B&A ondersteunt UWV met 'Werkfit maken' en 'Naar werk'

11 oktober 2016 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel

B&A gaat de komende vier jaar uitkeringsinstantie UWV ondersteunen bij de uitvoering van de nieuwe re-integratiedienstverlening, die sinds medio dit jaar de huidige contracten rondom re-integratie van zieken, arbeidsongeschikten en Wajongers vervangt. Specifiek zal B&A voor twee nieuwe diensten activiteiten gaan ontwikkelen, de dienstverlening vormgeven en UWV ondersteunen bij het werven van klanten.

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO), dat in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zorgt voor de uitvoering van de werknemersverzekeringen, zoals de WW, WIA, WAO, WAZ, Wazo en Ziektewet. Daarnaast biedt UWV uiteenlopende arbeidsmarkt- en gegevensdiensten. Zo beoordeelt het UWV onder meer of een werknemer/verzekerde recht heeft op een uitkering volgens de genoemde regelingen, bepaalt het UWV de hoogte en de duur van de uitkeringen en verstrekt het deze ook. Het personeelsbestand van het bestuursorgaan telt meer dan 19.000 medewerkers.
 

De uitkeringsinstantie introduceerde recent twee nieuwe diensten: ‘Werkfit maken’ en ‘Naar werk’, diensten die zich richten op de re-integratie van werknemers. Sinds 1 juli jongstleden vervangen deze diensten de huidige contracten voor de re-integratie van zieken, arbeidsongeschikten en Wajongers. De re-integratiediensten die het UWV inkoopt, zijn bedoeld voor twee typen klanten: mensen met een AG-uitkering en mensen met een ziektewetuitkering voor wie het UWV de Arbo-rol vervult*.B&A helpt UWV met re-integratiediensten Werkfit maken en Naar werkOnder de dienst ‘Werkfit maken’ vallen re-integratieactiviteiten die erop gericht zijn om de klant (eventueel met behulp van scholing) te laten terugkeren in het arbeidsproces. De focus ligt daarbij op het beheersbaar maken van beperkende problematiek, niet op het herstel van een verslaving of het bieden van schuldhulpverlening. De dienst richt zich op drie gebieden: het versterken van de vaardigheden van de klant, het verbeteren van zijn of haar effectiviteit, en het in beeld brengen van de arbeidsmarktpositie van de klant.

Alle activiteiten die nodig zijn om een klant weer aan de slag te kunnen laten gaan, vallen onder de tweede dienst: ‘Naar werk’. Concrete activiteiten hierbij zijn jobhunting, jobcarving (het opsplitsen van bestaande functies om banen te creëren voor mensen met een beperking), het ondersteunen van werkgevers met de aanvraag van extra ondersteuningsmaatregelen en jobcoaching. Maar ook samen geschikte vacatures vinden, sollicitatiegesprekken regelen en CV training vallen onder deze dienst. 

Externe hulp

Om te ondersteunen bij de uitrol van de nieuwe dienstverlening heeft het UWV diverse externe partijen ingeschakeld, waaronder B&A, een onderzoeks- en adviesbureau uit Den Haag gericht op de publieke sector. De komende weken gaan adviseurs van B&A aan de slag om de dienstverlening vorm te geven en verschillende activiteiten te ontwikkelen. Ook zal B&A de uitkeringsinstantie ondersteunen met het werven van klanten voor de proposities. De uitrol start in Rotterdam en Amsterdam en de dienstverlening wordt vervolgens landelijk uitgerold. 

* Mensen met een AG-uitkering hebben een handicap, ook wel een structureel functionele beperking genoemd. Zij ontvangen van het UWV een arbeidsongeschiktheidsuitkering, WGA-, WIA-, WAO, Wajong- of WAS- uitkering. Bij mensen met een ziektewetuitkering gaat het om flexwerkers (uitzendkrachten) – klanten waarvan de tijdelijke dienstbetrekking gedurende de periode van arbeidsongeschiktheid geëindigd is –  en/of ontslagwerklozen, die gedurende hun werkeloosheidsperiode arbeidsongeschikt zijn geworden.