First Consulting helpt energieleverancier met nieuwe strategie

16 december 2016 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

First Consulting heeft recentelijk een energieleverancier (zoals Eneco, Nuon, Essent, Greenchoice) geholpen een nieuw strategisch pad in te slaan om zich te onderscheiden in een markt waar opvallen een uitdaging is. Samen met de energieleverancier heeft First Consulting verschillende strategische scenario’s uitgewerkt en geholpen om de gekozen strategie te realiseren.

Zakelijk energiemarkt

De zakelijke energiemarkt bestaat uit een grote verscheidenheid aan spelers die met elkaar concurreren in een speelveld waarin prijs en marge continu onder druk staan. Deze complexiteit wordt verhoogd doordat het product wat centraal staat in deze markt, elektriciteit en gas, er één is met weinig onderscheidend vermogen.

Een energieleverancier schakelde First Consulting in om te helpen een nieuw strategisch pad in te slaan, met als doel om slagkracht te winnen in deze markt. Hiervoor moesten zowel keuzes gemaakt worden met het oog op de markt als intern om een organisatie te creëren die volledig in lijn is met de nieuwe strategie.

Aanpak

First Consulting heeft in nauwe samenwerking met de klant het project in twee fases uitgevoerd. Ten eerste het ondersteunen van de strategische besluitvorming en ten tweede de uitvoering van de gekozen richting.

Fase 1
In deze eerste fase lag de nadruk op het uitdenken van een nieuw strategisch pad in samenwerking met het management van de organisatie. First Consulting heeft hier vanuit de kennis van de klantorganisatie de verschillende strategische scenario’s onderbouwd met feiten door antwoord te geven op de volgende vragen: wat betekenen nieuwe producten en proposities voor het marktpotentieel van de klant en de eigen organisatiestructuur? Levert dit een duurzaam winstgevende situatie op?

First Consulting helpt energieleverancier met strategie

Dit resulteerde in een plan waarin de nieuwe strategische en commerciële weg voor de organisatie is uitgewerkt. Dit plan stelt de organisatie in staat de energiemarkt efficiënter te bedienen op een manier die klanten ontzorgt en voor iedereen de beste deal oplevert. Hierbij ligt ook in de zakelijke energiemarkt steeds meer nadruk op digitale dienstverlening. In het plan is nagedacht over de balans tussen het proactief opzoeken van de markt en de markt verleiden om zelf haar weg (online) naar het energiebedrijf te vinden. Bovendien is inzichtelijk gemaakt wat hiervoor nodig is in het systeemlandschap en de organisatie van de klant.

Fase 2
Na de definitieve scenariokeuze is de focus gelegd op het uitvoeren van de nieuwe strategie. In deze fase, die momenteel nog loopt, helpt First Consulting de organisatie met de volgende zaken:

Allereerst stippelen First Consulting en de klant een route uit om klanten vanuit de oude situatie te integreren in de nieuwe organisatie en commerciële strategie. Hierin worden klanten opgedeeld in verschillende segmenten, waarna per segment de aanpak gekozen wordt met minimale klantimpact en maximaal klantbehoud. Daarnaast begeleidt First Consulting de herstructurering van de organisatie, om deze in haar nieuwe vorm volledig aan te laten sluiten bij de commerciële strategie. In een projectteam met de klant helpt First Consulting de nieuwe inrichting zo snel mogelijk te realiseren en alle procedurele en communicatie mijlpalen op tijd te realiseren. Ten slotte werkt First Consulting samen met het management in het vertalen van de strategische doelen naar tastbare en meetbare targets. Hierbij wordt ook nagedacht over de aansturing van teams en individuele medewerkers en over het inzicht geven in prestatie met behulp van dashboarding.

Resultaat

First Consulting heeft deze grote speler in de energiemarkt geholpen bij strategische besluitvorming door verschillende scenario’s uit te werken en de impact door te rekenen. Vervolgens zijn deze scenario’s vertaald naar concrete veranderingen. Hiermee kan de klant inspelen op de veranderende markt en klantbehoeften, door op te vallen en te innoveren in een complexe, uitdagende markt.