First Consulting brengt energiepartijen samen ter realisatie verbeterde dataveiligheid

26 mei 2017 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Van alle Nederlandse gas- en elektriciteitsaansluitingen zijn relevante gegevens opgeslagen in drie landelijke registers. First Consulting heeft recentelijk samen met energieleveranciers en regionale netbeheerders gewerkt aan een breed gedragen aanpak om de veiligheid van gegevens in deze registers naar een hoger niveau te tillen. Alle partijen zijn gedurende dit traject nader tot elkaar gebracht op het gebied van gegevensuitwisseling en zullen zich de komende maanden inspannen om de uitvoering van het vastgestelde plan te bewerkstelligen.

Achtergrond

Voor een goede en simpele werking van de energiemarkt is het noodzakelijk dat er gegevens worden uitgewisseld tussen marktpartijen. Dit stimuleert bijvoorbeeld dat consumenten snel en gemakkelijk kunnen overstappen van energieleverancier. Deze gegevens zijn opgeslagen in drie landelijke centrale registers: het centraal aansluitingenregister (C-AR), het contracteinderegister (CER) en het toegankelijk meetregister (TMR). Deze centrale registers worden beheerd door de regionale netbeheerders. Energieleveranciers maken gebruik van de gegevens uit deze centrale registers, onder andere om aan nieuwe klanten een passend aanbod te kunnen doen. De energiesector staat momenteel voor de uitdaging om de beveiliging van de data in deze centrale registers en van de gegevensuitwisseling in de keten verder te verbeteren.

Aanpak

First Consulting heeft samen met energieleveranciers, regionale netbeheerders en hun brancheverengingen de volgende doelstelling geformuleerd: het ontwikkelen van een gezamenlijk gedragen en werkbare oplossing door de energiesector om de bescherming van klantgegevens in de processen waar gegevensuitwisseling plaatsvindt te borgen, zowel op de korte als de lange termijn.

First Consulting brengt energiepartijen samen ter realisatie verbeterde dataveiligheid

Gedurende zes weken heeft een vertegenwoordiging van bestuurders en experts uit de energiesector zich ingespannen om procesafspraken te maken en maatregelen op te stellen om de bescherming van klantgegevens te verhogen. First Consulting heeft de projectleiding en -ondersteuning verzorgd, met het oog op het gezamenlijk behalen van de doelstelling binnen de kaders van het project. Voor alle partijen in de energiesector stond daarbij voorop dat klantgegevens vertrouwelijk, veilig en juist worden gebruikt, waarbij werking van de vrije markt behouden blijft.

Resultaat

Het resultaat is een door de energiesector gedragen plan, met daarin nieuwe procesafspraken en een aantal korte en langere termijn maatregelen om de dataveiligheid van de centrale registers te waarborgen. Met de nieuwe procesafspraken wordt bijvoorbeeld geborgd dat klantgegevens alleen uit de centrale registers kunnen worden opgevraagd indien de consument hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven. Het pakket aan maatregelen biedt een ambitieuze maar haalbare route naar een toekomstbestendige inrichting van omgang met klantgegevens in de energiesector.  

Momenteel treft de energiesector voorbereidingen om de geïdentificeerde maatregelen op korte termijn te implementeren. Parallel hieraan houdt de sector zich bezig met het ontwerpen van een visie op het gebied van gebruik en uitwisseling van gegevens in de keten.

Deze case is een goed voorbeeld van projecten die First Consulting uitvoert op het snijvlak van de thema’s Business Process en Business Implementation. Bekijk het bedrijfsprofiel van First Consulting voor onder meer vacatures, events en overige informatie.