Esther Klaster versterkt boutique adviesbureau Common Eye

31 mei 2016 Consultancy.nl

Common Eye heeft recent het team versterkt mee een nieuwe adviseur: Esther Klaster. Afkomstig van advies- en onderzoeksbureau B&A Groep zal Klaster zich in haar nieuwe rol vooral gaan richten op het gebied van samenwerkingen in allianties, netwerken en partnerships. 

Esther Klaster is een young professional die eind vorig jaar cum laude promoveerde op haar proefschrift getiteld ‘Toward more effective regional networks: A multi-method study on top-down stimulated networks in the Dutch public-policy areas of education and employment’ aan de Universiteit Twente. Het proefschrift werd genomineerd voor twee jaarprijzen, waaronder de Jaarprijs Politicologie. In haar onderzoek deed Klaster ruime ervaring op binnen het sociaal domein en specialiseerde zij zich onder meer in gebieden als regionale samenwerking en netwerkmanagement en –effectiviteit, en legde zich daarbij toe op beleidsterreinen als onderwijs, arbeidsmarkt en welzijn.

De afgelopen ruim vier jaar was Klaster werkzaam als adviseur en onderzoeker bij adviesbureau B&A, waar ze ministeries, gemeenten en andere publieke organisaties hielp met vraagstukken binnen het sociaal domein, onder meer in de sectoren onderwijs, arbeidsmarkt, welzijn, zorg en jeugd. Zo ondersteunde ze bijvoorbeeld bij vraagstukken rondom de grote decentralisaties of richtte zich op regionale samenwerking en sociale wijkteams, allemaal thema’s waarbij samenwerking vaak een grote rol speelt.
Esther Klaster - Common Eye

Onlangs besloot Esther Klaster een nieuwe uitdaging aan te gaan en sloot zich aan bij Common Eye, een boutique adviesbureau dat zich voornamelijk richt op advies op het gebied van samenwerking. Klaster kijkt uit naar haar nieuwe rol, waarin zij haar kennis en expertise zal inzetten op het gebied van samenwerkingen in allianties, netwerken en partnerships.Mensen en organisaties ondersteunen bij het vormen, versterken of verduurzamen van samenwerkingsverbanden en netwerken, dat is mijn vak én mijn passie!” aldus Klaster, die toevoegt: “Wat mij fascineert aan samenwerking is dat er zoveel bij elkaar komt: het samenspel van organisaties en individuen met al hun onderlinge relaties en belangen, het balanceren van inhoud en proces. Eigenlijk alles wat in een ‘enkele’ organisatie ook gebeurt, maar dan in het kwadraat!”

Robin Bremekamp, medeoprichter en partner van Common Eye zegt over de aanstelling van Klaster: “We zijn erg blij met de komst van Esther in wie we een professional op het gebied van stevig onderzoek naar en adviseren over effectieve netwerken herkennen.” Met de komst van Klaster is Common Eye gegroeid naar een team van in totaal elf professionals. Eind vorig jaar versterkte het bureau zich al met twee nieuwe adviseurs: Janneke Steijns en Manon de Caluwé.

Nieuws

Meer nieuws over