Innovatie volgens First Consulting: Eerst bedenken en dan ook gewoon doen!

02 juni 2017 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Meer nieuws over

Tegenwoordig kan geen krant meer worden opengeslagen zonder te lezen over ontwikkeling, innovatie en vernieuwing. Hoewel het belang van deze concepten vaak duidelijk is, blijft het een uitdaging om deze ook daadwerkelijk te implementeren in de werkwijze van complexe organisaties. Op dit gebied helpt First Consulting netbeheerder Liander met het toepassen van een innovatieve techniek bij het vervangen van gasleidingen. 

In Nederland ligt een complex netwerk aan gasleidingen, om huizen en bedrijven te kunnen voorzien van gas. Vanwege de brosheid van grijs gietijzeren gasleidingen (GGY) in dit netwerk kunnen gaslekkages ontstaan. Om deze reden vervangt Liander voor 2040 het GGY in het net. Traditioneel werden deze gasleidingen vervangen door de oude leiding uit te graven en een nieuwe kunststof leiding (PE-buis) te leggen; een kostbare operatie met veel overlast voor bewoners. Liander heeft in samenwerking met een aannemer gekeken naar alternatieve technieken om het GGY makkelijker te kunnen vervangen. 

De innovatie: LMI

Een innovatieve manier om het GGY te vervangen is Live Mains Insertion (LMI). Bij deze techniek, afkomstig uit Engeland, wordt een nieuwe PE-buis in de bestaande GGY leiding geschoven. Tijdens deze werkzaamheden kunnen bewoners gebruik blijven maken van hun gasaansluiting.

Innovatie volgens First Consulting- Eerst bedenken en dan ook gewoon doen

Het toepassen van de LMI-techniek kent drie belangrijke voordelen ten opzichte van de traditionele technieken:

  1. LMI-projecten kunnen gemiddeld 25% goedkoper uitgevoerd worden dan de traditionele manier van vervangen.
  2. LMI-projecten hebben een kortere doorlooptijd; gemiddeld worden LMI-projecten 34% sneller uitgevoerd.
  3. Bewoners ervaren ten opzichte van de traditionele manier minder overlast doordat er minder wordt gegraven en alleen bij het oversluiten van de huisgasaansluitingen de gasdruk even wegvalt i.p.v. tijdens alle werkzaamheden.

Toepassen in de bestaande organisatie

Ondanks de voordelen van de LMI-techniek is het een uitdaging om deze innovatie te implementeren in een grote complexe organisatie. First Consulting heeft Liander ondersteund bij het bedenken en realiseren van een aanpak om de voordelen van de innovatie te maximaliseren. Deze aanpak kende 3 fases:

  1. Procesontwerp
  2. Kleinschalige Uitrol (KSU)
  3. Grootschalige Uitrol (GSU

Fase 1: Procesontwerp
In de eerste fase is er een procesontwerp opgesteld voor LMI. Hierbij zijn de afwijkingen in het LMI-proces ten opzichte van het traditionele vervangingsproces geanalyseerd en is er samen met medewerkers uit de organisatie voor elke afwijking een pragmatische oplossing gekozen.

Fase 2: Kleinschalige Uitrol (KSU)
In de tweede fase is het procesontwerp in de praktijk getoetst en is gekeken of de Engelse LMI-techniek toepasbaar is in het Nederlandse gasnet. Zo is de Nederlandse regelgeving (VIAG) strenger dan Engelse regelgeving en is de gasdruk hoger. Tijdens de KSU zijn daarom vier LMI-projecten uitgevoerd waarbij specifiek gekeken is hoe de techniek toegepast kan worden in Nederland en of er een handig proces is ontworpen. Opkomende issues konden direct worden geanalyseerd, aangepast en getest worden in het volgende project. Na een aantal aanpassingen in de techniek en het procesontwerp was de LMI-techniek volledig in lijn met de veiligheidsnormen van de VIAG en waren de processtappen logisch. De techniek was daarmee geschikt voor het Nederlandse net.

Fase 3: Grootschalige Uitrol (GSU)
De derde en laatste fase had tot doel om de techniek en het proces door de hele organisatie te laten uitvoeren. Hierbij was het belangrijk dat de innovatie niet ‘over de schutting werd gegooid’ maar dat het proces in de hele organisatie goed werd begrepen en kon worden uitgevoerd zoals bedacht en getoetst in de KSU.

Netbeheerders zoals Liander zijn ontstaan door fusies tussen verschillende regionale energiebedrijven waardoor er regionaal verschillen zijn in bestaande netten en daarmee de werkwijze, voor het LMI-project was het belangrijk om hier rekening mee te houden. Na de KSU is daarom gekozen voor een aanpak waarbij de LMI-techniek regio voor regio word uitgerold. De organisatie wordt zo op een gecontroleerde manier meegenomen in de toepassing van de LMI-techniek.

Resultaat

In de afgelopen periode is de KSU succesvol afgerond, geanalyseerd en is draagvlak binnen de organisatie ontstaan. De GSU is op dit moment in volle gang. Inmiddels is de techniek in 5 van de 6 regio’s uitgerold, zijn er 9 succesvolle LMI-projecten gerealiseerd en staan de volgende LMI-projecten in verschillende regio’s ingepland. De LMI-techniek is binnen Liander een standaard techniek en zal steeds vaker worden toegepast. Liander kan zelfstandig deze projecten realiseren en de inzet van First Consulting is hiermee afgerond.

Deze case is een goed voorbeeld van projecten die First Consulting uitvoert op het snijvlak van de thema’s Business Proces en Business Implementatie.