Frans van Herwijnen, Junior Consultant bij First Consulting

02 augustus 2013 Consultancy.nl

Welkom. Kun je een korte introductie geven van jezelf?
In 2005 ben ik begonnen met de studie Technische Innovatiewetenschappen aan de Technische Universiteit Eindhoven. Wat mij aansprak in deze studie was het inzicht dat je op macroniveau ontwikkelt op het raakvlak van techniek en innovatiebeleid. Persoonlijk heb ik tijdens mijn Master de nadruk gelegd internationaal beleid gerelateerd aan duurzaamheids- en energievraagstukken.

Je hebt een studie afgerond waarmee je veel kanten op kunt. Wat was je motivatie om te kiezen voor First Consulting?
Mijn opleiding was een combinatie van techniek, innovatie en maatschappelijk inzicht. Ik wilde die combinatie van techniek met een sociaal aspect graag terugzien in mijn eerste baan. Tijdens de sollicitatieprocedure bleek deze combinatie bij First Consulting mogelijk. Bovendien was er een erg goede klik, zowel qua sfeer als inhoudelijk. De gesprekken maakten me duidelijk dat je je bij First Consulting snel kunt ontwikkelen in een business omgeving. De visie dat je ‘on the job’ het snelst leert om waarde toe te voegen voor je klant sprak mij erg aan. Bovendien koos ik bewust voor een relatief klein maar snelgroeiend bedrijf, zodat je mee kan groeien en er veel ruimte is voor eigen input en ontwikkeling.”

Kan je toelichten op welk project je momenteel werkzaam bent?
In mijn huidige project ben ik werkzaam bij een grote netbeheerder (zoals Liander, Enexis en Stedin). Daar houd ik me bezig met asbestproblematiek. Ik maak deel uit van een groot project waar ik samenwerk met vijf collega’s van First Consulting. Daarnaast bestaat ons team ook uit mensen van de klant zelf. Ons projectdoel is om alle werkomgevingen voor alle monteurs van het bedrijf asbestveilig te maken. De klant beheert één derde van de elektriciteit- en gasnetten van Nederland en dit project raakt ruim 30.000 werkomgevingen. Om zo’n grote operatie efficiënt en effectief te laten verlopen moeten nieuwe processen opgezet en geïmplementeerd worden. Hierbij moeten we rekening houden met de wensen van de klant, het wettelijk kader, externe deskundigen en de administratieve borging van de processen.

Wat zijn jouw verantwoordelijkheden tijdens je huidige project?
“Om een veilige, asbestvrije werkomgeving te realiseren zijn diverse nieuwe processen nodig. Binnen het projectteam hebben we deze processen onderling verdeeld en ben ik verantwoordelijk een aantal (deel-)processen.  De rode draad die ik en mijn team volgen bij het opzetten van een nieuw proces is als volgt: we starten met het uitvragen van de (kwalitatieve) behoeften vanuit de organisatie. Vervolgens werken we een concept procesvoorstel uit op basis van feedback uit de organisatie gecombineerd met aanvullende kwantitatieve informatiebronnen. Daarna volgt uiteraard afstemming met de klant, en verzorgen we ook de implementatie van het proces.


Deze werkwijze start op een kwalitatief niveau, waarna een combinatie met kwantitatieve methoden wordt gezocht om de verwachte werkdruk op de klantorganisatie in kaart te brengen en te minimaliseren. Het mooie aan mijn huidige functie is dat we deze impact bepalen vanuit de analyse, maar ook in samenwerking met de lijnorganisatie van de klant. Deze afwisseling van analyse en mensenwerk maakt het werk erg leuk! Vervolgens stem ik de nieuwe werkwijze af met alle stakeholders van de werkvloer tot en met het management. Ik krijg hiervoor ook alle ruimte van mijn projectleider, wat erg fijn werkt. Vervolgens verzorgen we de implementatie, waarna we deze processen overdragen naar de lijnorganisatie. Op deze manier blijft ook nadat het project beëindigd is de nieuwe werkwijze breed gedragen en ondersteund. De afwisseling van analyse en mensenwerk die ik hierbij tot nu toe heb ondervonden maakt het werk erg leuk!

