Meer waarde uit bedrijfsdata met Expeditie Value Mining

05 september 2016 Consultancy.nl 8 min. leestijd

Mobilee heeft een nieuwe propositie gelanceerd: Expeditie Value Mining. “Centraal bij Value Mining staat het vinden van waarde voor klanten door beschikbare data en moderne technologie slim te gebruiken”, aldus de initiatiefnemers. Elmer de Bruin en Wilco Ouwens, trekkers van de nieuwe propositie, lichten het Expeditie Value Mining concept toe en gaan in op de bijdragen die het concreet kan leveren. 

Organisaties bieden met hun producten en diensten toegevoegde waarde aan hun klanten, burgers of patiënten. Om ook in de toekomst interessant te blijven voor klanten zetten organisaties meestal in op het vergroten van deze waarde of op het verlagen van de kosten. Het is veelal lastig om vooraf te bepalen wat klanten waardevol gaan vinden, waar mogelijkheden liggen om meer waarde te leveren, welke (verdere) kosten te besparen zijn of hoe deze doelen gerealiseerd kunnen worden. Ook zijn de uiteindelijke consequenties van de gemaakte keuzes vooraf vaak lastig te overzien.

Expeditie Value Mining

Om organisaties te helpen met het verkrijgen van inzicht in de daadwerkelijke gang van zaken, het vinden van waardevolle verbeteringen en onderbouwde beslissingen, heeft Utrechts managementadviesbureau Mobilee een nieuwe aanpak ontwikkeld, getiteld ‘Expeditie Value Mining’. Elmer de Bruin en Wilco Ouwens – beiden adviseurs bij het adviesbureau dat opdrachtgevers adviseert over wendbaarheid, digitalisering en datagedreven werken – vertellen over de nieuwe propositie: “Organisaties kunnen veel meer waarde halen uit de schat aan data die zich in hun organisatie bevindt. Het draait daarbij niet zozeer om het ontsluiten van de data maar veel meer om het vinden van waarde”, zegt Ouwens. “Dat is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan”, vult De Bruin aan, die toevoegt: “Het bepalen, bieden en vergroten van waarde is natuurlijk de aloude continue uitdaging van organisaties. Wij koppelen het slim gebruiken van data dus expliciet aan deze uitdaging om waardevol voor klanten te zijn. Daarom noemen we het ook Value Mining; we zoeken immers waarde. En geen data of processen.”

Mobilee - Data mining

De toevoeging van het woord ‘expeditie’ in de nieuwe aanpak van Mobilee is volgens de initiatiefnemers bewust gedaan: “Vanwege het explorerende karakter noemen we het een expeditie. Net als in een real-life expeditie zijn de uitrusting, het team, de route en de mindset doorslaggevend voor het succes van een dergelijke journey.” 

Het hebben van de juiste uitrusting is volgens De Bruin een belangrijke succesfactor in een Value Mining Expeditie: “Tijdens een Value Mining expeditie gebruiken we technieken en tooling vanuit datamining, processmining en processimulatie. Wij ontsluiten daarbij de schat aan informatie die al in de organisatie aanwezig is; de data die in de administratieve systemen zit. Deze tooling ondersteunt bij het ontsluiten en interpreteren van data, bij het visualiseren en analyseren van processen en het inzichtelijk maken van consequenties van mogelijke aanpassingen.”

De twee trekkers van de dienst geven aan dat voorspellingen, verklaringen en inzichten weliswaar waardevol zijn om de juiste keuzes te maken, maar al met al nog niet direct waarde bieden voor klanten. “Met alleen de juiste uitrusting ben je er dus nog niet”, zegt Ouwens, om daar aan toe te voegen: “Het kunnen toepassen van deze slimme tooling, het betrekken van de uitvoerenden die de waarde aan klanten leveren, het bedenken van waardevolle verbeteringen en het succesvol implementeren hiervan zijn cruciaal. Oftewel, voor het daadwerkelijk bereiken van meer waarde heb je ook het juiste team met passende mindset en duidelijkheid over de te volgen route nodig.”

