OPQ Advisory Network wil het advieslandschap opschudden

23 maart 2016 Consultancy.nl 9 min. leestijd

De advieswereld is een nieuw consultancybureau rijker: OPQ Advisory Network. De netwerkorganisatie staat garant voor een optimale verhouding tussen prijs en kwaliteit, aldus René Gillijns, een van de drie initiatiefnemers achter het adviesbureau. Vanuit ruime ervaring bij de grootste adviesbureaus van Nederland, en met een flexibel, innovatief business model, bereidt OPQ Advisory Network zich naar eigen zeggen voor om het advieslandschap op te schudden.

Net als veel andere sectoren van het bedrijfsleven heeft ook de advieswereld momenteel te maken met grote externe veranderingen. Het traditionele uurtje-factuurtje, en slecht zichtbare effecten van advieswerk behoren tot het verleden. Van grote consultancybureaus tot freelancers en interim managers, over de hele linie moeten consultants hun manier van werken aanpassen aan het nieuwe normaal, waarbij zij steeds vaker worden afgerekend op meetbare, duurzame resultaten.

In de adviesbranche zijn al meerdere voorbeelden te noemen van consultancybureaus die hun bedrijfsmodellen hebben aangepast. Zo gaf bijvoorbeeld A.T. Kearney topman Johan Aurik recent in een interview aan dat inmiddels tussen de 25% en 30% van het advieswerk van zijn bureau tegenwoordig verbonden is aan resultaatafspraken. Ook de leiders van andere vooraanstaande adviesbureaus hebben laten blijken dat soortgelijke ontwikkelingen momenteel plaatsvinden binnen hun adviespraktijken.

Voor velen kan het echter niet snel genoeg gaan. Te langzaam veranderen en achterop raken zouden wel eens het einde van het consultancybureau zoals we dat nu kennen kunnen betekenen. Als de verandering niet snel genoeg gaat, kan dit tot frustraties leiden onder het personeel. Dit was ook het geval bij een groep van 15 doorgewinterde consultants die allemaal hun sporen verdiend hebben in de advieswereld. Gemotiveerd om een vernieuwend consultancybureau op te zetten dat volgens hen wel aansluit op de klantverwachtingen van vandaag en de vereisten voor het digitale tijdperk, besloten zij samen om OPQ Advisory Network op te zetten.

De initiatiefnemers achter het OPQ Advisory Network zijn Jan Willem Pauw, Arjen Simonis en René Gillijns. Laatstgenoemde werkte voor meer dan 15 jaar bij Capgemini, Simonis werkte onder andere voor Idea to Implementation, Gartner, EY en Capgemini, terwijl Pauw onder meer werkte als partner voor EY Advisory en daarvoor als Vice President bij Capgemini. “Wij zijn OPQ Advisory Network gestart omdat we zien dat de wereld snel verandert en veel advieskantoren en hun adviseurs blijven steken in het verleden en traditionele aanpakken. De toegevoegde waarde en de impact van deze adviseurs wordt door hen zelf zwaar overschat en voor hun inzet wordt vaak een gepeperde rekening gestuurd”, zegt Gillijns tegenover Consultancy.nl.

In de afgelopen paar maanden hebben de drie initiatiefnemers gemerkt dat hun perspectief en idee op aanzienlijke steun en bijval kan rekenen van hun collega’s in het veld. “Binnen no-time hadden we al verschillende ervaren consultants die ofwel werkzaam waren bij een groot advieskantoor ofwel werkzaam waren als zelfstandig professional, die hun interesse kenbaar maakten om zich bij ons aan te sluiten.” In oktober 2015 kwamen de inmiddels 15 concreet geïnteresseerde professionals bij elkaar, en toen tijdens die meeting bleek dat alle neuzen dezelfde kant op stonden werd de knoop doorgehakt: OPQ Advisory Network werd geboren*.

In de nieuwe opzet hebben alle deelnemers van het netwerkbureau bewust gekozen voor zelfstandigheid, maar dan wel gekoppeld aan een intensief gezochte samenwerking, “omdat we weten dat we via optimale samenwerking tot veel meer in staat zijn dan als individu”, aldus Gillijns. Het zijn deze bundeling van kennis en ervaring, de lean en mean virtuele organisatie, en de moderne samenwerkingsvormen (bijvoorbeeld het nieuwe werken en social collaboration), die OPQ Advisory Network tot een unieke adviesboutique maken. “OPQ Advisory Network is geen adviesorganisatie zoals er velen zijn, want wij hebben niemand in dienst, geen vaste locatie en geen winstdoelstelling. Wij hebben geen “bank” van mensen die aan werk geholpen moeten worden. En vormen ook niet een volgende in de reeks van professionele netwerken waarbij vakgenoten louter kennis en ervaring uitwisselen.”

