First Consulting digitaliseert tekeningenverwerking bij netbeheerder

06 januari 2017 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

First Consulting helpt momenteel een netbeheerder (zoals Alliander, Enexis en Stedin) met het inrichten van de digitale revisieverwerking van huisaansluitingen, vanaf het ontwerp van de oplossingsrichtingen, het faciliteren van de besluitvorming tot aan de implementatie binnen de organisatie.

Aanleiding

Netbeheerders zijn verantwoordelijk voor het managen van correcte assetgegevens van hun gas- en elektranetwerken. Het beheer hiervan wordt gedaan in het geografisch informatiesysteem (GIS). Wijzigingen aan het net dienen door de uitvoerders te worden aangeleverd, zodat er altijd correcte en actuele data beschikbaar is. De kwaliteit en tijdigheid van deze asset registratie is essentieel bij het voorkomen van graafs­chade, het opsporen en verhelpen van storingen en bij het inschatten van risico’s in het net. De veiligheid van uitvoerders en omgeving is daarmee direct afhankelijk van een juiste registratie van asset gegevens.

De uitdaging voor netbeheerders is om de informatieketen “van buiten naar binnen” zo efficiënt en eenduidig mogelijk in te richten voor al haar verschillende uitvoerders. Aangezien alleen de monteur weet wat hij achterlaat in het veld, moet hij in staat worden gesteld om een kwalitatief hoogwaardige registratie uit te voeren. Als dat niet gebeurt, bestaat het risico voor interpretaties binnen de keten, ongewenste dataverrijking en daarmee een minder juiste registratie in het GIS.

Digitalisering en standaardisering van de asset registratie van huisaansluitingen maakt het mogelijk om de kwaliteit en tijdigheid van de informatiestroom en revisieverwerking te vergroten.

Aanpak

De introductie van digitale revisieverwerking raakt alle aspecten en stakeholders van de operationele keten, startend met de opdrachtverstrekking en eindigend bij registratie in het GIS. Om samen de route naar de eindoplossing te kunnen bepalen wordt er gestart met een pilotfase met alternatieve procesondersteuning.

First Consulting digitaliseert tekeningenverwerking bij netbeheerder

Pilot
Doel van de pilot is om de nieuw ontworpen processen en systemen van de informatieketen te toetsen. Tijdens de pilot wordt samengewerkt met een aannemer die ervaring heeft met de digitale registratie. De netbeheerder heeft de uitdaging om deze registratie in te passen in het complete proces en de digitale revisieverwerking mogelijk te maken. De pilot zorgt ervoor dat processen en systeemeisen nog flexibel kunnen worden aangepast om vervolgens een stevige fundatie te kunnen neerzetten voor de brede implementatie.

Implementatie
De definitieve processen worden ingericht in doelsystemen, waardoor zowel voor aannemers als eigen monteurs de digitale opdrachtverstrekking en revisieverwerking mogelijk wordt. Hierbij worden de wensen van alle ketendeelnemers meegenomen, zodat de oplossing door de hele keten gedragen wordt.

Voor aannemers wordt gewerkt naar een landelijke standaardisatie van informatie-uitwisseling om uniformiteit te vergroten. Hiernaast wordt zowel de operationele als financiële impact meegenomen bij het vaststellen van hernieuwde marktafspraken.

Voor monteurs van de netbeheerder is de verandering in werkwijze het grootst, aangezien nu digitaal ingetekend wordt in plaats van op papier. In de keuze voor een applicatie die dit mogelijk maakt staat gebruikersvriendelijkheid centraal. De kwaliteit van de asset registratie wordt bepaald door de monteur in het veld.

Resultaat

Digitalisering van het huidige papieren proces gaat gepaard met een grote verandering in de werkwijze van monteurs, tekenaars en andere interne ketendeelnemers. Door dit vanaf de start te onderkennen en hen te betrekken bij het ontwerp van de nieuwe werkwijze is er toegewerkt naar een breed gedragen en gezamenlijke oplossing. De stap naar digitale revisieverwerking wordt met vertrouwen tegemoetgezien.

Deze case is een goed voorbeeld van projecten die First Consulting uitvoert op het snijvlak van de thema’s Process, Technology en Implementation. Bekijk het profiel van First Consulting voor vacatures, events en overige informatie.