Ruysdael lanceert a2Results, totaalpakket voor verandering en verbetering

12 juli 2016 Consultancy.nl

Adviesbureau Ruysdael heeft a2Results gelanceerd, een nieuw label dat de kennis, tools en interventies voor verbetering, verandering en innovatie van de organisatie bundelt. De aanpak wordt ondersteund door een speciale app die onder andere bestuurders, projectmanagers en consultants helpt bij het monitoren van de kwaliteit en voortgang van teamprestaties. Aan het einde van de rit kan volgens het bureau deze integrale aanpak leiden tot aanzienlijke verbeteringen van de ROI van verbetertrajecten. 

Sinds de oprichting in 1994 is Ruysdael actief in het helpen van organisaties en teams met het succesvol doorvoeren van veranderingen. Zoals vrijwel iedere andere ervaren manager of adviseur zou erkennen, stelt ook Luuk Verburgh, senior adviseur bij het organisatieadviesbureau uit Maarn, dat ondanks alle beschikbare best practices, verandering een van meest hardnekkige onderwerpen vormt binnen het veld. Of het nu gaat om een groot ICT-project, een ontwikkeltraject, of het implementeren van een nieuwe manier van werken, over de hele linie hebben veranderopgaven een twijfelachtig trackrecord. Volgens sommige deskundigen lukt het ongeveer de helft van de veranderprogramma’s niet om de van tevoren bepaalde doelstellingen te realiseren. Anderen zijn nog sceptischer en schatten dat zo’n 70% van de programma’s hun ROI doelstellingen niet, of onvoldoende weten te behalen. 

Diverse onderzoeken laten zien dat er talloze redenen aan te wijzen zijn voor het falen van projecten, variërend van onvoldoende betrokken leiderschap, slecht projectmanagement, tot bijvoorbeeld slechte uitvoering van technisch of functioneel werk. In sommige gevallen is er onvoldoende rekening gehouden met de context van de omgeving, terwijl er elders juist sprake is van pure pech. Op grond van de uiteenlopende ervaringen hebben experts de afgelopen jaren tal van modellen, tools en technieken ontwikkeld om de uitvoering van projecten te optimaliseren. Hoewel er veel discussie is rondom de verschillende onderwerpen die binnen verandermanagement een rol spelen, is er ook consensus – zo is men het er over eens dat menselijke interactie een essentiële factor speelt in verandertrajecten. Wanneer de neuzen niet in de dezelfde richting wijzen, en er geen sprake is van een goede onderlinge samenwerking, is een project gedoemd om te mislukken, zo luidt de algemene conclusie.

a2Results app

“We hebben de afgelopen jaren tientallen projecten onder de loep genomen waar de resultaten niet tijdig of niet helemaal werden behaald. Het blijkt hier vaak niet om de hardere feiten te gaan (de bovenstroom) maar veelal ligt de manier van samenwerken binnen een team ten grondslag aan het uitblijven van resultaten (de onderstroom)”, vertelt Luuk Verburgh, sinds 2015 Senior Adviseur bij Ruysdael.

Zeven succesfactoren

In een poging de dynamiek die ten grondslag ligt aan de mate van samenwerking tussen mensen en groepen te begrijpen en te achterhalen wat de belangrijkste succesfactoren zijn, heeft het adviesbureau een grootschalig onderzoeksprogramma uitgevoerd. Uit het onderzoek van Ruysdael kwamen zeven succesfactoren naar voren, die in hun ogen een essentiële rol spelen bij het bevorderen van samenwerking, afstemming en het realiseren van duurzamere resultaten in de menselijke keten. De zeven factoren zijn: Leiderschap, Werken in een collectieve context, Co-creatie, Interpersoonlijke communicatie, Leren en kennisdeling, Verandering faciliteren en Authentiek handelen. 

De succesfactoren komen uit de praktijk van al dan niet geslaagde verandertrajecten en zijn de afgelopen drie jaar in vele tientallen situaties gevalideerd, waarbij een verbetering van de succesfactoren ook daadwerkelijk een versnelling van het resultaat oplevert, legt Verburgh uit.

