Interview: Tjerk Hobma, Partner bij Adviesgroep Novius

06 januari 2011 Consultancy.nl 7 min. leestijd

Kunt u iets vertellen over uw achtergrond en loopbaan?
Ik had altijd de droom om ´boordwerktuigkundige´ te worden in een vliegtuig. Helaas namen computers die functie over, dus zocht ik een andere technische opleiding. Daarnaast was ik ook altijd al druk met organiseren en regelen. Ik ben absoluut geen carrière planner; alle stappen die ik gemaakt heb kwamen ´toevallig´ voorbij. Maar door mijn hele carrière is de combinatie van techniek en organisatorische/bedrijfskundige aspecten altijd wel de rode draad geweest. De keuzes die ik heb gemaakt, zijn daaruit wel te herleiden.

Na uw opleiding heeft u circa 13 jaar gewerkt bij bedrijven in verschillende branches (de telecom sector, een online dienstverlener in de bouw en binnen de financiële dienstverlening). Vervolgens heeft u begin 2006 de overstap gemaakt naar de consultancy. Waarin verschilt werken in de consultancy van andere branches?
Elk bedrijf en elke branche heeft zijn eigen dynamiek, cultuur en eigenaardigheden. Een luchtvaartmaatschappij is heel anders georganiseerd en wordt anders bestuurd dan een pensioenfonds. Maar tegelijkertijd is het vakgebied van de consultancy daardoor niet anders. Wel de aanpak en de wijze hoe we onze advisering ook daadwerkelijk implementeren.

Novius helpt klanten met het ´realiseren van businesstransformaties´ en richt zich op het snijvlak tussen business en ICT. Het business/ICT segment wordt binnen de adviesbranche gezien als het meest competitieve segment - hoe onderscheidt Novius zich van haar concurrenten?
We worden wel eens het best bewaarde geheim van Nederland genoemd. Dat komt doordat we zowel methodisch (Novius Raamwerk) als qua cultuur echt onderscheidend zijn. Het Novius raamwerk staat centraal bij de Business Informatie Planning waarbij we organisaties helpen om hun strategie daadwerkelijk te vertalen naar realistische veranderplannen/programma’s. Het Raamwerk toegepast op de bedrijfsarchitectuur helpt een organisatie ´in balans´ te ontwikkelen (van product tot IT). En we helpen om deze veranderingen ook daadwerkelijk te implementeren met onze visie op project- en portfoliomanagement.
Dat doen we altijd samen met interne mensen zodat onze adviezen en ontwerpen ook in de organisatie blijven. Om welk advies het ook gaat, het gaat vooral om de mensen. Novianen worden zeer gewaardeerd om hun inhoudelijke kennis, maar zeker ook om de wijze waarop ze samenwerken met de medewerkers binnen een organisatie. Maar wij grijpen wel in als het naar onze inzichten niet goed loopt. We zijn dus niet soft.

Novius adviseurs gebruiken het Novius Raamwerk als leidraad voor hun advies naar klanten. Kunt u het model kort toelichten? 
Het Novius Raamwerk is een hulpmiddel om de strategie te vertalen naar de concrete veranderkalender, met alle stappen die daar tussenin zitten. Het raamwerk helpt de gedachten en discussies te ordenen. Op het hoogste niveau wordt de strategie van de organisatie nog eens goed beschreven volgens de SMART methode om dit te toetsen in de organisatie. Omdat de directe vertaalslag naar programma’s een te grote stap is, destilleren we eerst uit de strategie eerst de uitgangspunten (zeg maar ontwerpcriteria) waaraan bijvoorbeeld producten, processen en informatiesystemen moeten voldoen. Dit helpt bij het nadenken over de toekomstige inrichting en het maken van keuzes daarbij.

Uiteindelijk helpt de architectuur laag ons om het verschil te ontdekken tussen de huidige en gewenste situaties. Wat moet je bijvoorbeeld in je hele organisatie allemaal aanpakken als je besluit om 80% van je verzekeringen online te gaan afsluiten? Dat heeft impact op je productaanbod, de wijze van procesvoering, besturing, informatiehuishouding, etc. De het verschil tussen het nu en de toekomst beschrijven we in speerpunten. Het clusteren van deze speerpunten levert projecten en/of programma’s op die we begroten op kosten en opbrengsten. 

