Nederland handhaaft top 10 positie in meest innovatieve landen index

12 september 2016 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profielen
Meer nieuws over

Cornell University, Insead en de Wereldorganisatie voor het intellectuele eigendom (WIPO) hebben recent de 2016-editie van de Global Innovation Index (GII) uitgebracht. De jaarlijkse index naar het innovatievermogen van landen bevestigt dat Nederland met een top 10 positie (hoewel een aantal plaatsen lager dan vorig jaar) nog steeds voorop loopt op het gebied van R&D en innovatie. Nathan Burgers en Lilia Planjyan, partner en consultant bij A.T. Kearney – kennispartner van de GII – wijden uit over de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek.

Uit de studie* blijkt allereerst het strategische belang van innovatie voor een groot deel van de hedendaagse bedrijven. Zes van de tien geïnterviewde executives gelooft dat door digitalisering, het Internet of Things, artificial intelligence en andere disruptieve innovaties, 20% van hun inkomsten op het spel staat als ze hun werkwijze ten opzichte van innovatie niet aanpassen. Naast de groeikansen die innovatie zou moeten opleveren is het op orde hebben van innovatiemanagement kennelijk ook van groot belang om huidige concurrentieposities te handhaven.

Global Innovation Index - top 10

Een tweede belangrijke uitkomst is dat hiervoor een wereldwijde aanpak vereist is. Innovatie vindt plaats op wereldwijde schaal door nauwe samenwerking tussen verschillende partijen.

Van innovatie naar economische groei

Iedereen die een bijdrage levert aan de innovatiekracht van Nederland mag trots zijn op wat er al bereikt is. De Nederlandse bedrijven moeten zich echter serieus afvragen hoe ze kunnen profiteren van de leidende positie van Nederland op het gebied van innovatie en deze omzetten in economische groei. Zeker zijn er bedrijven die succesvol innoveren (Philips, ING, Shell, ASML, TomTom, om er een paar te noemen) en Nederland wordt ook steeds meer een uitstekende broedplaats voor start-ups in verschillende disciplines.

Nu het strijdtoneel zich op wereldschaal uitstrekt, zullen onze bedrijven ook hier zichzelf structureel moeten ontwikkelen. Als handelsnatie en exportland zijn wij gewend om internationaal te werken en relaties op te bouwen. Om concurrentievoordelen te behalen uit innovatie is een andere manier van samenwerking nodig over grenzen heen.

Heatmap van top 10 landen van GII

De broedplaats voor start-ups zal dan ook ondersteund moeten worden met het bieden van toegang tot internationale markten. Dit is randvoorwaardelijk voor start-ups om zich verder te kunnen ontwikkelen en op te schalen om een significante economische bijdrage te kunnen leveren.

Een andere uitdaging is om wereldwijd zicht te houden op innovatieve ontwikkelingen die onze lokale bedrijven raken en hierin te participeren. Dit varieert van het wereldwijd monitoren van start-ups en ontwikkelingen tot aan het samenwerken met verschillende partijen over landsgrenzen heen.

GII scores en GDP per capita in PPP$

Innovatiemanagement inrichten voor wereldwijde samenwerking

70% van de bedrijven die we ondervraagd hebben geeft aan dat hun innovatieprocessen steeds meer globaal worden. Daarnaast zie je ook dat de samenwerking met diverse partijen (klanten, start-ups en academische instellingen) wordt genoemd als belangrijke succesfactor.

Meer dan de helft van de bedrijven geeft aan dat hun interne capaciteiten om op globale schaal innovaties te managen redelijk, slecht of zeer slecht zijn. De respondenten geven aan dat op dit moment hun interne governance structuren en processen, en hun vaardigheid om globale innovatiepartnerships te vinden, selecteren, bouwen en te managen niet adequaat zijn.

Voortbouwend op de successen die behaald zijn op het gebied van infrastructuur en innovatie-cultuur, zullen onze bedrijven de handschoen moeten oppakken en hun vleugels uitslaan over de wereld. Dit keer niet om handel te drijven, maar om partnerships te creëren om samen te innoveren en onze koppositie te verzilveren en om te zetten in daadwerkelijke economische groei.

* Het raamwerk van de Global Innovation Index is gebaseerd op verschillende dimensies en factoren. Een overzicht:

Raamwerk van de Global Innovation Index 2016