Nederlandse 3D-printing markt groeit met 20% naar €120 miljoen

15 maart 2017 Consultancy.nl 6 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De Nederlandse 3D-printing markt groeit dit jaar naar verwachting met 20% naar €120 miljoen. De groei is onder meer toe te schrijven aan de toenemende vraag naar metaalprinters en de professionalisering van desktopprinters. Dat blijkt uit onderzoek van ABN AMRO en Berenschot.

De wereldwijde markt voor 3D-printen heeft de afgelopen jaren een vlucht genomen, Het onderzoeksbureau Wohlers schat de wereldwijde omzet in de 3D-printing markt voor 2015 op €4,9 miljard ($5,2 miljard): een groei van 25,9% ten opzichte van 2014. Voor 2016 voorspelden ze een omzet van €6,7 miljard; een stijging van 3%.

De onderzoekers verwachten dat het hoge groeitempo van de afgelopen jaren in de toekomst zal aanhouden. Ook Bain & Company schatte de waarde van de wereldwijde 3D-printing markt in 2016 op zo’n $7 miljard, en verwacht dat deze tegen 2018 naar $12,5 miljard zal zijn gegroeid.

3D printing waardeketen

Nederland

Om de waarde van de 3D-printing markt in Nederland in kaart te brengen hebben ABN AMRO en organisatieadviesbureau Berenschot, onlangs hun handen ineengeslagen om onderzoek te verrichten. Met als startpunt de online database van 3D-Print Atlas* en op basis van jarenlange ervaring met de markt en veel gesprekken met diverse partijen, schatten de onderzoekers de Nederlandse marktomzet voor 2016 rond de €100 miljoen.

Dat komt neer op meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2015 en is een “snellere groei dan verwacht”. ABN AMRO en Berenschot verwachten dat de 3D-printing omzet in 2017 verder zal groeien naar €120 miljoen.

Om tot deze omzetcijfers te komen hebben de onderzoekers binnen zowel de professionele als de consumentenmarkt gekeken naar de gehele waardeketen, Veruit de grootste waardeposten vormen de 3D-printing machines (€55 miljoen) en de (verkoop van) 3D-geprinte producten die daaruit voortvloeien (€26 miljoen). Verder zijn er de benodigde materialen zoals metaal of kunststof (€9 miljoen) en aanverwante elementen, zoals het ontwerpproces (€2 miljoen), nabewerking en testing (< €1 miljoen), reparatie en onderhoud (< €1 miljoen) en recycling (< €1 miljoen).

Bovendien zijn over de hele 3D-printing keten ondersteunende producten en diensten nodig, waaronder software (< €1 miljoen), onderzoek en ontwikkeling, (€2 miljoen), onderwijs en kennisdeling (€1 miljoen), financiering (< €1 miljoen) en overige professionele diensten (€1,5 miljoen).

Metaalprinters

De sterke groei van de Nederlandse 3D-printing markt is volgens de onderzoekers onder meer toe te schrijven aan de sterke groei van metaalprinters. Steeds meer eindproducten worden geprint en vooral metaalprinters produceren op industriële schaal voor de lucht- en ruimtevaart, medische markten, machinebouwers en maakindustrie. Wereldwijd was in 2015 sprake van een groei van 47% ten opzichte van 2014 (van 505 naar 808 metaalprinters). Traditionele bouwers van metaalbewerkingsmachines stappen volgens de onderzoekers ook in 3D-metaalprinting.

“Met de introductie van de MetalFab1 van Additive Industries is de eerste Nederlandse metaal 3D-printer een feit. In Nederland worden metaalprinters veel ingezet in de medische en tandheelkundige sector”, zegt David Kemps, Sector Banker Industrie van ABN AMRO. “Ook de verkoop aan scholen, fablabs en kennisinstellingen is goed voor de adaptatie van 3D-printen.”

Desktopprinters

Steeds meer desktop 3D-printers worden door industriële gebruikers gekocht. Niet alleen om mee te experimenteren, maar ook om tooling en eindproducten mee te maken. Ook worden 3D-printers steeds vaker in het onderwijs ingezet, schrijven de onderzoekers, die verwachten dat de Nederlandse markt voor desktop printers zal groeien naar €3 miljoen in 2017. “Deze groei is mogelijk door nieuwe gebruiksvriendelijke modellen met dual extrusion, een hogere nauwkeurigheid, meer materiaalkeuze en grotere bouwvolumes”, leggen de auteurs uit.

Nederlandse fabrikanten van desktop printers presteren goed volgens het onderzoek. “Ultimaker is wereldwijd één van de marktleiders, maar andere fabrikanten, zoals Builder 3D, Felix, Leapfrog, Nectar, Opiliones, Atum3D en dddrop, zorgen voor een brede variatie.” Een ander succesvol voorbeeld in ons land, dat door de onderzoekers genoemd wordt, is het van origine Nederlandse Shapeways, de grootste online marktplaats voor 3D-geprinte producten. Het eveneens Nederlandse 3D Hubs bedient op dit moment een miljard mensen bij het vinden van een lokale 3D-printer voor het produceren van een eigen design.

Wereldwijd gezien neemt Nederland volgens de onderzoekers bovendien een leidende positie in. “Nederland zit in de kopgroep, maar om voorop te blijven lopen moet wel stevig worden geïnvesteerd, bijvoorbeeld in onderwijs, zodat studenten vroeg kennismaken met 3D-printen en nieuwe manieren van productontwerp en -ontwikkeling leren kennen”, aldus Onno Ponfoort, Practice Leader 3D Printing bij Berenschot. 

Nederland 3D-printland

Ondanks deze koppositie benadrukt hij dat er nog diverse inspanningen nodig zijn om van Nederland een 3D-printland te maken, zoals “meer samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en wetenschap, om innovatieve toepassingen te bedenken”, aldus Ponfoort. Ook is er nog “ruimte voor grotere, industrie-specifieke dienstverleners op het gebied van 3D-printing, die kostenefficiënt kunnen functioneren doordat ze efficiënt met hun productiecapaciteit omgaan”.

* De 3D-printing Atlas geeft een overzicht van de Nederlandse bedrijven die zich met 3D-printen bezighouden. De database is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken (EZ) en de Kamer van Koophandel (KvK), waarbij laatstgenoemde de Atlas beheert. Overige initiatiefnemers van 3D-Print Atlas zijn de vijf regionale ontwikkelingsmaatschappijen LIOF, NOM, BOM, OostNV en InnovationQuarter, en diverse corporates en instellingen.