Herstel van hypotheekmarkt gaat duurzamere fase in

07 september 2015 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel

De hypotheekmarkt is het afgelopen kwartaal in omzet met ruim 30% gestegen ten opzichte van een jaar geleden. Opvallend zijn de groei van de oversluitmarkt (+52%) en de forse stijging van de gemiddelde hypotheeksom (+14%). Dit blijkt uit de meest recente Hypotheekupdate van IG&H.

Uit data van IG&H Consulting & Interim, een adviesbureau uit Utrecht gespecialiseerd in onder meer de financiële sector, blijkt dat hypotheekaanbieders kunnen terugkijken op een geslaagd tweede kwartaal. De hypotheekomzet kwam uit op €14,2 miljard, een stijging van 31% ten opzichte van een jaar geleden en van 19% ten opzichte van het eerste kwartaal. Het aantal verkochte hypotheken in het 2e kwartaal van 2015 kwam uit op bijna 59 duizend, een toename van 14% op jaarbasis en van 16% op kwartaalbasis. Opvallend is een duidelijke piek zichtbaar in juni, volgens IG&H Consulting & Interim partner Michiel Elich het gevolg van mensen die nog wilden profiteren van de oude regelgeving*. Per 1 juli 2015 is het maximale leenbedrag verminderd door scherpere financieringslastpercentages.

Hypotheekmarkt Q2 1015

De oversluitmarkt is zelfs helemaal op stoom met een groei van 52% op jaarbasis. Dit cijfer is echter vertekend, stelt Elich, door het absolute dieptepunt van de oversluitmarkt vorig jaar. De groei komt vooral door de huidige lage hypotheekrente, het relatief grote aantal aflopende rentevastperiodes, het verbeterde productaanbod voor hypotheken die onder water staan en de toenemende aandacht van aanbieders voor deze markt.

Hypotheeksom
In de Hypotheekupdate keken de consultants ook naar de ontwikkeling van de gemiddelde hypotheeksom. Hieruit komt naar voren dat de gemiddelde hypotheeksom nu al 4 kwartalen op rij (sterk) is gestegen. Op jaarbasis is de stijging 14% en is daarmee een belangrijke verklarende factor van de stijgende hypotheekomzet. Met een gemiddelde waarde van een hypotheek van €242.000 is deze bijna gelijk aan de gemiddelde waarde in 2011. “De stijgende hypotheeksom komt door een mix van factoren, namelijk de huizenprijsstijging, een toename in de verkoop van duurdere woningen en een afnemend aandeel van schenkingen,” zegt Elich.

Gemiddelde hypotheeksom 

Naar de toekomst toe zegt Elich dat het ernaar uitziet dat het herstel van de hypotheekmarkt een nieuwe, duurzamere fase in gaat. Waar de groei in verkochte woningen tot dusver voornamelijk gerealiseerd werd in de Randstad en grotere steden, is deze nu ook merkbaar buiten de traditionele hotspots. “De inhaalslag op uitgestelde verhuizingen komt nu dus ook buiten de Randstad op gang,” aldus Elich.

* Deze piek zal naar verwachting ook in Q3 nog impact hebben op de omzet, aangezien de verscherpte regelgeving betrekking had op de offertedatum en niet op de passeerdatum.