Expeditie Value Mining

Het team vormt volgens Ouwens en De Bruin dan ook een tweede, essentiële component bij de zoektocht naar waarde. In lijn met hun nieuwe propositie wijzen ze op de ruime ervaring waarover de value-mining consultants van Mobilee beschikken. Volgens Ouwens zijn deze gespecialiseerd in het “succesvol bedenken en realiseren van verbeteringen”, en kunnen ze verder bogen op “ruime expertise op het gebied van procesverbeteringen”, zoals Lean Six Sigma en Business Analyse. De Bruin vult aan dat daarbij gebruik wordt gemaakt van “slimme software voor visualisatie en simulatie van processen”, en wijst bovendien op het feit ze de specifieke branches waarin klanten actief zijn goed kennen. Ouwens: “Hierdoor biedt onze value-mining expeditie al snel waarde voor onze opdrachtgevers en hun klanten.”

Het derde element in de value-mining expeditie is het bepalen van de te volgen route. Zoals bij elke expeditie is er een idee van de te volgen route, maar onderweg kunnen verrassingen, inzichten en nieuwe mogelijkheden opduiken. Voor aanvang van een expeditie wordt eerst gezamenlijk de route door het speelveld van Value Mining opgezet. Daarbij luidt de eerste vraag: “Hoe te komen tot het punt waar beslist kan worden welke verbeteringen geïmplementeerd worden?” De Bruin: “De route is afhankelijk van wat waardevol is, welke hypotheses gesteld worden en wat de ambitie is. Een route kan alle paden bewandelen of enkele. Het slim gebruik maken van eigen data is altijd een onderdeel van de expeditie. Op basis van opgedane ervaringen kan ook besloten worden de route onderweg aan te passen.” Ouwens licht het besluitvormingsproces in deze fase toe: “We werken toe naar onderbouwde verbeterideeën zodat een afgewogen beslissing genomen kan worden. Welk verbeteridee wordt wanneer en hoe gerealiseerd? En welk verbeteridee pakken we hierna op of gaan we opnieuw data ontsluiten, analyseren en nieuwe verbeterideeën bedenken? Op deze wijze creëren wij een expeditie die houvast biedt in de onzekere zoektocht naar waarde.” 

Vanwege die onzekerheid is tenslotte een juiste mindset belangrijk, het vierde cruciale element voor een succesvol value-mining proces. “Tijdens de expeditie is het cruciaal om samen de juiste balans te vinden tussen vastberadenheid en flexibiliteit. Vastberadenheid om waarde te vinden en te bereiken, ook als het wel eens tegenzit. Flexibiliteit om open te staan voor nieuwe inzichten die onderweg ontstaan en deze te benutten. Nieuwe inzichten die onderweg ontstaan kunnen dus leiden tot aanpassing van de route, of zelfs van de bestemming”, zegt De Bruin.

Voor wie?

Gevraagd of elk type organisatie kan profiteren van Value Mining, stelt De Bruin: “Vooral organisaties met veel verschillende producten en diensten, een hoog volume aan leveringen of met veel activiteiten die leiden tot een levering kunnen een grote waarde halen uit Value Mining.” Ouwens vult aan: “Ook organisaties waar sprake is van automatische logging van de procesgang in een softwaresysteem en waar reeds een continu verbeter cultuur bestaat, kunnen veel hebben aan Value Mining.”

Value mining

“Voor organisaties zoals banken, (zorg)verzekeraars, gemeenten, uitvoeringsorganisaties, ziekenhuizen, energiemaatschappijen, GGZ-instellingen en openbaarvervoerorganisaties is het al snel waardevol”, zegt Ouwens, om daar aan toe te voegen: “Maar ook in onverwachte hoek valt er vaak veel winst te behalen. Een eerste gesprek over wat de klant waardevol vindt en welke interne data beschikbaar is die hier iets over zegt, leidt vaak al tot de eerste verbeterideeën.”

Volgens de adviseurs is de Expeditie Value Mining aanpak relevant voor organisaties die bijvoorbeeld: constateren dat ze geen goed inzicht hebben in de daadwerkelijke uitvoering van hun operationele processen; het gevoel hebben dat de kwaliteit van hun geregistreerde data niet op orde is; veel discussies voeren over de interpretatie en juistheid van hun rapportages; of die de consequenties van aanpassingen in hun processen op voorhand lastig kunnen onderbouwen.

De consultants besluiten: “Value Mining is ‘the next step’ in Continu Verbeteren. Door het gebruik van beschikbare bedrijfsdata en slimme software kunnen we veel sneller processen inzichtelijk maken, analyseren en fact-driven verbeteringen doorvoeren. Hierdoor stellen we organisaties in staat om onderbouwd de juiste keuzes te maken die de meeste waarde opleveren voor hun klanten, burgers of patiënten.”