RevelX helpt Topteam Sport met uitrol van Sportinnovator programma

13 juni 2016 Consultancy.nl 6 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Vorig jaar stelde het Kabinet de ambitie vast om innovatie binnen de sportwereld verder te stimuleren, met als doel onze concurrentiepositie te versterken. Niet alleen in termen van het beoefenen van topsport, maar ook ten aanzien van de manier waarop het gehele ecosysteem functioneert, van amateursport tot sportzorg. De sportinnovatiecentra staan centraal in het ecosysteem van kennis en innovatie in de sport. 

In oktober 2014 vroeg het kabinet een aantal boegbeelden uit de sport, het bedrijfsleven, de wetenschap en de overheid om voor de komende jaren een Kennis- en Innovatieagenda sport op te stellen. Het team, bekend als ‘Topteam Sport’, kreeg van Minister Edith Schippers de taak om een strategie te ontwikkelen voor het Nederlandse sportlandschap, gericht op zowel topsport als breedtesport. Daarnaast heeft het team de doelstelling om de samenwerking tussen het bedrijfsleven en de sportwereld te intensiveren en het innovatievermogen van de sportsector naar een hoger plan te tillen om zo te komen tot meer massa, focus en rendement voor zowel de breedtesport en topsport als wetenschap, economie en maatschappij. 

Onder leiding van Harry van Dorenmalen*, algemeen directeur van IBM Nederland, werden vervolgens gesprekken gevoerd met allerlei partijen zoals (top)sporters, ondernemers, sport- en onderzoeksorganisaties en provincies en gemeenten. Op basis daarvan heeft het Topteam Sport de zogeheten ‘Kennis- en Innovatieagenda Sport 2015-2020’ opgesteld. In reactie op de agenda, die allerlei maatregelen en suggesties aanreikt om sportinnovatie in Nederland te bevorderen, maakte de minister bekend het budget voor sportinnovatie te verdubbelen, waarmee er sinds dit jaar €1 miljoen per jaar extra beschikbaar komt. Om de ambities van het plan te realiseren is ‘Sportinnovator’ opgezet, een programmabureau, uitgevoerd door ZonMw, dat alle verschillende deelprojecten overziet.
Kennis- en Innovatieagenda Sport 2015-2020

Het programmabureau heeft vervolgens drie 'Sportinnovator'-centra benoemd die een trekkersrol vervullen in de ontwikkeling van het ecosysteem. Daarnaast lanceerde het een jaarlijkse innovatiecompetitie. In de calls van 2015 is ruim €1,3 miljoen toegekend aan ideeën, projecten en centra die bijdragen aan meer en betere prestaties in de topsport, een hogere sportdeelname en het bevorderen van een actievere leefstijl bij Nederlanders. In al deze initiatieven staat samenwerking centraal: sport, onderzoek, bedrijfsleven en overheden werken samen aan het ontwikkelen van rendabele innovaties in de sport.

Begeleiding en coaching
Sinds april 2016 wordt Sportinnovator ondersteund door adviseurs van RevelX, een Amsterdams consultancybureau. RevelX was een van de vele bureaus die uitgenodigd werd om te pitchen voor het advieswerk. Op basis van zijn expertise in het innovatiedomein (van ontwikkeling tot realisatie) en eerdere ervaringen in de sportwereld (de adviseurs van RevelX hebben in het verleden ook veel werk gedaan voor Sport & Zaken) kwam het advieskantoor als winnaar uit de bus. 

Voor consultants met een passie voor sport vormt de opdracht een bijzondere uitdaging, en ook niet een die dagelijks voorbijkomt. Om meer te weten te komen over de opdracht en wat RevelX precies gaat doen voor het Topteam Sport ging Consultancy.nl in gesprek met René Jongen en Jeroen van der Vlugt, partners bij het adviesbureau.

Kun je wat meer vertellen over wat jullie precies doen voor Sportinnovator?
RevelX helpt organisaties te groeien, onder andere door het versnellen, verbeteren en vermarkten van innovaties. Voor Sportinnovator begeleiden wij negen Sportinnovatiecentra. De primaire focus ligt op coaching van individuele centra en het tot stand brengen van verbinding tussen centra. Wij reiken verschillende methodes aan zoals BHAG, Business Model Canvas, Ten Types of Innovation en Story Telling, en gaan daar in de coaching actief mee aan de slag.

RevelX helpt Topteam Sport met uitrol van Sportinnovator programma

In hoeverre is het opstellen van strategische plannen en het vormgeven van innovatieconcepten in de sportwereld anders dan in het bedrijfsleven?
De vraag is waar reken je de sport op af? Meer medailles, meer breedtesporters, gezonder leven, toepassing van innovaties? Je ziet in de diversiteit van de doelstellingen dat de sportwereld veel dimensies kent. Veel bedrijven komen naar ons toe met een groeivraagstuk dat uiteindelijk toch aan omzet en winst is gerelateerd. In de sportwereld is zo’n groeivraag niet eenduidig en kan per centrum anders liggen. Uiteindelijk is het wel belangrijk dat centra op eigen benen kunnen staan en niet dominant afhankelijk zijn van subsidies maar ook (betalende) klanten hebben.

In de praktijk blijkt dat innovatieve centra baat hebben bij de intensieve begeleiding die ze ontvangen, maar dat ze, zodra ze worden ‘losgelaten’, moeite hebben om op de rails te blijven. Hoe zorgen jullie ervoor dat deze innovators straks op eigen benen kunnen staan?
Daarom hebben wij voor een aanpak van coaching gekozen. De centra moeten het uiteindelijk zelf doen; ze moeten zelf op eigen benen kunnen staan. Het voeren van gesprekken met potentiële klanten, uitwerken van business plannen, partijen (kennisinstellingen, bedrijfsleven etc.) verbinden moeten ze echt zelf doen. 

Tot slot, sportinnovatie kan op termijn een enorme impact hebben op sportief Nederland, of bijvoorbeeld op de zorg die sporters ontvangen. Kan je een tipje van de sluier oplichten over wat voor soort leuke sportinnovaties jullie zoal tegenkomen?
Dat is teveel om op te noemen, maar om een paar ideeën te noemen. Het gebruik maken van Big Data om sportprestaties te verbeteren, niet alleen voor topsporters maar ook voor breedtesporters. Je moet dan denken aan slimme trainingsschema’s die op persoonlijk niveau kunnen worden geoptimaliseerd. Een beter voedingspatroon om beter te kunnen sporten maar ook gezonder te eten. Daarnaast een concept rondom de ‘Wedstrijd van de Toekomst' met veel meer content (beeld, data en gaming mogelijkheden). Persoonlijk vinden wij die innovaties het mooist die zowel de topsporter raken als de breedtesporter. En waarbij bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheid en sport intensief met elkaar samenwerken.

* Het Topteam Sport bestaat naast Harry Van Dorenmalen uit Martin Olde Weghuis, business development manager bij Royal ten Cate; Antoinette Laan, gemeente Rotterdam (oud wethouder en raadslid); Aarnout Brombacher, hoogleraar/decaan aan de TU Eindhoven; Maurits Hendriks, technisch directeur van NOC*NSF; Bas van Rens, CEO MYLAPS; Geri Bonhof, oud voorzitter van het college van bestuur van de Hogeschool Utrecht; Eric van de Burg, wethouder Sport, ruimtelijke ordening en zorg bij de gemeente Amsterdam; Bart Zijlstra, directeur Sport binnen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.