Nieuw boek biedt handvatten voor bouwen van veranderbekwaamheid

22 februari 2017 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Drie adviseurs van Bright & Company - Richard Jongenotter, Kiek Bertels en Fréderique Speckman - hebben het boek 'En stel dat het wel lukt?' uitgebracht. In het managementboek beschrijven de auteurs hun kijk op hoe organisaties hun veranderbekwaamheid kunnen vergroten.

Of organisaties nu worden afgetroefd door concurrenten, dat winsten achterblijven, klantvragen veranderen, de wensen van medewerkers veranderen of dat er nieuwe technologieën beschikbaar komen – Organisaties worden aanhoudend geconfronteerd met veranderingen. “Het gaat erom dat organisaties passende antwoorden en vruchtbare oplossingen blijven vinden en vervolgens de bekwaamheid hebben om in de gewenste richting te veranderen”, zegt Richard Jongenotter, partner bij Bright & Company
. Dit is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan – verandertrajecten staan bekend om hun complexiteit, waarbij sommige experts stellen dat zo’n twee derde van alle verandertrajecten mislukken of niet aan de vooraf gestelde doelstellingen weten te voldoen.

Op basis van de jarenlange ervaring waarover Bright & Company beschikt, een consultancybureau dat gespecialiseerd is in strategische human capital vraagstukken, besloten drie adviseurs van het adviesbureau
 afgelopen jaar de handen ineen te slaan en hun ervaringen en lessons learned te bundelen in een publicatie. Het boek – 'En stel dat het wel lukt?' – beschrijft op een toegankelijke en praktische manier hoe organisaties hun plannen, visies en strategieën om kunnen zetten in zichtbare resultaten.
En stel dat het wel luktRode draad in het boek is de beschrijving van vijf zogenaamde stuurknoppen die volgens de auteurs in samenhang als fundament dienen voor de veranderbekwaamheid van organisaties: mobiliseren, inspireren, verbinden, ontwikkelen en inbedden. ”Het goed bedienen van deze stuurknoppen biedt geen 100 procent garantie voor succes, maar het vergroot wel de kans daarop”, aldus Jongenotter.

Centraal in de visie van de auteurs staat ook een benadering, die zowel de harde kanten van verandering als de zachtere elementen in ogenschouw neemt. “Het is onze stellige overtuiging dat naast een rationele benadering, een relationele invalshoek noodzakelijk is om gewenste resultaten met succes te kunnen realiseren”, geeft Jongenotter aan.

De Bright & Company partner voegt toe: “Zorgvuldig en met oprechte aandacht omgaan met mensen, waarbij welzijn, plezier en betrokkenheid centraal staan, is ook in een zakelijke context de meest voor de hand liggende manier om de veranderbekwaamheid van medewerkers te vergroten. Zij zullen hierdoor eerder vanuit zichzelf de dingen doen, die nodig zijn om samen het gewenste resultaat te bereiken.” Wanneer deze innerlijke motivatie aanwezig is, kunnen medewerkers volgens de auteurs werken aan een hogere mate van betrokkenheid ten aanzien van de overkoepelende doelen van een verandertraject, met onder de streep een verbetering van het eindresultaat.

De vijf stuurknoppen

De overige coauteurs van het nieuwe managementboek zijn, naast Jongenotter, Kiek Bertels en Fréderique Speckman, beiden associates bij het adviesbureau. Jongenotter werkt al ruim twintig jaar als organisatieadviseur, sinds 2010 bij Bright & Company, terwijl Bertels en Speckman beiden meer dan vijftien jaar aan ervaring hebben op het snijvlak van human resources, verandermanagement en business transformatie.

Op de vraag waarom de auteurs hebben besloten om – naast hun drukke dagelijkse baan als consultant – te werken aan een boek, geeft Jongenotter tenslotte aan: “Op deze manier hopen we vanuit Bright & Company op een verfrissende wijze een steentje bij te dragen aan het creëren van betere organisaties, waarbinnen mensen zich met hun volledige potentieel kunnen inzetten. Of je nu aan de directietafel zit, of hands-on organisatieveranderingen begeleidt; de visie biedt handvatten voor elke speler.”

Het managementboek ‘En stel dat het wel lukt’ is te downloaden op de website van Bright & Company.