Hypotheekmarkt aandeel grootbanken op dieptepunt

17 november 2015 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel

Het marktaandeel op de hypotheekmarkt van de drie grootbanken is voor het eerst sinds 2006 minder dan 50%. Ter vergelijking: in 2008 hadden ABN Amro, ING en Rabobank samen nog meer dan 70% marktaandeel.

Elk kwartaal doet IG&H Consulting & Interim, een adviesbureau dat zich specialiseert in onder meer de financiële sector, onderzoek naar de stand van zaken in de hypotheekmarkt. Een van de aspecten die de onderzoekers onder de loep nemen is het marktaandeel van hypotheekverstrekkers. De data toont aan dat de grootbanken al jaren op rij hun positie in de hypotheekmarkt zien afkalven. In 2006, toen de markt voor het eerst in kaart werd gebracht, hadden ABN Amro, ING en Rabobank samen meer dan 70% van de markt in handen.

Marktaandeel per type aanbieder

Als gevolg van toegenomen concurrentie binnen de bankensector, en de toetreding van nieuwe spelers uit andere sectoren en uit het buitenland, is het aandeel van de grote drie inmiddels gedaald naar onder 50%. Met name verzekeraars en pensioenfondsen hebben een grote rol gespeeld in de veranderde concurrentieverhoudingen op de hypotheekmarkt. “Waar de banken inleveren, is het marktaandeel van verzekeraars en pensioenfondsen sterk gestegen naar inmiddels ruim 30%,” zegt Michiel Elich, partner bij IG&H Consulting & Interim.

De opkomst van verzekeraars en pensioenfondsen heeft volgens de onderzoekers te maken met twee trends. Ten eerste, de woningmarkt herstelt – inmiddels is sprake van een duurzaam herstel – waardoor er weer wat te verdienen valt, en dat trekt de aandacht. Daarnaast kampen verzekeraars en pensioenfondsen met veel vermogen die ze maar al te graag investeren in activiteiten die een goed rendement opleveren. Ten tweede, banken hebben nog altijd hun handen vol aan het versterken van hun buffers. Dat geeft minder ruimte voor kredietverstrekking, waardoor ze kansen aanreiken aan andere partijen om zich te manifesteren.

Absoluut marktaandeel in hypotheekomzet aug-sept 2015

Startersmarkt
Met name in de startersmarkt staan de top 3 banken onder druk. In dit segment zijn verzekeraars en pensioenfondsen zelfs nipt marktleider met een aandeel van 37%. “De afgelopen periode hebben veel nieuwe aanbieders de Nederlandse hypotheekmarkt betreden vanwege het aantrekkelijke rendement. Zij richten zich veelal op het lagere deel van de startersmarkt met NHG en bieden hier zeer scherpe rentes om snel marktaandeel te veroveren. Het blijkt lastig voor banken om hier tegenop te boksen,” zegt Elich, om daaraan toe te voegen: “Ook buitenlandse partijen richten zich vooral op de aantrekkelijke startersmarkt.”

Top 10 spelers
De lijst van top 10 hypotheekaanbieders wordt nog steeds aangevoerd door Rabobank, gevolgd door ABN Amro en ING. Het verschil met de nummer 4, Aegon, is echter wel heel klein geworden. Dankzij een forse groei vestigt nieuwkomer MUNT Hypotheken zich in de top-5 van de Nederlandse hypotheekmarkt binnen een jaar na lancering van dit label. Florius en Nationale Nederlanden zakken hierdoor één plaats. Obvion staat voor het eerst sinds 2010 niet in de top-10 van aanbieders, terwijl ASR Bank juist weer een plek in de top 10 heeft weten te bemachtigen.

Top 10 van totale Nederlandse hypotheekmarkt

Top 10 hypotheekaanbieders
De totale hypotheekomzet kwam afgelopen kwartaal uit op €17,8 miljard en is daarmee het beste kwartaal sinds 5 jaar. Dit is een stijging van 46% ten opzichte van het 3e kwartaal 2014 en van 25% ten opzichte van het vorige kwartaal. De groei is te verklaren door het vertrouwen van consumenten in de woningmarkt en het feit dat mensen nog wilden profiteren van oude regelgeving. Per 1 juli 2015 is het maximale leenbedrag verminderd door scherpere financieringslastpercentages, waarbij de verscherpte regelgeving betrekking had op de offertedatum en niet op de passeerdatum. Het effect van de piek in offerteaanvragen in de laatste twee weken van juni is zodoende deels nog zichtbaar in de hypotheekomzet in het 3e kwartaal.

Hypotheekmarkt Q3 2015

Het aantal verkochte hypotheken in het 3e kwartaal van 2015 kwam uit op bijna 72 duizend, een stijging van 28% op jaarbasis en van 22% op kwartaalbasis. De groei in hypotheekvolume is groter dan de groei in het aantal afgesloten hypotheken, doordat ook de gemiddelde hypotheeksom is gestegen.