First Consulting implementeert energietransitie platform bij netbeheerder

21 oktober 2016 Consultancy.nl

Netbeheerders zijn verantwoordelijk voor het gas- en elektranetwerk in Nederland. Zij ondervinden de komende jaren gevolgen van de energietransitie. Datagedreven netbeheer is een belangrijk thema in de voorbereiding op de energietransitie. Met die reden is bij een netbeheerder (zoals Liander, Enexis en Stedin) een platform opgezet om de ontwikkeling naar een datagedreven netbeheerder te ondersteunen.

Het innovatieplatform is een plek waarbinnen multidisciplinaire teams (business én IT) producten ontwikkelen in samenwerking met de lijn. Deze ontwikkeling vindt plaats in een vaste fasering van concept, lab, pilot tot implementatie in het volledige netgebied. De producten helpen de netbeheerder bij het verhogen van de leveringszekerheid, klantwaarde en de veiligheid.

Deze productontwikkeling is een voorbereiding op de naderende energietransitie. Een volledig duurzame energievoorziening (het doel van de transitie), gaat gepaard met een minder goed voorspelbaar elektriciteitsnet. Zo wordt bijvoorbeeld het aanbod van energie, door toenemende opwek van zon- en windenergie, meer afhankelijk van weersomstandigheden. Hierdoor zijn andere metingen, dataketens, applicaties en processen nodig.

Werkwijze

Er wordt gewerkt aan de hand van de agile scrummethode met meerdere multidisciplinaire teams. Apps, interfaces en tools worden in sprints ontwikkeld om nuttige en reeds beschikbare data naar medewerkers te brengen. Iedere medewerker kan een idee aandragen, waarna deze worden geprioriteerd. De prioritering laat per sprint zien aan welke initiatieven de scrumteams aandacht kunnen besteden. In de praktijk wordt gewerkt aan veel verschillende initiatieven, volgens vier fasen (zie figuur):

1. Eerst wordt een concept uitgedacht en ontwikkeld;
2. Daarna wordt het samen met medewerkers getest in het Lab (een fysieke ruimte);
3. En bij positieve resultaten uitgerold naar een pilot regio (het focusgebied van de digitalisering van de netten van de betreffende netbeheerder);
4. Om het tot slot in het volledige netgebied te implementeren.

Aanpak voor energietransitie platform bij netbeheerder

De samenwerking met medewerkers (eindgebruikers) is in elk van de fases van groot belang. Daarnaast speelt het lerende effect bij de overgang van de ene naar de andere sprint en fase een grote rol. Bij elke overgang wordt kritisch gekeken naar de toegevoegde waarde van het initiatief. Valt het resultaat tegen, dan wordt het initiatief stopgezet.

Resultaten

Onder andere de volgende twee initiatieven zijn afgerond:

  • Een LS-storingstool geïmplementeerd die voor de medewerkers van het callcenter achter het storingsnummer laat zien waar een bellende klant woont en hoe deze klant aangesloten is op het elektriciteitsnet. Bovendien kan met een paar klikken informatie over (graaf)werkzaamheden of relevante objecten (zoals ziekenhuizen) geografisch inzichtelijk gemaakt worden;
  • Een mobiele app voor gasmonteurs ontwikkeld om het af- en aansluiten van klanten bij een gaslek makkelijk te kunnen registreren. Voorheen werd deze registratie telefonisch en met papier afgehandeld. Nu werkt de monteur digitaal en wordt data direct gedeeld met het Bedrijfsvoeringscentrum. Daarnaast helpt exacte registratie in het nauwkeurig afhandelen van de compensatievergoeding voor de klant.

Nu het innovatieplatform staat, wordt in de praktijk ervaren wat beter kan. First Consulting ondersteunt de netbeheerder bij het maken van de verbeterslagen. Dit wordt gedaan door handvatten te bieden, spelregels uit te leggen en medewerkers te begeleiden waar nodig. Binnenkort wordt gestart met de overdracht naar de lijn. Dit gebeurt in stappen zodat de netbeheerder het platform kan continueren in de komende jaren.

Deze case is een voorbeeld van projecten die First Consulting uitvoert op het snijvlak van de thema’s Business Process, Business Implementation en Business Technology.

Nieuws

Meer nieuws over