGyver terug op het geslaagde evenement.

Het relatie-evenement werd afgetrapt door Rik Bijmholt en Gerard Wijers, de oprichters van Anderson MacGyver, die het event in het leven hadden geroepen in het kader van het driejarige bestaan van het adviesbureau dat zich richt op vraagstukken op het snijvlak van Business en IT.

Tijdens hun presentatie benadrukten beide adviseurs het toenemende belang van ‘digitalisering’ voor organisaties en sectoren. Diverse bekende praktijkvoorbeelden, zoals Uber, Airbnb en Booking.com, hebben allemaal één ding gemeen: zij zorgden met hun digitale proposities voor een disruptie binnen hun respectievelijke markt. Zo gaf Bijmholt aan: “Nieuwe technologieën maken een digitale toekomst met nieuwe businessmodellen mogelijk.” In sommige markten gebeurt dit reeds, terwijl in andere nog traditionelere sectoren, de snelheid van verandering minder hoog ligt. In bepaalde segmenten, vulde Wijers aan, “heeft de digitale werkelijkheid de potentie om een nog grotere impact te hebben dan de ‘echte’ fysieke werkelijkheid.”

Om succesvol te kunnen blijven binnen hun eigen markt, moeten organisaties leiders worden in digitale transformatie, vertelden de Anderson MacGyver oprichters. Daarvoor zijn diverse vaardigheden nodig en wendbare (agile) competenties, zoals leiderschap, IT-bekwaam personeel en een transitie naar een real time organisatie. “Intelligent omgaan met verzamelde data wordt een van de belangrijkste capaciteiten van succesvolle organisaties”, voorspelde Bijmholt.

Terugblik op 2016 relatie-event van Anderson MacGyver

Na hun presentatie was het woord aan Marcel Krom, CIO van PostNL en Voorzitter van CIO Platform Nederland. Na te hebben verteld over PostNL en de uitdagingen waarmee de organisatie kampt (zo heeft digitalisering ervoor gezorgd dat de traditionele postvolumes de afgelopen jaren flink zijn teruggelopen), beschreef Krom de volgens hem drie belangrijkste lessen die hij tijdens zijn loopbaan heeft geleerd, om ‘digital’ succesvol te kunnen omarmen:

Allereerst door te zorgen voor een heldere visie op de waarde die digital oplevert. Krom wees op het feit dat veel organisaties vaak niet op tijd doorhebben dat er een digitale disruptie in hun markt gaande is. Om de concurrentie voor te blijven, aldus de CIO, is het zaak een lange termijn visie te hanteren, niet alleen met het oog op strategie en business planning, maar juist ook op technologieën en de impact daarvan op de inkomstenstromen. “Informatie en technologie vormen de enablers voor nieuwe businessmodellen”, legde Krom uit, om daar aan toe te voegen: “Investeren in deze heipalen is essentieel voor een effectieve digitale strategie.”

De tweede les die Krom heeft getrokken is het belang van het tonen van leiderschap in innovatie en van het zoveel mogelijk experimenteren. Een manier om dit te doen voor organisaties is volgens Krom om toegang te verlenen aan startups om “te stapelen op hun eigen businessmodel”. Daarnaast wees hij op het belang van bottom-up innovatie: “Zorg dat het hele bedrijf begrijpt dat informatie en technologie de driver is van 80% van alle innovatie.”

Tenslotte is het belangrijk dat organisaties ervoor zorgen dat digitale vaardigheden op de juiste plekken binnen de organisatie aanwezig zijn. Een belangrijke vraag die bedrijven zich volgens Krom daarbij kunnen stellen is: “hoe krijgen we iedereen in de organisatie ‘een beetje digital’ voor de juiste vragen en initiatieven?” In dat kader wees Krom op het belang van training en ontwikkelingsmogelijkheden binnen de organisatie en gaf de bezoekers het volgende advies: “Train de mensen, de vaardigheden en de kennis in de organisatie continu.”

Lucas Vos en Marcel Krom

Vervolgens kwam Lucas Vos aan het woord, CEO van Royal FloraHolland, met ruim 3.000 werknemers en een omzet van zo’n 4,6 miljard (2015) de grootste bloemenveiling ter wereld. Vos vertelde dat ook de sierteeltsector, vooral als gevolg van de financiële crisis, te maken heeft gekregen met een sterk veranderende markt, waarin veel bedrijven in de sector hun winstgevendheid de afgelopen jaren hebben zien dalen, en de concurrentie heviger is dan ooit.

Volgens Vos moeten organisaties vooral waken voor een te zeer interne blik op de ontwikkelingen. Hij stelde: “Intern georganiseerd zijn zorgt voor onvoldoende blik op de sterk veranderende wereld. Dit leidt tot het missen van kansen.” Verder wees hij op het feit dat digital inmiddels zo belangrijk is geworden dat “kennis op dit gebied centraal moet worden gesteld in het hart van de organisatie.” En dat is hard nodig volgens Vos, want bij zijn start als CEO bij Royal FloraHolland stelde hij vast de organisatie volgens hem “geen benul had van wat er gebeurt met ICT, noch van de bedreigingen van ICT, noch de kansen die het kan opleveren.” Om de gehele interne organisatie (waaronder ook de ondernemingsraad – “want daar zit vaak de weerstand” –) alle facetten van ICT goed te laten begrijpen en te doorgronden is Royal FloraHolland daarom intern gestart met een organisatiebreed IT-Savvy Academy traject.

Vos gaf verder aan dat binnen de markt en ook bij klanten niet altijd het besef aanwezig is hoe groot de impact van de veranderende IT wereld de komende jaren zal zijn. Vos benadrukt: “Werkelijk elke interactie, alles, alles wat je doet, gaat op de schop door wat er gebeurt in de ICT wereld.” Volgens de CEO kampt de organisatie sinds de fusie met de bloemenveiling van Aalsmeer in 2007 met allerlei verouderde ICT systemen, die aan vervanging toe zijn. Daarnaast legde hij uit dat de organisatie van oudsher veel ICT had ge-insourced en dat – naast het verwijderen van legacy IT – de focus voortaan meer zal liggen op IT outsourcing. “Een hele harde transformatie, waar wij voor staan maar eentje die gedaan moet worden en daarom moeten wij de ondernemingsraad meenemen in de digital leadership journey die we aan het doen zijn.”

Na de presentatie van Vos werd de middag afgesloten met een drankje en een hapje en was er ruimte om nog even na te praten. Zowel Bijmholt en Wijers kijken terug op een geslaagd evenement. “Mooi om te zien dat iedere organisatie in meer of mindere mate met digitalisering bezig is”, geeft Bijmholt aan. Wijers voegt toe: “Het zijn spannende tijden voor onze klanten.”