Welke mogelijkheden biedt First Consulting voor jouw professionele ontwikkeling?
Iedere starter wordt bij ons gekoppeld aan een senior collega als persoonlijke coach. Hiermee heb ik elk kwartaal een afspraak om mijn persoonlijk ontwikkelplan te bespreken en bij te werken. Dit persoonlijk ontwikkelplan is de basis om richting te geven aan mijn ontwikkeling. Momenteel ben ik nog een echte omnivoor en wil ik de komende maanden nog aan veel verschillende typen uitdagingen werken om gevoel te krijgen op welk vlak ik mij inhoudelijk verder wil ontwikkelen. Wat betreft vaardigheden heb ik veel bewondering voor de kunde van een aantal collega’s om analyses en procesvoorstellen te maken en te presenteren. Mijn persoonlijke ontwikkeling is voorlopig gericht op het maken van heldere, gedegen kwantitatieve analyses enerzijds en het inbedden van een nieuwe werkwijze binnen de organisatie anderzijds.

Daarnaast heeft First Consulting een uitgebreid trainingsaanbod, verzorgd door ervaren collega’s en trainingen door externe partijen. Hierdoor krijg ik inzicht in de sectoren waarin we projecten uitvoeren, leer ik gerichte vaardigheden aan. Daarnaast leer je jezelf, je persoonlijkheid, je sterke en je zwakkere kanten beter kennen. Met deze kennis kun je vervolgens beter ‘jouw rol’ pakken.

Hoe zou je de bedrijfscultuur binnen First Consulting omschrijven?
De cultuur wordt gekenmerkt door de jonge, energieke en benaderbare mensen die allemaal de ambitie hebben om topkwaliteit werk af te leveren en dat doen we dan ook met plezier. Bovendien krijgen we snel verantwoordelijkheden: Voor wat betreft de (deel-)processen die ik onder mijn hoede kreeg werd ik al snel behandeld als volwaardig sparringpartner. Wat hierbij erg heeft geholpen is de benaderbare houding van mijn collega’s als het aankomt op het toelichten van een onderwerp of het sparren over diverse onderwerpen.

Iedereen bij First Consulting is heel energiek en enthousiast. Dit enthousiasme krijgen we ook regelmatig terug uit de klantorganisatie, zowel via directe opdrachtgevers als andere betrokkenen. Laatst kregen we zelfs een kaartje van de klant waarin we complimenten kregen over onze energie en de aanstekelijkheid daarvan. Die waardering is natuurlijk heel mooi.
Dit is, denk ik, het resultaat van onze ‘No-nonsense’-houding richting de klantorganisatie: we spelen altijd open kaart zonder onnodige opsmuk zodat we samen snel tot goede resultaten komen.

Tenslotte was ik tijdens mijn sollicitatie benieuwd in hoeverre het gebrek van een hoofkantoor de binding met collega’s op andere projecten beïnvloedt. In de praktijk blijkt dit geen enkel probleem. Zo worden er onder andere zes sociale events per jaar georganiseerd, wordt er regelmatig geborreld, zijn er veel interne trainingen en worden er af en toe plannen gesmeed om een weekend weg of bijvoorbeeld op wintersport te gaan. Daarnaast is de regelmatige vrijdagmiddagborrel op de boot van een collega in de Amsterdamse grachten (direct van kantoor!) niet onprettig. Maar de parachutesprong met collega’s was het letterlijke hoogtepunt!

Wat voor advies zou je recent of binnenkort afgestudeerde studenten willen geven?
Je eerste baan is de eerste stap die je zet in je carrière en een goed begin is het halve werk. Zoek daarom een bedrijfscultuur die bij je past. Belangrijk daarbij is dat de manier waarop je met elkaar omgaat goed voelt en je op een prettige manier door je toekomstige collega’s wordt uitgedaagd. Onder die omstandigheden kun je tijdens je eerste baan al direct flink groeien.

Nieuws

Meer nieuws over