Nieuw concept voor asielzoekers met een verblijfsvergunning

30 maart 2016 Consultancy.nl 4 min. leestijd

Facilicom, Incluzio en RadarGroep hebben samen een nieuw concept gelanceerd met een integrale aanpak voor de huisvesting van asielzoekers met een verblijfsvergunning. In het concept, genaamd WIL (Wonen, Integratie en Leefbaarheid), staat naast huisvesting, ook het vinden van werk, veiligheid, het aanleren van de taal en prettig samenleven met inwoners centraal.

De asielzoeker problematiek in Europa is de afgelopen maanden een veelbesproken onderwerp in de media. Politieke onrust en oorlogen in het Midden-Oosten hebben gezorgd voor een grote migratiegolf richting Europa, van oorlogsvluchtelingen en asielzoekers, evenals gelukszoekers en economische vluchtelingen. In 2015 bereikte de mensenstroom recordhoogtes – circa 33.000 per maand naar Europa en 3.600 per maand naar Nederland* – en hoe deze aantallen zich de komende maanden zullen ontwikkelen is nog onbekend.

Overheden en gemeenten staan met het oog op de vluchtelingengolf voor een aantal grote uitdagingen. Zij zijn verantwoordelijk voor de huisvesting van al deze asielzoekers, en moeten hen helpen om te integreren in de maatschappij. Asielzoekers met een verblijfsvergunning, ook wel statushouders of verblijfsgerechtigden genoemd, moeten geschikte woonruimte krijgen. De circa 390 gemeenten in ons land zijn bij wet verplicht deze woonruimte te verzorgen.

Feit is echter dat gemeenten worstelen met hun huisvesting en integratieverplichtingen. De problemen variëren van tekort aan woonruimte en trage afhandeling van asielaanvragen tot gebrekkige samenwerking met andere partijen in de keten, zoals woningcorporaties en dienstverleners. Om gemeenten te ondersteunen bij deze uitdagingen hebben drie private organisaties – Facilicom, Incluzio en RadarGroep – de krachten gebundeld om het concept ‘Wonen, Integratie en Leefbaarheid’ (WIL) te lanceren.

WIL staat voor een integrale aanpak op het gebied van wonen, integratie en leefbaarheid, zegt Rogier Verbeek, directeur Klant en Markt van Facilicom Solutions. “Wij zetten in op innovatieve woonconcepten en transformatie van kantoren naar woningen.” De partners hebben zich hierin laten inspireren op het concept van een ‘demontabel modulair woonsysteem’, waarbij in een “mum van tijd en tegen lage kosten woningen gerealiseerd kunnen worden.” De toepassing van het concept kan gemeenten helpen om in korte tijd adequate woonhuizen uit de grond te stampen, en misschien nog belangrijker, de huizen eenvoudig af te bouwen en opnieuw te gebruiken op andere locaties als er een duurzamere oplossing gevonden is. Kortom: een goedkope, efficiënte, duurzame oplossing, die voorziet in een acuut maatschappelijk probleem, aldus de initiatiefnemers.

Volgens Rogier den Uyl, directeur van RadarGroep, is een bijkomend voordeel van het concept dat het tevens een middel is om te komen tot betere integratie. WIL kenmerkt zich door kleinschaligheid en een sociale mix met andere doelgroepen (zoals studenten) in één pand, met oog voor het sociale aspect in de wijk. “We zetten in op integratie met het leren van de taal, het volgen van een opleiding en het vinden van werk. Hierbij kijken we samen met de gemeente naar de doelgroep, haar sociale netwerk en haar partners en maken gezamenlijk een plan van aanpak om te komen tot de gewenste doelen.”

Tot slot draagt WIL ook bij aan de leefbaarheid in de wijk. Prettig en veilig samenleven is voor de hele gemeenschap van belang, zegt Peter de Visser, algemeen directeur van Incluzio. “We willen statushouders activeren en betrekken in de wijk. We doen dit met een stevige inzet op eigen verantwoordelijkheid van de statushouders. Met het verbinden van buurtbewoners, statushouders en andere betrokkenen werken we ook aan de leefbaarheid in de wijk.”

In de komende maanden zullen de initiatiefnemers hun concept uittesten in samenwerking met een aantal gemeenten die zich voor een pilot hebben aangemeld. “We willen samen met een gemeente tot een geslaagde oplossing voor dit nieuwe maatschappelijke vraagstuk komen door het bieden van maatwerk op de domeinen van WIL”, sluit Verbeek af.

* Op basis van data van Stichting Vluchtelingenwerk over 2015.