Nino Lopulalan en Marcus Vander Velpen in dienst bij Significant

21 juni 2016 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

Nino Lopulalan en Marcus Vander Velpen zijn in dienst getreden bij onderzoeks- en adviesbureau Significant. Lopulalan, afkomstig van onder meer Eiffel, houdt zich inmiddels bezig met het begeleiden van aanbestedingen bij (semi-) overheidsinstellingen. Vander Velpen, momenteel werkzaam bij de Raad van de rechtspraak, treedt begin augustus in dienst.

Opgericht in 2002 en met zo’n 65 professionals in dienst is Significant een onderzoeks- en adviesbureau, dat zich specialiseert in vraagstukken op het gebied van organisatieontwikkeling, bedrijfsvoering en aanbesteden, en daarnaast kwantitatief en kwalitatief onderzoek levert. Klanten van Significant bevinden zich onder meer in de zorg, de veiligheidssector, het sociale domein, de mobiliteit en de publieke sector.

Recentelijk heeft Significant het team uitgebreid met young professional Nino Lopulalan, die bij het bureau aan de slag is gegaan binnen het kernteam Inkoopstrategie en Aanbesteden. Lopulalan, die een Master behaalde in staats- en bestuursrecht aan de Universiteit van Amsterdam, is afkomstig van Eiffel. Bij het advies- en interimbureau gespecialiseerd in juridische, financiële en procesmatige vraagstukken, was Lopulalan circa anderhalf jaar werkzaam en vervulde opdrachten voor onder meer het Ministerie van Veiligheid en Justitie en als bezwaarjurist bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Inmiddels gestart bij Significant, begeleidt Lopulalan aanbestedingen zoals vervoersconcessies en inkoopprocedures bij (semi-)overheidsinstellingen.

Nino Lopulalan en Marcus Vander Velpen in dienst bij Significant

Marcus Vander Velpen is sinds 2013 werkzaam bij De Raad voor de rechtspraak, die fungeert als schakel tussen de gerechten en het ministerie van Veiligheid en Justitie. De Raad behartigt de belangen van de gerechten en bevordert landelijk beleid. Als beleidsmedewerker werklastmeting en bekostiging werkte Vander Velpen aan complexe vraagstukken op het gebied van de interne bekostiging van de Rechtspraak. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor en coördinator van de ex-ante impactanalyses voor het rechtsgebied strafrecht. Hij adviseerde (het bestuur van) de Raad in zowel de bekostigingsvraagstukken als de impactanalyses.

In de periode daarvoor was hij enkele jaren werkzaam als Parketsecretaris bij het Openbaar Ministerie. Daar ondersteunde hij onder meer als (stagiair) parketsecretaris de Officier van Justitie in lopende onderzoeken. Daarnaast beoordeelde Vander Velpen een grote verscheidenheid aan zaken, waaronder maatwerk en veelvoorkomende criminaliteit van minderjarigen en meerderjarigen.

Vander Velpen, die een Master in Rechten (Strafrecht) behaalde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, start begin augustus bij het onderzoeks- en adviesbureau uit Barneveld, en gaat net als Lopulalan aan de slag in de rol van adviseur / onderzoeker.

Eerder dit jaar breidde Significant het team uit met Linda Bakker en Paula van Haaren, die beiden als adviseur / onderzoeker zijn gestart.