5 manieren om een flow van enthousiasme op te wekken

03 augustus 2016 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel

“Nothing great was ever achieved without enthousiasm”, zei de Amerikaanse auteur en poëet Ralph Waldo Emerson in de negentiende eeuw. Enthousiasme geeft energie, maakt creatief en zorgt voor het noodzakelijke lef om te ondernemen. Enthousiasme is volgens Dennis van Hattem, consultant bij Gwynt, ook een belangrijk fundament voor een cultuurverandering. In dit artikel geeft hij vijf principes hoe een “flow van enthousiasme” kan worden opgewekt. “Deze flow kan resulteren in een nog betere operationele executie en niet onbelangrijk ook een betere cash-flow.”

Hoe creëren we een flow van enthousiasme?
De mentale staat waarin mensen verkeren wanneer ze volledig opgaan in hun bezigheden wordt gedefinieerd als ‘flow’. Flow kan worden opgewekt door uitdaging, plezier en voldoende positieve feedback. Het is niet alleen maakbaar, maar ook besmettelijk en verslavend. Vijf belangrijke principes voor het creëren van een flow van enthousiasme:

Principe 1 – Communiceer op een heldere wijze een inspirerende ambitie
Enthousiasme begint bij voorbeeldgedrag en inspiratie vanuit de leiding. Waar geloven zij in en hoe brengen ze dat geloof over? Een organisatie raakt in flow wanneer medewerkers vanuit hun eigen talenten en drijfveren een bijdrage mogen leveren aan de ambitie van de organisatie. Het opzetten van een motivatie- en activatieprogramma helpt bij het verwezenlijken van de ambitie.

Enthousiasme kan resulteren in betere operationele executie

Principe 2 – Visualiseer het succes en de route daarheen
Maak de ambitie voorstelbaar en geef specifieke aandacht aan thema’s en opdrachten. Visualiseer en licht deze in ‘jip-en-janneke’-taal toe. Creëer ook een speleffect door haalbare uitdagingen, plezier en positieve feedback. Het is belangrijk om dit zorgvuldig en professioneel aan te pakken. 

Principe 3 – Benoem en train superpromoters en organiseer personeelstrainingen
Om de voorstelbaarheid van de ambitie te ondersteunen zijn superpromoters nodig. Benoem en train deze superpromoters. Leer ze hoe zij opdrachten vanuit het motivatie- en activatieprogramma kunnen aanpakken en hoe zij hun enthousiasme over kunnen brengen. Leer ze ook omgaan met weerstand. Naast het benoemen en trainen van superpromoters is het ook aan te bevelen om personeels-trainingen te organiseren. Deze trainingen hebben als doel de teams verder te motiveren en uit te dagen. Leg vooral niet uit wat ze niet goed doen of wat er verbeterd moet worden, maar laat ze juist zelf mooie actiepunten bedenken die bijdragen aan het realiseren van de ambitie. Het uitgangspunt hierbij is: zelf bedacht is zelf gedaan. 

Principe 4 – Maak gebruik van social media om successen te delen en te vieren
Verhalen spelen een centrale rol bij het verspreiden van enthousiasme. Superpromotors vinden het leuk als hun verhalen worden gedeeld en ze vinden het ook leuk om verhalen van andere superpromoters te lezen. Creëer, door het gebruik van social media, een interne community waar ze hun enthousiaste verhalen en ervaringen kunnen delen en van elkaar kunnen leren. Stimuleer ook enthousiaste collega’s om zich aan te laten sluiten. Een dergelijk netwerk is ideaal voor de verspreiding van enthousiasme. Deze superpromoters zijn de knooppunten of doorgeefluiken van het enthousiasme in zo’n netwerk. Werken wordt op deze manier praktischer, intelligenter en leuker.

Principe 5 – Maak er een show van en geef voeding aan trots
Maak er een show van en geef voeding aan trots door enthousiaste verhalen, ervaringen en resultaten maximaal te etaleren via interne nieuwsbrieven, bijeenkomsten, intranet en social media. Het wakkert het enthousiasme verder aan en helpt ook de superpromoters om het enthousiasme verder te verspreiden. Waardering is ook een grote aanjager van flow en een belangrijke sleutel tot het bevorderen van prestaties. Door de ander te waarderen ontstaat enthousiasme en positieve energie. Probeer mensen te betrappen op de goede dingen die ze doen en vier deze goede dingen!

Dennis van Hattem is Senior Consultant bij Gwynt. Hij is een gepassioneerde veranderagent en procesbegeleider, met een lijnmanagement en consulting achtergrond, in het ontwikkelen en implementeren van verbeterinitiatieven en transformatieprogramma’s.