70 veranderspecialisten in gesprek over organisatieverandering

20 april 2016 Consultancy.nl

In maart organiseerde Novius de ‘Change Challenge’, een event gericht op hoe organisaties kunnen omgaan met de steeds sneller wordende verandering waarmee ze te maken krijgen. Zo’n zestig verandermanagers uit uiteenlopende sectoren kwamen naar Fort Voordorp in Groenekan om het evenement bij te wonen. Guido Bayens, Partner bij Novius, was initiatiefnemer van deze bijeenkomst.

De deelnemers kregen een gevarieerd programma voorgeschoteld, waarin voorbeelden van geslaagde transities binnen bedrijven werden getoond. Factoren die veranderingen succesvol maken stonden centraal in een viertal presentaties. Aan het slot van de bijeenkomst brachten twee onconventionele veranderbegeleiders vanuit Creatief Lef van Lefeffect als ‘De Moppies’ alle deelnemers in beweging tijdens een luchtig aandoend, maar inhoudelijk sterk en onderbouwd, geanimeerd programma.

Wat maakt een project succesvol?
Guido Bayens, partner van Novius in z’n welkomstwoord: “Uit alle benchmarks blijkt dat Nederland voorop loopt met de toepassing van moderne technologie binnen bedrijven en de overheid. Wij zijn, als in geen ander land, in staat om snel en succesvol te innoveren. Dat kan alleen maar zo zijn omdat veel projecten lukken.” De succesfactoren voor het slagen van ingrijpende vernieuwingen liepen als een rode draad door de middag heen, en Bayens benoemde ze nog even: een concreet doel, continuïteit in de governance, een realistisch budget en de bijbehorende doorlooptijd, goed uitgewerkte plannen, professioneel project- en programmamanagement, betrokkenheid van management en medewerkers, professionele uitvoerders.

Fouten maken mag
Marguerithe de Man, programmamanager bij Sioo, de interuniversitaire opleider van Nederland op het gebied van organisatieverandering, ontkrachtte meteen een aantal vooroordelen. “Niet 70% van de veranderprojecten faalt, maar zeker 51% ervan slaagt, zo heeft recent onderzoek uitgewezen.” Volgens haar draagt een grondige analyse vooraf en een goed verhaal over de noodzaak van de verandering bij aan het slagen ervan. Een bijzondere uitkomst was ook dat veranderprojecten die niet geslaagd zijn bijna niet geëvalueerd worden. Tegelijkertijd zegt 42% dat de organisatie beter wordt in veranderen. En een andere belangrijke conclusie: “Fouten maken mag! Dat is onderdeel van groei en verandering.”

Klant centraal
Bas Koster, Product Owner bij het Kadaster, programma vernieuwing online, beschreef hoe het kadaster in de vernieuwing de klant centraal stelde. Het Kadaster registreert al bijna twee eeuwen alle eigendom in en op de grond en beheert daarnaast nog diverse landelijke voorzieningen. “Bij het verbeteren van de dienstverlening hebben we steeds de behoefte van de gebruiker centraal gesteld.” Uiteindelijk is het Kadaster erin geslaagd zekerheid en betrouwbaarheid van de informatie te behouden, terwijl de organisatie tegelijkertijd aansluit op technische en juridische ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld Open Data en Apps.

Met medewerkers aan de slag
Peter van Wijk, directeur Klant Interactie Management bij Aegon Nederland, beschreef de complexe veranderopgave die binnen Aegon is gerealiseerd. Autonome ‘productsilo’s’ zijn gaan samenwerken om als één Aegon klanten en partners te herkennen en te bedienen. Dit vereiste ingrijpende veranderingen op het gebied van dienstverlening, processen en IT, maar ook van besturing, competentie en houding van medewerkers en managers. Van Wijk heeft de verandering vanuit de lijn aangestuurd via twee sporen, enerzijds een analytisch pad en daarnaast een creatief spoor, waarin middels filmpjes de ideale toekomst getoond werd. “We hebben een draai gemaakt van een productgericht naar een klantgericht bedrijf. Daarbij hebben we onze medewerkers optimaal uitgerust om klantgericht te werken.”

Boek Bedrijven Innoveren
Tijdens de Change Challenge werd het boek 'Bedrijven innoveren' gepresenteerd met als ondertitel 'best practices'; verhalen van recent uitgevoerde en zeer succesvolle verandertrajecten. Een en ander afgewisseld met korte, persoonlijke impressies en een voorwoord van Maarten Hillenaar, voormalig CIO Rijk, nu werkzaam bij de Software Improvement Group (ICT-vakmanschap) en de gemeente Den Haag (innovatie).

Iedereen in beweging
Een inspirerend einde van de dag werd verzorgd door de dames van Lefeffect als ‘De Moppies’. Als veranderbegeleiders hadden Ariadne ter Haar en Pien Ankerman zich terdege in de materie verdiept en boden een creatief maatwerkprogramma aan, waarin de boodschap nog eens op een ludieke en pakkende wijze werd benadrukt. Dit vormde een actieve en krachtige afsluiting van een inspirerende middag.

Nieuws