Satriun Group partner van 600Minutes Executive Finance

22 juli 2016 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Begin september vindt de 2016 editie van 600Minutes Executive Finance plaats. Tijdens dit congres zullen top executives uit het financiële en FinTech domein samenkomen om gezamenlijk nieuwe inzichten en kennis op te doen en om in contact te komen met tientallen solution providers. Satriun Group is een van de partners van het CxO event.

Ieder jaar organiseert Management Events diverse financiële congressen, zowel internationaal als in Nederland. Voorafgaande aan het evenement doet de initiatiefnemer onderzoek rondom de laatste trends en ontwikkelingen in de markt, die tijdens de evenementen ruimschoots aan bod komen. Een van de congressen die dit jaar in Nederland wordt georganiseerd is 600Minutes Executive Finance, dat op 7 september in Spant! in Bussum zal worden gehouden. Tijdens dit evenement komen financiële professionals (topbestuurders, CFO’s, senior finance managers) samen om onder meer hun persoonlijke netwerk uit te breiden, nieuwe inzichten en kennis op te doen en van de expertise van de aanwezige solution providers te leren. Het event is op invitation-only basis.

Tijdens de 2016 editie van 600Minutes Executive Finance zullen de aanwezige bestuurders uit het financiële domein gezamenlijk ingaan op uiteenlopende thema’s. Allereerst ‘Strategische richting’, waarin innovatieve manieren voor het waarborgen van de continuïteit in de veranderende digitale wereld besproken worden. Verder ‘Risicobeheer’, waarbij de financiële professionals kennisnemen van de mogelijke toekomstige risico’s voor hun organisatie. Daarnaast ‘Het verzamelen van data’, waarin centraal staat hoe organisaties rendabel gebruik kunnen maken van data. Of tenslotte ‘Fintech’, waarin wordt gekeken in hoeverre het fenomeen een hype vormt of dat het juist zorgt voor een evolutie binnen de financiële keten.

600Minutes Executive Finance

Bij het 600Minutes Executive Finance congres komen de aanwezige bestuurders en managers met tal van financiële consultants en solution providers in contact. Een van de organisaties die zich heeft verbonden aan het evenement is Satriun Group, een financieel consultancybureau uit Amsterdam met zo’n 35 medewerkers in dienst. Satriun Group ontwerpt, implementeert en ondersteunt Corporate Performance Management (‘CPM’) oplossingen en levert verder diensten op het snijvlak van financial management, regulatory support en change management.

Tijdens het congres zal Satriun Group gesprekken voeren met diverse finance executives. In deze gesprekken gaat Satriun Group in op de capaciteiten van CFO’s om data om te zetten naar de juiste businessinzichten, wordt gesproken over het thema management rapportages, is er aandacht voor optimalisatie groepsrapportage processen en wordt tenslotte de veranderende rol van de CFO (in de praktijk) behandelt.

“600Minutes Executive Finance is voor ons een mooi platform om in gesprek te gaan met onze doelgroep”, licht Casper van Leeuwen, partner bij Satriun Group, toe. “Wij wisselen graag met CFO’s van gedachten over hoe ze hun financiële rapportageprocessen zodanig kunnen inrichten dat ze snellere en betrouwbaardere informatie aangeboden krijgen. Daarbij kunnen we putten uit de resultaten van onze succesvolle projecten bij zowel beursfondsen, familiebedrijven als private equity portfolio-bedrijven.”