CE Delft en Ricardo evalueren uitvoering Horizon 2020 programma

05 juli 2016 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Het Directoraat-generaal Energie van de Europese Commissie heeft CE Delft en het Britse Ricardo Energy & Environment ingehuurd om het Horizon 2020 programma te evalueren. De doorlichting zal onder meer de effecten en de doelmatigheid van het programma onder de loep nemen, maar ook evalueren in welke mate de Europese Commissie het programma heeft uitgevoerd.

Horizon 2020 is het grootste onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie met bijna €80 miljard aan subsidiegeld voor zeven jaar (2014-2020). Het programma ondersteunt onderzoek en innovaties die bijdragen aan wetenschap, industriële ontwikkelingen en sociale uitdagingen. Met Horizon 2020 willen de Europese Commissie en de Nederlandse overheid wetenschap en innovatie stimuleren in het bedrijfsleven en de academische wereld. Zo kunnen zij het concurrentievermogen van Europa vergroten en het bedrijfsleven en de academische wereld uitdagen om samen oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken die in heel Europa spelen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is het nationaal contactpunt (NCP) voor dit programma.

Het Directoraat-generaal Energie (DG Energie), dat valt onder de verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Klimaatactie en Energie, werd in 2010 opgericht en ontwikkelt het EU-beleid inzake energie. DG Energie is verantwoordelijk voor het beheer van projecten en programma's voor financiële steun aan technologische ontwikkeling en innovatie in de energiesector*. DG Energie zet onder meer in op het realiseren van een energiemarkt waarbij burgers en bedrijven gebruik kunnen maken van duurzame energie, lage prijzen en technologische en geadvanceerde energiediensten. Verder houdt DG Energie zich bezig met het promoten van duurzame energieproductie, transport en consumptie en zet het zich in om de condities voor het energieaanbod te verbeteren.

CE Delft en Ricardo evalueren uitvoering Horizon 2020 programma

Horizon2020 (H2020) loopt inmiddels zo’n twee jaar en zoals destijds overeengekomen bij aanvang van het grootschalige programma, zou DG Energie gedurende het traject de gang van zaken evalueren. Om deze geplande evaluatie nu vorm te geven, heeft het EU orgaan twee partijen ingeschakeld. Naast CE Delft, een onderzoeks- en adviesbureau uit Delft dat gespecialiseerd is in het ontwikkelen van innovatieve oplossingen met het oog op milieu- en duurzaamheidsvraagstukken is ook de hulp ingeschakeld van Ricardo Energy & Environment ingeschakeld, een Brits onderzoeks- en ingenieursbureau.

CE Delft en Ricardo zullen de evaluatie van het H2020-programma (en diens voorlopers**) overzien, waarbij vooral de effecten, doelmatigheid en uitvoering van het programma onder de loep zullen worden genomen. Daarnaast beoordelen de twee bureaus in welke mate de Europese Commissie het programma heeft uitgevoerd.

CE Delft is bekend met innovatie en subsidieprogramma’s en heeft ervaring met grootschalige energievraagstukken. Zo werd het bureau vorig jaar samen met Berenschot en Overview ingeschakeld door Topsector Energie***, om een routekaart te ontwikkelen. Daarin werd onder andere aangegeven waar de overheid, de industrie en onderzoekers zich de komende vijftien jaar op zouden moeten richten als het gaat om onderzoek, ontwikkeling en toepassing van vraagflexibiliteit.

* Vraagstukken zijn bijvoorbeeld klimaatverandering, vergrijzing, voedselveiligheid en betaalbare duurzame energie.

** H2020 is de opvolger van het Zevende Kaderprogramma (KP7), een programma dat door de Europese Commissie en het ministerie van Economische Zaken werd ingesteld om – in Europa en erbuiten – de internationale samenwerking tussen bedrijven en wetenschappelijke instellingen te stimuleren met als doel de Europese concurrentiekracht te verbeteren en de Nederlandse economie te versterken.

*** De Topsector Energie, die onder leiding staat van Ecorys bestuursvoorzitter Manon Janssen, heeft als belangrijkste doelstelling het betrouwbaar en betaalbaar houden van de energievoorziening. Daarnaast moet de werkgroep ook een bijdrage leveren aan de duurzame ambities van het kabinet en ervoor zorgen dat Nederland op termijn uitgroeit tot “het energieknooppunt van Europa.”