First Consulting helpt internationale verzekeraar met efficiencyslag

16 september 2016 Consultancy.nl 3 min. leestijd

First Consulting helpt klanten in de financiële sector, waaronder banken, verzekeraars, pensioenfondsen en leasebedrijven. Recent heeft een grote internationale verzekeraar First Consulting gevraagd haar te helpen om efficiënter te gaan werken. Uit onderzoek bleek dat optimalisatie kon worden behaald door te automatiseren. First heeft dit direct aangetoond, door binnen vier weken een werkende applicatie te ontwikkelen die de processen ondersteunt.

Achtergrond
Een grote verzekeraar heeft First Consulting gevraagd te helpen om efficiënter te gaan opereren binnen het domein 'closed-book' levensverzekeringen voor particulieren. De portefeuille voor closed-book polissen (polissen die niet meer worden verkocht) neemt jaarlijks af. Om de kosten en baten in balans te houden is het van belang om kostenbesparingen te realiseren.

Meekijken op de werkvloer
First Consulting heeft met de klant meegekeken naar de processen op de werkvloer en is tot de conclusie gekomen dat een significante efficiency winst behaald kan worden door de huidige processen te standaardiseren en automatiseren. Standaardisatie van de huidige processen zorgt voor eenvoudiger uitvoerbaar werk. De verzekeraar bestaat uit verschillende merken, die van oudsher op hun eigen manier werken, maar in feite dezelfde processen uitvoeren. Door te uniformeren neemt de uitwisselbaarheid van medewerkers tussen de producten toe, waardoor pieken in drukte makkelijker worden opgevangen. Door stappen te automatiseren wordt de kans op menselijke fouten gereduceerd en de kwaliteit verbeterd (voorspelbaar proces).

First Consulting helpt internationale verzekeraar  met efficiencyslag

Pilot Mendix polismutaties
First Consulting heeft ervoor gekozen het Mendix platform te gebruiken om de bedrijfsprocessen te modelleren en uniformeren. Het Mendix platform leent zich goed om in korte termijn applicaties te ontwikkelen die de gebruikers ondersteunen en kunnen worden ingepast in het bestaande IT-landschap. Het adviesbureau is gestart om een deel van het proces – het afkopen en premievrij maken van verzekeringen – op te nemen in een Mendix applicatie. Deze applicatie zorgt voor een eenvoudige workflow, voert op de achtergrond berekeningen uit en geeft de gebruiker de flexibiliteit om specifieke taken te kiezen. Dit is tijdens een periode van vier weken als “pilot” opgeleverd en positief ontvangen door de klant.

Business case & roadmap
Op basis van de pilot resultaten is een business case en roadmap opgesteld. First Consulting heeft dit gedaan door data-analyses uit te voeren (met behulp van process mining) en interviews te houden met de experts op de werkvloer. Samen met de klant zijn procesoptimalisaties in kaart gebracht. Er ligt een positieve business case met achterliggende roadmap voor verdere kostenreductie in de closed-book portefeuille. De eerste kostenreducties worden nu al doorgevoerd. De roadmap biedt een leidraad voor de komende twee jaar.

Deze case is een goed voorbeeld van projecten die First Consulting uitvoert op het snijvlak van Business Process en Business Technology.