12 bureaus verbinden zich aan het Instituut van Internal Auditors

23 mei 2016 Consultancy.nl 4 min. leestijd

Twaalf zakelijke dienstverleners, waarvan acht consultancybureaus, hebben zich als partner verbonden aan het Instituut van Internal Auditors (IIA). Vanuit de adviesbranche hebben zich onder meer verbonden: Deloitte (als Platinum partner), KPMG en FSV Risk Advisory (Gold Partners), en EY, PwC, BDO, Protiviti en CPI (Silver partners).

Het Instituut van Internal Auditors Nederland (IIA) is de grootste beroepsvereniging van internal auditors in Nederland. De vereniging stelt zich ten doel het internal audit beroep in ons land te ontwikkelen, daarnaast zet het zich in voor kwaliteitsbewaking, belangenbehartiging en kennisdeling. IIA Nederland maakt onderdeel uit van het International Institute of Internal Auditors (de wereldwijde koepelorganisatie) en de European Confederation of Institutes of Internal Auditors (ECIIA). Jaarlijks organiseert IIA Nederland diverse conferenties en kennissessies, biedt het vanuit zijn eigen Academy trainingen aan, en deelt de beroepsvereniging kennis via zijn website en vakblad (‘Audit Magazine’; 4 x per jaar). Ook organiseert het de jaarlijkse uitreiking van de Internal Audit Innovation Award. 

Om vorm te geven aan de inhoud van events en publicaties werkt IIA intensief samen met diverse organisaties uit de publieke en private sector, waaronder bedrijven, adviesbureaus, overige verenigingen, toezichthouders, onderzoeksinstituten en opleiders. Deze organisaties ondersteunen de activiteiten van de IIA onder meer door het uitvoeren van onderzoek, financiering, of door content te leveren voor presentaties of media-uitingen. Bedrijven die hun samenwerking met de IIA nog verder willen verdiepen kunnen zich als partner aan de IIA verbinden.

Partners van Instituut van Internal Auditors
De IIA heeft onlangs bekendgemaakt dat twaalf organisaties zich als partner hebben aangesloten voor de huidige jaargang. Opvallend is dat de meeste partners uit de adviesbranche komen – het betreft met name consultancybureaus, maar ook detacheerders en interim spelers.
 

Big Four accountants- en adviesorganisatie Deloitte mag zich samen met RSG Finance, een intermediair voor financiële professionals uit Eindhoven, Platinum partner noemen van de IIA, terwijl drie organisaties tot de groep Golden partners behoren: KPMG, FSV Risk Advisory en AuditPeople. De groep Silver partners bestaat uit vijf bureaus: accountants- en advieskantoren BDO, EY en PwC, en CPI en Protiviti, specialisten op het gebied van financieel advies en interne audit dienstverlening. Corbulo, een financial executive search en interim management bureau met kantoren in Amsterdam en Den Haag, mag zich een Bronze partner van IIA Nederland noemen. Ook Yacht, en detacherings- en werving & selectiebureau voor hoger opgeleiden, heeft zich aan IIA Nederland verbonden.

Gevraagd naar de beweegredenen voor zijn adviesbureau om zich bij IIA als partner aan te sluiten, zegt Jaap Gerkes, Managing Director van Protiviti, tegenover Consultancy.nl: “Protiviti is de grootste onafhankelijke internal audit dienstverlener ter wereld. Wereldwijd werken wij samen met de lokale IIA afdelingen aan het verder ontwikkelen van dit belangrijke vakgebied. Kennisontwikkeling en kennisdelen vinden wij daarbij zeer belangrijk. Dit uit zich onder andere in onze wereldwijde onderzoeken, zoals de Internal Audit Capabilities and Needs Survey. Specifiek in Nederland organiseren wij samen met het IIA de Internal Audit Innovation Award omdat wij samen vinden dat het belangrijk is om innovatie in het vakgebied te stimuleren.”

Partners van IIA Nederland

Ook John Hijmans, Partner bij BDO Consultants, laat weten “erg verheugd” te zijn met het partnership met Internal Auditors Nederland. “Wij verwachten dat dit partnership bijdraagt aan de verdere positionering van BDO als vertrouwd business partner voor de beroepsgroep internal auditors, management en andere belanghebbenden. Dit mede door het creëren van landelijke zichtbaarheid en het delen van relevante kennis.”

Tenslotte laat Simone Heidema, Managing Director van CPI Risk, Finance & Governance, weten: “CPI is de professional services organisatie van de toekomst: we get things done, ook op het gebied van internal audit. Al jarenlang zijn wij een trotse partner van het Instituut van Internal Auditors (IIA). De CPI Academy en IIA zetten zich samen in voor het delen, verbreden én verdiepen van kennis door het organiseren van actuele rondetafels, bijvoorbeeld over de toekomst van de internal audit functie, de rol in waardecreatie en andere actuele topics.”

In totaal haalt IIA Nederland door de partnerships met de bureaus zo’n €200.000 aan financiering op.

Recent onderzoek van IIA partners KPMG en Protiviti toont aan dat internal audit steeds meer een belangrijke rol kan spelen in het versterken van cybersecurity en het verbeteren van risk management binnen organisaties.