Ashwin Kartaram, Business Consultant bij Atos Consulting

21 mei 2009 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Wat houden de werkzaamheden van een business consultant precies in?
Een business consultant adviseert meestal de laag onder de Raad van Bestuur (of het hoger management) van ondernemingen over de vertaling van een strategie naar tactisch en operationeel niveau. Dit houdt in dat een strategie wordt vertaald naar kritieke succesfactoren en performance indicatoren om de gekoppelde doelen en doelstellingen te kunnen meten en de status/voortgang te kunnen rapporteren. In de praktijk begint een team van consultants met het analyseren van het probleem en de gekozen strategie, om vervolgens een voorstel te doen voor de in te bedden rollen, verantwoordelijkheden en processen. Dit natuurlijk in nauwe samenwerking met de klant.

Zou je een voorbeeld kunnen geven van een specifieke opdracht?
Afgelopen 10 maanden heb ik op een internationaal project gezeten bij een grote Nederlandse bank. Gevoed door een strengere wet- en regelgeving vanuit de Verenigde Staten, moest deze bank een strategie uitrollen voor hun klant acceptatie en periodieke review. Met een team hebben we ons op Group-niveau bezig gehouden met het vertalen van deze strategie naar concrete eisen en verantwoordelijkheden voor de respectievelijke business units, zodat de business units het een en ander weer konden integreren in hun bedrijfsvoering. Ook hebben wij de business units geadviseerd bij deze integratie/implementatie. Het team bestond naast (ervaren) collega’s uit mijn unit, ook uit specialisten van andere Atos Consulting units zoals change management en communicatie.

Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden van een consultant in zijn eerste jaar?
Als je net uit de studiebanken komt, begin je bij Atos Consulting als Junior Business Consultant. Je wordt meteen geholpen bij het opstellen van je jaarplan, zodat de doelen voor het jaar zowel voor de organisatie als voor jezelf duidelijk zijn. Vervolgens word je zo snel mogelijk op een opdracht gezet; meestal begin je als Junior Business Consultant op een project met ervaren collega’s. In het begin zal je de meer ervaren consultants ondersteunen door het verzamelen van informatie en het doen onderzoek en analyses. Naarmate blijkt dat je meer verantwoordelijkheden/taken kunt oppakken – of als je dat zelf aangeeft – groeit jouw bijdrage in het team en neemt ook de interactie met de klant en diens organisatie toe.

Wat is het studietraject voor studenten die geïnteresseerd zijn in Business Consultancy?
Atos Consulting richt zich met name op afgestudeerde academici. Naast studieachtergronden als International Business, (Bedrijfs-)economie, (Technische) Bedrijfskunde, Econometrie, (Technische) Bedrijfswetenschappen, Bestuurlijke Informatiekunde en (Bedrijfs-) Informatica, zie je ook andere studieachtergronden terugkomen binnen de business consultancy (zoals Psychologie en Rechten). Het gaat dus voornamelijk om het academisch denkniveau gekoppeld aan een affiniteit voor business consultancy.
 
Hoe verlopen de sollicitatieprocedures bij consultants?
Er is niet één vaste procedure binnen Atos Consulting; deze verschilt per marktgroep (Financial Services (FS), Public Services (PS) en Industry,Trade & Communication (IT&C)). Wel bestaat de procedure doorgaans uit drie rondes. Het eerste gesprek is oriënterend van karakter, maar naarmate de procedure vordert gaat het meer diepte in. Vaak zal er in de tweede of derde ronde ook een case en/of assessment worden gedaan. Alle ronden worden gedaan met je toekomstige collega’s, dus met mensen uit de lijn.
 
Wat zijn de stage mogelijkheden bij consultants, is het bijvoorbeeld mogelijk een scriptiestage te lopen?
Het is mogelijk om bij Atos Consulting stage te lopen. Een verzoek voor stage/onderzoek kan zowel van Atos Consulting komen als van een student met een gericht onderzoek. De meeste stages duren ongeveer 4 á 5 maanden en worden begeleid door Senior Consultants (en hoger). Aangezien er met vertrouwelijke informatie wordt gehandeld, wordt in onderling overleg bepaald hoe de vertrouwelijkheid geborgen blijft in een scriptie- en/of stageverslag.
 
Wat is het verschil tussen business en strategy consulting?
Strategy consulting helpt het hoger management / RvB bij het bepalen van de strategie; zij blijven dus op high-level. In de business consultancy pakt men de strategie en adviseert/begeleidt het meestal de laag onder het hoger management / RvB bij het inbedden van de strategie in de organisatie.
 
Wat is het carrière perspectief voor consultants?
Bij Atos Consultant groei je van Junior Business Consultant, naar Business Consultant, gevolgd door Senior Business Consultant, Principal Consultant, Managing Director. Er staan 2-3 jaar voor het doorgroeien naar de volgende laag. Voor elke functielaag (en de sublagen) bestaat er een gedetailleerd profiel; met behulp van je jaarplan kan je gericht werken naar het bereiken van de volgende (sub)functie laag.
 
Wat onderscheidt consultancy van andere economische disciplines in de zin van uitdaging, verantwoordelijkheid en work-life balance?
De grote uitdaging bij business consultancy is dat je bij elk project te maken hebt met andere uitdagingen, mensen, rollen en verantwoordelijkheden, politieke verstandhoudingen en spelletjes, en een andere teamindeling en eigen rol. Je moet dus tegen veranderingen kunnen en een flexibele houding hebben. Doordat je met verschillende disciplines te maken hebt, ben je in eerste instantie ook meer een generalist dan een specialist; op den duur ontwikkel je natuurlijk wel specifieke vaardigheden voor bepaalde solutions. Doordat je met (krappe) deadlines werkt, kan je work-life balance enigszins onder druk komen te staan; gemiddeld werk je dan op 45-50 uur in de week. Echter, met een goede planning is de ‘work-life balance’ zeker te managen.