Omzet van hypotheekmarkt terug op niveau van 2010

16 februari 2016 Consultancy.nl 4 min. leestijd

Het herstel van de hypotheekmarkt heeft zich in 2015 krachtig doorgezet, blijkt uit cijfers van IG&H Consulting & Interim. Vorig jaar wist de markt een groei van 28% te realiseren, waarmee de totale hypotheekomzet uitkomt op €62 miljard. Grootbanken Rabobank, ING en ABN AMRO leveren opnieuw marktaandeel in, ten gunste van verzekeraars, pensioenfondsen en overige hypotheekaanbieders.

In 2007 behaalde de Nederlandse hypotheekmarkt een omzet van €115 miljard. Wat in de jaren daarop volgde is inmiddels welbekend – het hypothekenlandschap werd hard getroffen door de economische crisis en de financiële markt stond kort op instorten. Bij consumenten ging de hand op de knip en de animo voor het kopen van een huis, laat staan het afsluiten van een hypotheek, daalde tot een nulpunt. Het gevolg: twee jaar later was de hypotheekomzet in de markt in elkaar gezakt naar in totaal €65 miljard. In de nasleep van de crisis bereikte de markt in 2013 een dieptepunt, met een totale waarde van €37 miljard. Pas in het  jaar erop, in 2014, boekte de hypotheekmarkt zijn eerste positieve jaar sinds 2006 en bereikte een totale omzet van €49 miljard. Uit recente data blijkt dat het herstel van de hypotheekmarkt inmiddels een duurzamere fase is ingeslagen.

Vorig jaar heeft het herstel van de hypotheekmarkt krachtig doorgezet. Met een groei van 28% ten opzichte van 2014 is de omzet in 2015 uitgekomen op €62 miljard – vergelijkbaar met het niveau in 2010. Ook voor het aantal verkochte hypotheken geldt dat de groei gestaag heeft doorgezet (+14%), hoewel deze stijging minder sterk is dan in 2014 het geval was (+31%). “Een steeds belangrijker deel van de huidige omzetgroei komt dus voort vanuit een hogere som per verkochte hypotheek”, vertelt Michiel Elich, Partner bij IG&H Consulting & Interim.

2015 was vooral een sterk jaar voor oversluitingen: over geheel 2015 kwam de omzet van de oversluitmarkt uit op €13,2 miljard, een groei van maar liefst 58% ten opzichte van het voorgaande jaar. Dit is volgens Elich vooral veroorzaakt door de blijvend lage hypotheekrente, relatief veel aflopende rentevastperiodes en toenemende aandacht van aanbieders voor deze markt.

Het herstel van de woningmarket was ook terug te zien in de prijsontwikkeling van de huizen die van de hand werden gedaan. Zo is de gemiddelde hypotheeksom in het vierde kwartaal van 2015 gestegen tot ruim €252.000. Hiermee ligt de gemiddelde hypotheeksom bijna 10% boven het niveau van eind 2014 en benadert het de hoogtijdagen van 2008 en 2011.

De groei van de gemiddelde hypotheeksom is bovendien terug te zien in het aantal verkochte hypotheken met een waarde van meer dan €350.000. Het aantal hypotheken in deze klasse groeide het laatste kwartaal van 16% naar 18%, hetgeen geheel ten koste ging van hypotheken in de categorie €250.000 - €350.000. Het aandeel van het hogere prijssegment (>€350.000) is hierdoor in het totale hypotheekvolume sinds het vierde kwartaal van vorig jaar met 7% toegenomen tot 39%. Opvallend is dat de grootbanken over de hele linie actiever zijn met het verstrekken van hogere hypotheken.

Bij de drie grootbanken ligt de gemiddelde hypotheeksom beduidend hoger dan bij de rest van de markt, hetgeen geldt bij alle type afsluiters. De gemiddelde hypotheeksom bij verzekeraars en pensioenfondsen daarentegen ligt relatief laag bij zowel oversluiters als starters, maar marktconform bij doorstromers. Buitenlandse verstrekkers kennen met name bij doorstromers een lage gemiddelde hypotheeksom. Een doorstromer krijgt gemiddeld zo’n €332.000 bij ABN Amro, ING of Rabobank, terwijl dit bedrag respectievelijk circa €59.000 en €97.000 lager ligt voor verzekeraars / pensioenfondsen en buitenlandse banken.

De analyse van IG&H toont aan dat de grootbanken wederom terrein hebben verloren. Deze trend is al een tijdje aan de gang – in november van vorig jaar schreef Consultancy.nl al dat het aandeel van grootbanken een historisch dieptepunt had bereikt – en die ontwikkeling heeft zich nu doorgezet. De grootbanken hebben inmiddels een marktaandeel van 48,5%, terwijl verzekeraars en pensioenfondsen 2015 hebben afgesloten met een marktaandeel van 36,3%.

Rabobank behoudt zijn plek als de grootste speler in de hypotheekmarkt, terwijl ABN Amro en ING stuivertje wisselen. De rest van de aanbieders in de top-10 bestaat uit Aegon, het snelgroeiende MUNT Hypotheken, Nationale Nederlanden, Achmea Hypotheekbank, Florius, Obvion en het Haagse NIBC.

Vooruitkijkend verwachten de onderzoekers dat banken het lastiger gaan krijgen. Een belangrijk aspect hierbij is de invoering van Basel 4. Door de nieuwe wet- en regelgeving moeten banken aanzienlijk meer kapitaal aanhouden voor hypotheken op hun balans. Op andere hypotheekverstrekkers, zoals verzekeraars en pensioenfondsen, is Basel 4 niet van toepassing. “Dat kan het speelveld van aanbieders behoorlijk op zijn kop zetten”, besluit Elich.