Zo verhoogt een gedeeld beeld over de uitkomst en aanpak van een traject of project de kans dat mensen het willen meemaken en zullen daardoor meer betrokkenheid laten zien. En door een goede onderlinge communicatie zal eerder samenhang en wendbaarheid ontstaan. “Communicatie is net als de zuurstof in ons bloed. Je hebt het nodig voor topprestaties. Ondanks dat veel mensen denken elkaar goed te begrijpen ontstaat later meerwerk of frustratie doordat iedereen zijn eigen betekenis geeft aan belangrijke informatie”, zegt Verburgh. Nog een voorbeeld: Leiderschap. “Leiders scheppen de juiste voorwaarden zodat medewerkers zich krachtig en bevoegd voelen om te doen wat nodig is voor het gezamenlijke doel. Het gaat hierbij niet om hiërarchisch leiderschap,” aldus de senior adviseur, “maar om leiderschap als een collectief gebeuren”.

Verburgh vervolgt: “Of het nu gaat om portfolio- en projectomgevingen, OR-werk, managementteams, Agile teams of samenwerkingsverbanden tussen organisaties, in alle gevallen vonden we deze zeven factoren terug bij het leveren van concrete waarde aan het verandertraject.” Datzelfde geldt ongeacht de grootte van de veranderopgave, van grote veranderingen en transformaties tot stapsgewijze vernieuwingen. 

a2Results

Gebaseerd op dit raamwerk, besloten de adviseurs van Ruysdael om hun aanpak een niveau hoger te tillen. Verburgh: “Je ziet managers doorgaans verzanden in modellen, terwijl het uiteindelijk draait om de resultaten op de werkvloer, onder de streep.” Om de succesfactoren te vertalen naar concrete stappen ontwikkelde het bureau ‘a2Results®’, een totaalpakket van kennis, tools, apps en interventies, dat de theorie in de praktijk tot uitvoering brengt. “a2Results is ons label voor acceleratie naar succesvolle resultaten”, stelt Verburgh. Op het gebied van kennis kunnen gebruikers van a2Results gebruik maken van de expertise en modellen binnen uiteenlopende management & organisatie onderwerpen, van leiderschapsontwikkeling tot projectmanagement en duurzaam veranderen. Ook zijn er diverse tools ter beschikking gesteld, zoals quickscans, en een geavanceerde app, die volgens Verburgh realtime inzichten biedt in hoe teams ten opzichte van de succesfactoren presteren.

“De app geeft teams en andere samenwerkingsverbanden de mogelijkheid om zelf de (beleving van de) kwaliteit van de samenwerking te meten. Professionals kunnen zelf op hun eigen telefoon of tablet zien hoe het gesteld is met de samenwerking en de beleving ervan en binnen een tijdsbestek van een uur de juiste interventies bepalen om het resultaat te versnellen.” John Langelaar, partner bij Ruysdael, voegt toe dat a2Results niet alleen zichtbaar maakt waar individuen en teams staan in hun samenwerking, maar ook de “ongrijpbare groepsdynamiek concreet bespreekbaar maakt”. Zo kun je de doelstelling om beter te communiceren echt concreet maken met voor iedereen begrijpelijke en kleine verbeterinitiatieven

Tot slot, kijkend naar interventies, bundelt a2Results een scala aan interventies die nodig zijn om onder meer verandertrajecten te starten, vaardigheden te trainen en te ontwikkelen (met behulp van bijvoorbeeld gamification), operationele prestaties te verbeteren (met bijvoorbeeld rollenspellen), teamwerk te bevorderen (met behulp van het Ruysdael programma ‘Succesversneller voor teams’) of de project- en portfolio management aanpak te managen (met Ruysdael’s ‘Portfoliogame’).

Met de totaalaanpak van a2Results hebben leiders van verandertrajecten volgens Verburgh alle handvatten in handen die nodig zijn om grip te krijgen op hun veranderopgaven: “Kennisdeling, inzicht en overzicht levert betere kwaliteit van werk en resultaat, meer focus en communicatie leidt tot wendbare mensen, teams en groepen, en doordat iedereen beter afgestemd is, is er minder verspilling van tijd en energie.” Hij besluit: “Succes wordt grotendeels bepaald door de mensen, de a2Results aanpak beïnvloedt deze factor en versnelt het duurzame resultaat.”