Door het slim samenstellen van de projecten krijg je daardoor projecten die dus breed zijn ingericht (business en IT). Het wordt dus uiteindelijk ook een stuurinstrument voor de verandering van de hele organisatie en niet alleen IT of business. Dat klinkt allemaal eenvoudig, maar het hele proces om deze analyse te kunnen doen vergt natuurlijk een behoorlijke inspanning. Novius heeft dit raamwerk de afgelopen 18 jaar steeds verder ontwikkeld en heel veel kennis hierover opgebouwd.

Bij Novius bent u verantwoordelijk voor de vakgroep Business Informatie Planning (BIP). BIP helpt klanten met het prioritiseren van projecten o.b.v. hun bijdrage t.o.v. strategische doelstellingen (ook bekend als Portfolio Management). Wat zijn de concrete benefits die BIP levert aan klanten? 
Uiteindelijk op directie/RVB niveau ´in control´ komen op de veranderagenda in brede zin. In de organisatie zijn altijd veel meer wensen (lees projectinitiatieven) dan dat er verandercapaciteit aanwezig is (en dan gaat het niet alleen om de financiële middelen).Door de analyse goed uit te voeren, kun je aan elk project de daadwerkelijke bijdrage aan strategische thema’s bepalen. Hierdoor kun je al in een vroeg stadium keuzes goed onderbouwen en prioriteiten stellen. Het doorlopen van het proces geeft ook veel draagvlak voor de projecten en programma’s. Immers hebben de directie en medewerkers een portfolio opgesteld en deze keuzes gemaakt. Daardoor zul je ook als projectmanager makkelijker kunnen opereren (ook in tijden dat het tegen valt).

U bent ook de oprichter van de website BusinessinformatiePlanning.nl. Onlangs heeft BIP.nl het eerste landelijk Informatiemanagement Congres georganiseerd. Tijdens een van de presentaties gaf René Steenvoorden (Rabobank CIO) aan dat een belangrijke lesson learned is dat de ´top gecommitteerd is´ aan de verandering. Hoe zorgt Novius/BIP ervoor dat er voldoende aandacht wordt besteed aan verandermanagement?
Voor verander- en implementatie management hebben we een aparte vakgroep opgericht.

Het Raamwerk is een mooi (en in de praktijk bewezen) hulpmiddel. Niet meer en niet minder. Dus tijdens het BIP traject besteden we in het proces veel aandacht aan de veranderkundige aspecten om de uitkomsten van het traject ook daadwerkelijk gedragen te laten zijn bij de stakeholders. Als de top niet gecommitteerd is aan de uikomst, krijg je nooit de verandering doorgevoerd.

BIP wordt vooral toegepast binnen de financiële sector. Voorbeelden van succesvolle client cases zijn o.a. Rabobank, Delta Lloyd en Achmea. Waarom is BIP minder zichtbaar in andere branches?
Dit is niet juist. Ook in overheid, transport, zorg zijn we actief. De methode is sector/branche onafhankelijk. 

In 2012 bestaat Novius 20 jaar. In de afgelopen 2 decennia is Novius uitgegroeid tot een gerenommeerd adviesbureau met circa 50 adviseurs in dienst. Wat kunnen we van Novius verwachten in de komende 5 jaar?
We gaan voor kwalitatieve groei waarbij we vooraanstaand willen blijven in het vakgebied. Daarom hebben we niet direct hele concrete groeicijfers maar staat het rapportcijfer van onze klanten voor ons op de eerste plaats. 

Tot slot, consultancy staat bekend om het harde werken. Met welke activiteiten laadt u ‘s avonds of in het weekend de accu weer op? 
Dat is absoluut een uitdaging om met 3 kinderen en een vrouw die ook haar eigen bedrijf heeft de balans te vinden! Met hockey en hardlopen probeer ik de conditie op peil te houden. Af en toe een (lang) weekend weg en in de zomer een wat langere periode met vakantie zijn wel een must.