Net als bij andere netwerkspelers in de markt, blijft het risico bestaan dat OPQ nadelen zal ondervinden van het niet hebben van een fysieke uitvalsbasis. In veel gevallen eindigen netwerkorganisaties als pure detacheringsclubs, waarbij een centraal team projecten bemiddeld voor interimmers en ZZP-consultants, en van onderlinge verbinding weinig sprake is. Gillijns benadrukt dat het netwerk zich juist sterk positioneert als een virtueel consultancybureau, en niet als detacheerder. “Wij zijn geen broker, wij bemiddelen niet tussen opdrachtgevers en individuele ZZP’ers, en daarnaast bieden wij geen individuele inzet aan.” Hij vervolgt: “Het draait bij ons om het “casten” van optimale teams. Opdrachten waarbij resultaat alsmede een mix van benodigde expertise een belangrijke rol spelen. Dit soort opdrachten wordt ingevuld door gebruik te maken van de best beschikbare adviseurs.” Om dat laatste te kunnen garanderen zal het netwerk uit zijn eigen bestand putten, of zal OPQ Advisory Network vanuit verbonden andere netwerken professionals inhuren.

Aantrekkelijke tarieven
Het zijn deze bouwstenen die OPQ Advisory Network volgens de oprichters in staat stellen om dezelfde hoge kwaliteit te leveren als bekende consultancyclubs, en tegelijkertijd tegen aantrekkelijke tarieven. Deze onderscheidende factor is door de initiatiefnemers tevens opgenomen in de naam van het netwerk – OPQ staat voor Optimal Price Quality. Het dienstenportfolio focust zich voornamelijk op vraagstukken op het snijvlak van Business en IT-transformatie. De kernproposities zijn onder meer Risk & Compliance, Innovatie, Operations Management, en op technologisch vlak, Digital Strategy en Transformatie, IT Implementatie en Enterprise Architectuur.

Ook deze lijst geeft blijk van de verzameling verschillende achtergronden die de ervaren consultants in het netwerk vertegenwoordigen, en de onderscheidende factor die dit biedt in de hoog competitieve markt. “Gezamenlijk zijn wij in staat gebleken de meest uiteenlopende deskundigheden samen te brengen. Wij nemen graag de zorg op ons om een optimaal team samen te stellen”, aldus Gillijns. “We maken daarbij gebruik van het enorme potentieel van verbonden netwerken.”

Voor het aannemen van nieuwe deelnemers hanteert de netwerkadviesclub een strenge selectieprocedure. Kandidaten die willen toetreden tot het netwerk worden uitgebreid “gescreend” op bewezen kennis en ervaring en de juiste persoonlijkheid. Vervolgens worden zij blootgesteld aan voorstellen in een deelnemersoverleg, een soort van ballotage commissie. Pas dan, als alle lichten op groen staan, wordt ingestemd met toetreding. Maar misschien nog wel belangrijker is de monitoring die volgt – tijdens de deelname aan het netwerk wordt van alle deelnemers verwacht dat zij hun verplichtingen nakomen.

Om aan te sluiten op de nieuwe realiteit vanuit opdrachtgevers neemt OPQ volgens Gillijns verantwoordelijkheid voor zijn geleverde resultaten. Opdrachten kunnen voor een vast bedrag worden ingekocht, zodat opdrachtgevers zeker van zijn van de betaling verbonden aan de ondersteuning bij hun vraagstukken, ook als het traject langer duurt dan verwacht. OPQ is ook in te huren via een hybride contractvorm, die een lager vast bedrag combineert met een variabele vergoeding die afhankelijk is van de geleverde resultaten. “Bij ons draait het om impact en dus niet primair om adviesrapporten.”

Pro bono
Naast het aanhaken op de moderne tijd in termen van businessmodel, organisatievorm en resultaatverantwoordelijkheid is OPQ Advisory Network tevens aangehaakt bij de groeiende groep organisaties die van mening is dat bedrijven ook moeten bijdragen aan maatschappij doelen. Om die reden reserveert het bureau jaarlijks een deel van zijn omzet die kan worden ingezet voor het leveren van pro bono adviesdiensten, “omdat we vinden dat we zeer bevoorrecht zijn ten opzichte van veel mensen om ons heen en veel te bieden hebben voor maatschappelijke organisaties die regulier advies niet kunnen betalen”, licht Gillijns toe.

Gevraagd naar de ambities voor de komende periode zegt de medeoprichter: “De ambities voor het 1e jaar zijn om de naam OPQ Advisory Network in de Nederlandse adviesmarkt te vestigen met diverse sprekende opdrachten, enthousiaste opdrachtgevers en een daarop afgestemd aantal deelnemers. In eerste instantie focussen we ons op de sectoren Financiële dienstverlening, (Rijks)overheid en Verkeer en Vervoer. Op termijn zullen wij verder uitbreiden naar andere sectoren.”

Hij vervolgt: “Op langere termijn willen wij het gekozen business model tot volle wasdom laten komen. Hoe en wanneer dat plaats gaat vinden is niet direct vastgelegd in concrete businessplannen. Denken in groeimodellen past immers in de traditionele denkwijze over hoe adviesbureaus zich dienen te ontwikkelen. Wij kiezen voor de organische ontwikkeling passend bij de drive van de deelnemers en de ontwikkeling van het OPQ Advisory Network in relatie tot de ontwikkeling bij onze opdrachtgevers.”

* Een overzicht van alle 15 deelnemers die zijn aangehaakt bij de start van OPQ Advisory Network: Andy Lo Tam Loi, Arjen Simonis, Bas van Gils, Cees Zoon, Dick Nooitgedagt, Jan Willem Pauw, Tanja Haringa, Martin van Battum, Nico Brand, Onno van de Weteringh, Paul de Frankrijker, Raymond Slot, René Gillijns, Robert de Boer en Wim Dekker.