Jan Schipper dagvoorzitter van AssetManagement jaarcongres

18 augustus 2016 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Volgende maand vindt het eerste jaarcongres van AssetManagement Nederland plaats. Met als thema ‘The perfect storm’ gaan asset management professionals uit verschillende sectoren met elkaar in gesprek over de belangrijkste trends in het asset management domein. Centraal in het programma staat de dreigende vervangingsgolf die op asset managers afkomt – is deze “feit of fictie?” – en verschillende sprekers zullen laten zien hoe zij met dit thema omgaan in hun organisatie. Jan Schipper, managing director van UMS Group, fungeert als dagvoorzitter en zal de sprekers en deelnemers op een interactieve manier uitdagen tot een levendige interactie. 

Nederland bezit voor bijna €3 biljoen aan gebouwde assets: huizen, industrie, infrastructuur. Een groot deel van die assets vergrijst en hierdoor hangt volgens velen een enorme vervangingsgolf boven het hoofd van de Nederlandse asset management industrie. Bovenop de behoefte aan investeringen kent Nederland volgens recent onderzoek een goede positionering als het gaat om het aantrekken van investeringen in infrastructurele projecten – zo staat ons land op plek tien van meest aantrekkelijke landen voor infrastructurele investeringen.

De grote golf aan veranderingen waarmee de verschillende sectoren te maken krijgen, zorgt ervoor dat asset management professionals het zich niet kunnen veroorloven om nog langer te wachten; is de stilte voor de storm voorbij? Grootschalige veranderprogramma’s en projecten zijn nodig die een solide lange termijn planning vereisen en een op de toekomst gerichte strategie en financiële / operationele blauwdruk voor de te maken investeringsbeslissingen om de risico’s “in control” te krijgen of te behouden.

Nederland bezit voor bijna 3 biljoen aan gebouwde assets

Om experts in het veld inzichten te bieden over wat hen precies te wachten staat de komende jaren, en wat ze kunnen doen om in te spelen op de komende veranderingen, organiseert kennisplatform AssetManagement Nederland* (AMNL) op woensdag 21 september zijn jaarlijkse asset management congres. Het evenement richt zich op professionals werkzaam bij uiteenlopende organisaties, variërend van overheidsinstanties en infrastructuurbeheerders tot ingenieursbureaus, adviesbureaus en toezichthouders. De focus ligt vooral op senior professionals, zoals directieleden, managers, en ervaren asset management experts.

De titel van het gekozen thema ‘Perfect Storm’ refereert naar een film waarin twee grote stormen elkaar treffen en omvormen tot een mega storm. Er is een parallel te trekken naar het vervangingsvraagstuk van de asset managers. Aan de ene kant verouderen assets en meer dan 50 jaar na de wederopbouw en het vinden van de Groningse gasvelden speelt nu de nut en noodzaak vraag vanuit een technisch financieel perspectief. Tegelijkertijd bevinden bestuurders zich in een decennium van grote veranderingen zoals ‘Internet of Things’ en big data die leiden tot grote technologische innovaties en maatschappelijke veranderingen. Neem deze twee veranderingen bij elkaar in een korte periode van de komende 10 jaar en je hebt een ‘Perfect Storm’. 

Rode draad door het programma sluit aan op deze twee thema’s. Zo zal in de ochtend het programma zich meer richten op de ‘nut en noodzaak’ vraag waarin het vervangingsvraagstuk meer vanuit de interne wereld van asset managers zal worden benaderd. Diverse topsprekers zijn hiervoor aangetrokken, waaronder vertegenwoordiging van Brabant Water die op basis van eigen analyse tot een aanpak van het vervangingsvraagstuk is gekomen. Verder gaat de sessie in op de vraag hoe bijvoorbeeld een investeerder als Rabo Bouwfonds CIF kijkt naar de vervangingsstrategie.

The Perfect Storm

In de middag vindt vervolgens het programma ‘de impact van maatschappelijke verandering, regelgeving, technologie en innovatie’ plaats. Daarin zal bovenstaand vraagstuk juist vanuit een extern perspectief behandeld worden. Ook in deze sessie zullen enkele genodigde sprekers ingaan op de invloed van ‘disruptive’ veranderingen zoals technologie, wet en regelgeving en innovatie. Zo zal Gerard Leede, CTO van Heijmans, voorbeelden geven van de invloed van innovatie in utiliteit, infra en woningbouw en Carolien Gehrels, directeur Big Urban Clients van Arcadis, zal ingaan op de invloed van grootstedelijke ontwikkelingen op de vervangingsgolf en op de vraag “Hoe verkoop ik de vervangingsinvestering aan mijn directeur/bestuurder?”

Het evenement zal worden voorgezeten door Jan Schipper, managing director van UMS Group Europe, een (internationaal) adviesbureau dat zich specialiseert in de branche. Over het evenement zegt hij: “Alles kan, maar niet alles tegelijkertijd. Dus ben ik heel benieuw hoe asset managers de nut en noodzaak vraag en de mogelijkheden die innovaties bieden, hebben weten te combineren”. Naast Schipper zijn er nog tal van topsprekers, die senior posities vervullen binnen het asset management domein. 

* AssetManagement Nederland is een initiatief van het samenwerkingsverband Enexis, DIfAM, TenneT, Schiphol, RBCIF en provincie Noord-Holland. Op dit moment zijn zo’n veertig organisaties bij het not for profit kennisplatform aangesloten.